Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFO za Velkou zdí

Pozorování UFO a stejně tak i únosy do UFO jsou záležitostí globální. Jenže zatímco v tzv. západní části světa se tímto fenoménem zabýváme víceméně otevřeně dlouhé desítky let, v druhé polovici světa tomu tak nebylo. Je tomu už 25 let, co padla ona "železná opona" a Západ se dosud jen pozvolna dozvídá o svědectvích lidí zpoza ní. Přitom je o čem mluvit a psát, a třeba konkrétně i v naší republice už několik knih s mnohými svědectvími vyšlo. Je však stále velká část světa, kde se o tomto fenoménu mluví ještě méně než u nás.


Čína je obrovská, lidnatá země a přece se dosud dostalo do povědomí lidí tak málo svědectví z této oblasti. Nicméně už i zde se dávají věci do pohybu, začala vycházet první periodika a knihy zabývající se touto tematikou.
Poté, co v listopadu 1978 vyšel v největším pekingském deníku (Lidový deník) článek o UFO, začaly stovky čtenářů posílat své dopisy redakci a žádaly prošetření tohoto jevu. Vláda reagovala rychle a pověřila wuchanskou univerzitu vytvořením vědecké skupiny pro studium UFO. Kromě toho dva zapálení badatelé začali sami na soukromé bázi vydávat periodikum zvané Journal for the UFO-Research, který se nakonec vydával ve 300 000 výtiscích. Jeden z autorů a spolu-nakladatelů tohoto periodika Š´-po vydal rovněž první knihu o UFO, která kdy v ČLR vyšla. Ovšem tyto zprávy pro většinu světa dostupné příliš nebyly, což se naštěstí v poslední době rychle mění. Jedním z prvních, kdo se zmínil ve své knize o některých případech pozorování a únosů UFO, byl Hartwig Hausdorf, a to v knize Satelity bohů. Zmínil nejen případy posledních desetiletí, ale rovněž velmi zajímavé případy z hluboké historie staré Číny. Tato svědectví se jako vejce vejci podobají svědectvím z ostatních koutů světa a jsou o to cennější, že svědectví podali lidé, kteří neměli možnost si o podobných zážitcích někde přečíst anebo se o nich jiným způsobem dozvědět. Ale pojďme se podívat na některé z nich.

Li Fu-sienův ztracený pluk

Známé a těžko uvěřitelné případy zmizení velkého počtu lidí vždy budily rozruch. Tak tomu bylo kupříkladu v případě "letu 19", který beze stopy zmizel v roce 1945 v oblasti "bermudského trojúhelníku" a nebo případ z tureckého válečného pole u Gallipoli v roce 1915, kdy vpochodovalo rovných 267 mužů do jakéhosi podivného mraku čočkovitého tvaru, který se vzápětí nato vznesl a odletěl. Vojenskou jednotku už nikdy nikdo nespatřil. Ale i Čína má svůj případ, který ovšem svým počtem zmizelých osob převyšuje vše, co se dosud v novodobých dějinách odehrálo. Stalo se to v roce 1939, během japonsko-čínské války, když japonská pěchota toužící ovládnout čínská území postupovala na město Nanking. Elitním japonským jednotkám uvyklým vítězit se postavilo pouhých 3 100 mužů pod vedením plukovníka čínských vládních vojsk Li Fu-siena. Jeho vojáci se postavili na odpor v předem prohrané operaci a zaujali postavení 25 kilometrů severně od Nankingu. A tam se zakopali. Jen kilometr od nich si postavil hlavní štáb plukovník s doprovodem. Následujícího rána byl plukovníkův štáb v šoku. Téměř celý pluk beze stopy zmizel. Během několika hodin se 2988 vojáků doslova propadlo do země. Na svých místech zůstalo jen 113 mužů, detašovaných opodál ke stavbě mostu. Ze zmizelých vojáků se nikdy nikdo nenašel a ani po kapitulaci císařského Japonska v roce 1945 se ve válečných aktech nenašla ani zmínka o zajetí takové jednotky. Žádné boje se oné noci na místě neodehrály, nebyla slyšet žádná střelba, nebyly nalezeny žádné masové hroby. Po 2 988 mužích nezbylo žádné stopy.

Další případ se odehrál v roce 1970, kdy rolník z okresu Traing v provincii Fu-ťien uviděl v blíže neurčený den sestupovat kovově vypadající předmět ve tvaru klíče, který poté přistál za blízkým kopcem. Letoun zářil jasným zeleným světlem a vydával zvláštní melodický tón. Rolník nahlásil své pozorování předsedovi venkovské komuny a místní armádní velitel ihned zalarmoval svou posádku. Stovky vojáků začaly obkličovat UFO, které bylo stále na místě. Vojáci se však drželi v povzdálí a UFO jen pozorovali. Rozkaz k palbě nebyl vydán. Přibližně po hodině náhle vyšlo z UFO jasné bílé světlo a objekt se velkou rychlostí vzdaloval. Jeden z vojáků později podal svědectví, že ačkoli byli dosti blízko, za celou dobu z UFO nevyšel žádný zvuk, bylo naprosté ticho.

Třetí svědectví patří k těm, která se začala rychle množit po skončení vlády velkého Mao Ce-tunga, kdy toto téma patřilo k těm zapovězeným. Řada takových svědectví právě proto pochází už z doby Mao Ce-tungovy vlády. Toto je jedno z nich.

Případ se odehrál v roce 1974, kdy student stavební univerzity v Lan -Čou (provincie Kan-su) pracoval v rámci výrobní brigády na poušti Tcheng-kche-li na severu země. Mladé kádry z měst tehdy musely pracovat na polích či v horách. Blíže nejmenovaný student se přihlásil k práci ve venkovské komuně v poušti Tcheng-kche-li. 29. července 1974 se student pozdě večer vracel z práce na nocleh do hostince, který byl pro jejich brigádu vyhrazen. Když míjel zeleninovou zahradu, náhle uviděl asi osm či devět metrů před sebou černou postavu mohutné konstituce a na Číňana nezvyklé výšky. Student tvrdil, že ačkoliv byla postava celá černá, přesto rozeznal ve tmě, že jeho tělo září. Rysy tváře však nebyly vůbec rozeznatelné. Student měl zato, že jde o rolníka kontrolujícího závlahové zařízení zahrady a tak na postavu promluvil. Ta však neodpověděla, začala ale o poznání více zářit. Poté se postava schovala ve vysokém křoví u cesty. Odvážný student vlezl do křoví také ale postava jakoby se propadla do země. Nikdo tam už nebyl. Student dostal až poté strach a v panice utíkal do hostince. Tam vše vyprávěl svým spolubydlícím, ale vedení se to nikdo nahlásit neodvážil. Jenže o dva dny později potkal tuto černou zářící postavu na stejném místě dokonce sám vedoucí výrobní brigády. Poté se do zahrady už nikdo neodvážil vstoupit - a to ani ve dne.

Setkání s "mužem v černém" je další fenomén spjatý úzce s UFO, a proto se hodí si připomenout, že ani tento fenomén nezná hranic. Jistý Li-Ťing-jang, jinak bezpečnostní kádr jednoho vojenského zařízení, se s tímto fenoménem setkal již v dětství. Jako šestiletý už v roce 1963 spatřil UFO. Hrál si tehdy v jednom krásném dni s ostatními dětmi na ulici hornické čtvrti města Jang-čchuan v provincii Šan-si. Na obloze si náhle všimli diskovitého objektu, který ozařoval okolní oblaka. Disk na obloze stál zcela tiše, byl stříbrný a intenzivně zářil, odrážel sluneční svit. Jak muž uvedl, objekt mu připomínal dva talíře přiklopené na sebe a vznášel se prý dost nízko nad zemí. Měl asi 7-8 metrů v průměru a o něco později zmizel za mrakem. Děti si myslely, že jde o nějaký nový typ letadla, neb v té době nemohly tušit, oč jde.

Hned další den byl na ulici chlapec sám. Proti němu šel muž v černém oblečení. Zastoupil chlapci cestu a ptal se ho, zda viděl den předtím na obloze disk. Když mu chlapec přisvědčil, že disk viděl, zeptal se muž na totéž ještě jednou. Když chlapec opět přisvědčil, muž v černém chlapci přikázal, že o tom nikdy nesmí nikomu říct ani slovo. Chlapec to musel muži slíbit a teprve poté ho muž nechal jít. Chlapec byl tak vyděšený, že si příliš podrobný popis muže nepamatoval, ale vzpomněl si, že jeho kůže byla hnědá. Zajímavé v tomto případě je také to, že onoho muže vidělo ve čtvrti daleko více lidí a nedovedli si jeho přítomnost a zvláštní vystupování vysvětlit. Svědek ještě uvedl, že muž kráčel dosti mechanicky, mluvil, aniž by zřetelně hýbal ústy a naháněl mu velký strach. Poté rychle zmizel za rohem domu. Jak vidno, svědectví zpoza Velké zdi se naprosto shoduje s podobnými svědectvími lidí na celém světě. Je určitě dobře si toto uvědomit, všechny tyto uvedené příklady naprosto zapadají do dění kdekoli jinde na světě.

Spracovala: Iva Jelínková (pomocný zdroj H. Hausdorf)

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Z histórie UFO
http://www.cez-okno.net/rubrika/z-historie-ufo


december 17, 2014 02:52 dopoludnia

 

 

Top