Obrázok používateľa CEZ OKNO
LOGICKÁ KLAMNOST SKEPTIKŮ UFO aneb prozaická vysvětlení

„Za celých 30 let bádání UFO, jsem nestudoval ani jedno pozorování, pro které bych nemohl najít prozaické vysvětlení.“
Philip J. Klass

První pravidlo tvrdých kritiků zní: „Jakékoli vysvětlení je lepší než žádné.“ Druhé pravidlo je, že když se zdá, že první pravidlo je nepřesvědčivé, zkuste druhé. A třetí pravidlo zní, pokud i druhé pravidlo nepřesvědčí, navrhněte třetí. Předpokládám, že čtvrté pravidlo vymyslíte sami. Tohle ovšem není žádný vtip. Mohlo by být UFO manifestací jiných inteligencí, například mimozemšťanů, kteří navštěvují zemi a mají kontakt s lidskými bytostmi? Nebo jsou všechny tyto zprávy o pozorování jednoduše chyby, podvody nebo sny důvěřivých naivců?

Kdyby neexistovala žádná pozorování, která byla hodnověrná, zevrubně se zdokumentovala a zůstala i tak nevysvětlená, bylo by celé téma UFO založeno zcela na teoretických očekáváních tak, jako je takzvaný SETI (Hledání mimozemské inteligence). SETI je založeno na teorii, že bychom mohli zaznamenat elektromagnetické záření, jako jsou rádiové vlny nebo světlo, které se vyzařuje vůči nám úmyslně nebo neúmyslně mimozemskými civilizacemi.

Pokud má pozorování rozumné vysvětlení, pak teoretické spekulace o tom, že nás navštěvují mimozemské civilizace by mohly být sice zajímavé, ale s malým praktickým dosahem. Ufologie, pokud by v ní existovala taková věc jako je absence nevysvětlitelných pozorování, by se skládala ze studování svědků, kterým se evidentně nepovedlo identifikovat vysvětlitelný, identifikovatelný jev nebo kteří si jednoduše vymysleli sáhodlouhé příběhy o mimozemských návštěvách. Ufologická věda, pokud by vůbec existovala na základě těchto okolností, by se skládala z psychologie, psychiatrie a možná ze sociologie.

Existuje řada skeptiků, která si myslí, že tohle je přesně to, co by měla ufologie být. Výše citovaný zesnulý skeptik Philip J. Klass možná poskytl ten nejpřímější výrok skeptické pozice pozorování UFO ve své knize „UFO: Oklamaná veřejnost“ (1983), kde píše, že pozorování UFO je:

„... zhruba 98% pozorování jsou jednoduše nesprávné identifikace prozaických, i když možná neznámých objektů upřímnými osobami... a... zůstatek zhruba 2% jsou sebeklamy nebo podvody osobami, kteří rádi spřádají příběhy a stanou se okamžitými celebritami.“

Jinými slovy, UFO je výsledek nesprávné identifikace, klamů a podvodů, tečka! Neexistuje ani jediný případ, pro který by nebylo prozaické vysvětlení z počtu slavných pozorování. Ovšem, nepokusil se vysvětlit žádný ze stovek tisíce případů hlášení o pozorování, která se učinila za poslední půlku století. Místo toho, předložil vysvětlení pro reprezentativní vzorek zpráv, které jsou klasifikované jako „dobré“ většinou ufologů a na tomto základě vygeneroval své prohlášení, na která aplikoval množství zpráv o pozorování UFO.

Klassova pozice je taková, že poskytl prozaické vysvětlení na všechny zprávy, které studoval. Čtenář jeho analýz by pravděpodobně předpokládal, že každé prozaické vysvětlení je ve skutečnosti aktuální vysvětlení pro konkrétní pozorování. Přinejmenším, to je to, co by typický logický a důvěřivý čtenář, který je nicméně neznalý předmětu ufologie, vyvozoval z Klassova prohlášení.

To je také to, co si obecně skeptická vědecká komunita a média myslí, že je pravda, to jest, to, co Klass nebo nějaký jiný skeptik předložil za aktuální vysvětlení pro nějaké pozorování. Avšak v mnoha případech pečlivá analýza ukáže, že se mýlí.

Abych tak řekl, nejméně některá z prozaických vysvětlení navržených Klassem a jinými skeptiky, dokonce i vysvětlení známých publikovaných pozorování jsou špatná v jejich přesvědčivých prohlášeních. Avšak i my můžeme učinit přesvědčivé prohlášení: Klassovy analýzy demonstrují, že přinejmenším některé z jeho případů, které zkoumal, nemají prozaické vysvětlení.

Proč to tak je? Přestože Klass analyzoval tyto případy pečlivě a přitom navrhnul jen potencionální vysvětlení, která zůstávají všeho všudy jen dalšími vysvětleními, která byla odmítnuta. Je to tím, že neexistují žádná další potencionální prozaická vysvětlení, která by dávala nějaký smysl. Proto, když se jeho nabízená vysvětlení ukázala jako omyl, neexistuje žádný zbývající kandidát na vysvětlení a z pozorování se stávají skutečná UFO.

Případ poškozeného policejního auta

Toto je případ, pro který nabízí Klass prozaické vysvětlení a které je špatné nebo při nejlepším nepřesvědčivé. Je to poněkud traumatická zkušenost policejního úředníka Vala Johnsona z Warenu v Minnesotě, o kterém Klass píše ve své knize.

Krátce po 1:30 ráno, 27. srpna 1980 objížděl kraj v policejním voze v oblasti, kde nebylo mnoho populace. Johnson si všiml jasného světla, které viděl skrze stromy malé, zalesněné oblasti. Myslel si, že je to asi přistávací letadlo převážející ilegálně drogy z Kanady. Přidal na plynový pedál a vyrazil po silnici k místu, kde viděl světlo.

Náhle se světlo rychle začalo pohybovat směrem k autu. Uslyšel zvuk prasklého skla a pak ztratil vědomí. Když jej opět nabyl, předkláněl se hlavou přes volant. Na čele měl červenou skvrnu svědčící o tom, že čelem narazil na volant a omdlel. Řekl, že nebyl připoután. Poté, co nabyl vědomí, zavolal na policejní stanici. Bylo 2:19 a on byl v bezvědomí 40 minut. Oznámil, že něco jeho auto „napadlo“.

Když na scénu přijel další policista o pár minut později, co volal Johnson, našel jeho auto téměř 90° napříč vozovkou, takže jí zcela blokoval a stopy po smyku asi 30 metrů dlouhé. Johnsona nalezl ve velmi rozrušeném stavu a ve stádiu šoku. Řekl, že si vybavuje, že viděl jasné světlo prudce mířící na policejní auto a uslyšel třeskot rozbitého skla.

Další věc, kterou si vybavil bylo to, že si uvědomil, že sedí s hlavou na volantu. Nepamatoval si, že brzdil ve smyku. Stěžoval si na bolest očí. U lékaře mu oko prohlédli, ale nic neobvyklého nezjistili. Nestěžoval si na bolest hlavy.

Co je zvláště důležité, je poškození auta. Jedno ze dvou skleněných krytů reflektorů na straně řidiče bylo rozbité. Přední sklo mělo prasklinu také na straně řidiče. Plastikový kryt na světle na střeše auta měl v mřížce díru. Promáčklý byl i bezpečnostní kryt na střeše a dvě ze tří zdrojových antén byly ohnuté o 60°.

Prohlídky povrchu antény za použití mikroskopu ukázaly, že lapač hmyzu, který pokrýval anténu, byl „rozprostřen“ u ohybu, ale další porušení lapače hmyzu tu nebylo. Evidentně antény nebyly vyřazeny ani odřeny, když byly ohnuty. Také elektrické hodiny v autě a Johnsonovy náramkové hodinky oboje se o 40 minut zpozdily, ačkoliv si Johnson byl jistý, že je oboje nařizoval předtím, než začala jeho noční směna.

Poškození auta bylo fyzickým důkazem toho, že se událo něco podivného. Učinily se pečlivé studie poškozeného auta na policejním oddělení a také vědci, kteří pracují pro Centrum Studií UFO. Nenašli žádný důkaz nebo důvod věřit, že Johnson poškodil auto sám. Nenašli žádné prozaické vysvětlení.

Klass také vyšetřoval tento případ. Mluvil s několika lidmi, kteří Johnsona znali a ptal se jich na jeho zájem o UFO. Podle jeho přátel se o UFO vůbec nezajímal. Neposkytli žádný důvod se domnívat, že by úmyslně auto poškodil, aby vytvořil zdání o incidentu s UFO. Naznačili, že Johnsona znají jako pravdomluvného.

Klass vyvodil z diskuse s Johnsnoem o jeho pozorování UFO dvě alternativy:

Přímý fyzický důkaz zanechává pouze dvě možná vysvětlení tohoto případu. Jeden je, že Johnsonovo auto napadli zákeřní UFOnauti, kteří se rozpřáhli a udeřili do jednoho reflektoru přístrojem podobným kladivu, pak rozbili ochranný kryt, přední okno, pak velmi jemně ohnuli dvě rádio antény tak, aby je nezlomili, pak se natáhli dovnitř hlídkového vozu, aby nastavili ručičky hodinek na Johnsonově zápěstí a na palubní desce zpět. Tyto UFOnauti pak sundali Johnsonovi brýle, zamířili mu do očí ultrafialové světlo a nasadili mu je zase zpátky, ale tak opatrně, aby mu neposvítili na tvář. Nebo je celý incident podvod. Žádné další možné vysvětlení není.

Klassovo zábavné vysvětlení hypotézy UFO by nemělo zlehčit důležitost jeho výroku: „Žádné další možné vysvětlení neexistuje.“ Jinými slovy, kdyby to nebyl podvod, pak neexistuje žádné prozaické vysvětlení tohoto případu.

Klass si patrně uvědomil, že hypotéza podvodu byla při nejlepším nepřesvědčivá a úmyslně se pokusil učinit z alternativy UFO úplnou hloupost. Člověk přímo v duchu vidí zelené mužíčky nebo šedé entity jak obtěžují policistu Johnsona a i jeho auto a možná se vesele směje, jak mlátí kladivem do jeho auta.

Policejní oddělení z ničeho Johnsona neobvinilo, ani z poškození auta. Přesto Klassova kniha uveřejněná o tři roky později jasně naznačuje, že tato událost musela být podvod, protože to jasně nebyla chybná identifikace ani vidiny. Vzpomeňme si, že podle Klasse je zhruba 98% incidentů chybně identifikovaná a zbytek jsou podvody a klamy.

Klass však nebyl jediný, který nabízí prozaická vysvětlení. Dr. J. Allen Hynek, který se ve svých pozdějších letech stal silným zastáncem vyšetřování UFO a který byl zakladatelem Centra pro studia UFO v roce 1973, začal svou UFO kariéru v roce 1948 jako naprostý skeptik a pochybovač. Jeho vysvětlení mnoha pozorování UFO pomohlo nastavit tón vládnímu vyšetřování UFO v dřívějších letech.

UFO magazine 2007

Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

Rubriky: 
apríl 04, 2010 18:54 popoludní

 

 

Top