Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra…

Komentář k článku Technicko – fyzikální jev nad Prahou ze dne: 23.10.2009 18:21:19, Autor: iont (zdeboro@seznam.cz): Zdravím.. To, co jste popsal jako pohyb objektu, s neuvěřitelnou rychlostí, je takzvaný skokový pohyb (časoprostorový pohyb,kdy pilot si vizualizuje kam chce. Ne jeden zkušební pilot tuto techniku zaplatil životem... Ve filmu hvězdná brána ,mimochodem velmi reálný film, To popisují jako schopnost používat technologii Antiku). Je velmi zajímavé, že máte sílu tyto takzvané ufo sledovat ,,Většina lidi tím směrem koukne, ale pro ně nic zvláštniho nevidi....mají oči ale nevidí...takových věcí co vlastně nevidíme, i když tady jsou, je mnohem více. Doba je ale zlá,,,i když asi jako vždy?

…záleží jen na fraktálech dat použité statistiky...

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Především… Jakkoliv jsem do nedávna nespojoval zajímavě financované filmy blízké tématikou reálnému výskytu příslušných jevů, zdá se, že máte pravdu. Nebo se k ní přibližujete.
Mnohdy, zvláště po shlédnutí celé řady katastrofických filmů, ve mně pokoutně pučí kacířská myšlenka, že se vlastně jedná o studijní filmy objednané silovými složkami, když jiné naopak systémovými politruky, studujícími možné dopady katastrofických scénářů na lidské společenství, aby následně mohly být nasíleny právě ty mediální proudy posunující společenské vědomí myšlenkově blíže katastrofickým vizím.
Následně pak, skrze vybuzené strachy a stresy, do balastu nihilizmu „kdy se již nedá nic dělat“, aby neřešitelnou situaci vyřešili jen stateční hoši společenství silných jedinců, společně se zázračným lékem podávaným jen v čase mimořádných zákonů, za vojenské asistence.

Zvykáme si tak na masové vraždění a fašistické praktiky zákeřně odfiltrované příslušným mediálním systémem od hrůz a nepopsatelného fyzického a duševního utrpení.
Říkáte, či spíš zkoumáte, zda je doba stejně zlá, jako kdysi. Posuďte sám mediální a politickou hysterii kolem očkovací látky firmy Baxter a spol. jež byla s dostatečným předstihem, dříve než se vlastní onemocnění vlastně objevilo, patentována. Když hladomor, smrtící nákazy a vojensky řízená genocida v Africe je celosvětově ošetřena mlčením a řevem farmaceutických korporací (Ebola, SARS, ptačí chřipka, prasečí chřipka…).
Aniž se hlavní hygienik zabývá statisíci dětí, které u nás asistovaně pod kamerami, podlehly drogovému dealerství, či mrzačením a zabíjením bezdomovců žijících ze dne na den v krutých podmínkách, aby je další zima zcela zdecimovala.

Pokud si odmyslím chemtrails, mediální tanečky přirozených zemských škůdců, nestydaté mediální potlačování pravdivých informací o nezaměnitelných skutečnostech, odmyslím-li si navíc i ignorantství politických gigantů a naivitu mlčící většiny, neexistenci mučíren a nevraždění dětí v uměle vyvolaných válečných konfliktech, pak mohu z čistým svědomím prohlásit, že vše je při starém. Jen maximálně nasílené.
Tehdy mne napadají pochmurné myšlenky, že světoví šílenci skutečně hodlají vyvraždit pět miliard lidských bytostí. Proč by to dělali?

Je tu jistý fenomén, jež by tuto šílenost a přidružené zvrácenosti mohl ozřejmit a přiblížit tak vlastní podstatu zmíněné nelidskosti . To vše posuzované hodnotami, na nichž od pradávna stojí i padá lidské společenství na této planetě. Tehdy, měřeno tradičními lidskými hodnotami, lze bezpečně určit, úroveň nelidskosti jisté části světového managmentu a naopak míru strachu služebních deprivantů, že by mohli být odhaleni. Aniž se nyní hodlám zabývat jejich podlými činy.

Abychom se mohli účinně postavit tomuto nebezpečí, musíme znát reálnou historii lidstva. Nebo se této reálné historii alespoň snažili přiblížit a porozumět.
Co do poznání podstaty.
To samé platí i o poznání reálné historie vlastního národa. Přičemž je nutné důsledně odfiltrovat uměle vložené novotvary, skrze které zemští škůdci matou a škodí. Tentýž postup odfiltrování platí i pro ty teze, které jsou spíše produkty zanícené neznalosti, či výsledným zdrojem výhodného penězovodu.

To samé pak platí o všech technicko fyzikálních jevech, o nichž prý není zdravé hovořit, jinak než posměšně, či naopak skrytě. Z téhož důvodu a zároveň z příčinné vzájemné nedělitelnosti historie lidského společenství a výše uvedené problematiky, jsem kdysi dospěl k rozhodnutí, zveřejnit pouze ta pozorování, která jsem měl za přítomnosti nejméně jednoho svědka.

Vzhledem k vašemu zřejmě správnému postřehu (…“To co jste popsal, jako pohyb objektu neuvěřitelnou rychlostí. Je takzvaný skokový pohyb - časoprostorový pohyb, kdy pilot si vizualizuje kam chce“…) a lhostejno nyní, zda jste získal tuto informaci z filmu, či kompilací Starého zákona, či stále sporného spisu Vimaniky Šastra, usuzuji, že se v dané a přidružené tématice výtečně orientujete.

Nyní k vaší zajímavě stylizované otázce, jež mi potvrzuje mé vysoké mínění o vaší orientaci v dané problematice: …„Je velmi zajímavé, že máte sílu tyto takzvané ufo sledovat“…
Odpověď je zdánlivě jednoduchá, nicméně by nepotěšila „svaté inkviziční otce". A tak raději přiznám, že v mém případě, a to mohu po řadě pozorování, počítaje vše na dny, měsíce a celá desetiletí potvrdit: Nejde o sílu, ale vytrvalou zatvrzelost hlupáka. I když na druhé straně již bezpečně vím, že dnes není kam emigrovat.
A co ještě tuším?
Aniž ti, kteří nic nevidí a neslyší, jsou na tom lépe…
Zdeněk Patrick
Zdroj: Dýmající zrcadlo

október 28, 2009 23:09 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top