Obrázok používateľa CEZ OKNO
Už vyše 1500 rokov! 2. časť: Moravské kniežatstvo

V roku 828 salzburský arcibiskup Adalram vysvätil v Nitre na majetku kniežaťa Pribinu prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Bol to aj prvý kresťanský kostol na celom území západných Slovanov. Tento fakt svedčí o tom, že Nitrianske kniežatstvo muselo vzniknúť dávno predtým a bolo známe a rešpektované aj vo Franskej ríši. Nie je vylúčené že išlo o zachovanie určitej kontinuity štátnosti Samovej ríše. V roku 833 sa Mojmír, moravské knieža zmocnil územia Nitrianskeho kniežatstva a prinútil Pribinu hľadať azyl u kráľa Franskej ríše Ľudovíta Nemca. Celé takto rozšírené kniežatstvo bolo pomenované podľa Mojmírovho sídla na rieke Morave, Moravským kniežatstvom. Mnohí autori hovoria v tejto súvislosti o vzniku Veľkej Moravy, ale je to zavádzajúce tvrdenie, lebo ani jeden historický prameň z 9. storočia neuvádza štátny útvar, ktorý sa nazýval Veľká Morava.V roku 839 Ľudovít Nemec pridelil premoženému kniežaťu Pribinovi ako svojmu lénnikovi územie v Dolnej Panónii. Pribina sa usadil pri Blatnom jazere. V roku 846 kráľ Ľudovít Nemec vojensky napadol Moravské kniežatstvo. Mojmíra pozbavil vlády a kniežatstvo zveril jeho synovcovi Rastislavovi. Podľa záznamov o cirkevnej synode Východofranskej ríše v Mainzi (Mohuč), franský šľachtic Albris, ktorý uniesol vydatú ženu, dostal azyl v Rastislavovom kniežatstve. To dokazuje, že Rastislav už natoľko upevnil svoj štát, že sa necítil podriadeným Franskej ríši. V roku 855, v auguste, kráľ Ľudovít Nemec napadol s veľkým vojskom Rastislavove kniežatstvo, ale nepodarilo sa mu dobyť Rastislavovu pevnosť (predpokladá sa že to bol Devín) a ani poraziť jeho vojsko. Preto sa rozhodol ustúpiť, počas ústupu ho Rastislav prenasledoval až za Dunaj, kde mu vyplienil krajinu a odniesol si bohatú korisť.

V roku 858 Ľudovít Nemec chystal opäť veľkú vojenskú výpravu proti Rastislavovi. Znemožnili mu ju vnútorné spory so západofranským kráľom Karolom II. Rastislav využil túto situáciu a posilnil svoju moc uzavretím mierovej zmluvy so svojím susedom Karolmanom.

Tvoje Slovenské Hnutie Obrody

Kresba Ivan Pavlisko: Knieža Pribina

Zdroj: SHO.sk


Sekcie: 
apríl 12, 2009 16:52 popoludní

 

 

Top