Obrázok používateľa CEZ OKNO
Už žádné švindly - zvláštní zpráva pro vás 3

Vskutku, toto je slavný den. Déšť padá a vzduch je čistý. Na celé planetě hojně prší, a matka Země začíná s opravdovou očistou. Je to něčí záměr? Zdá se že ano, ale jsou jejich pochybné stroje na počasí opravdu tak silné? Nebuďte si tím tak jistí. Pamatujte si, že Země je projekcí myšlenek a myšlenka je sebe-vědomá a ve větší nebo menší míře interaguje uvnitř sama sebe. Mohla by Země, ve větší nebo menší míře myslet? To je otázka k zamyšlení.Kapitola V

Toto je okamžik, kdy je třeba si dát pozor na výměnu stráže. Zdá se, že osud planety byl vyrván zpod kontroly jeho obyvateli, stejně jako se zdá, že kontrola nad republikou v U.S.A. byla jejich lidu vzata. Pohyb uvnitř vědomé pozornosti současných obyvatel začal. Tyto úrovně vědomí jsou subtilní a jsou silné. Příznaky těchto změn ve vědomí nejsou ve vibrační úrovni, která by varovala záporné síly. Jejich hybnost se buduje uvnitř subtilních mocných plání energetických sil, které drží tuto planetu v ohnisku. Je to mysl vzájemné působící uvnitř sama sebe. Je to souladná aktivita, jako změna vnímání masového vědomí, která se podobá přirozenému procesu shazování listí. Jako had, který cítí nutnost svléknout starou kůži. Tento proces způsobí na určitou dobu zranitelnost a nebezpečí od nepřátel, protože to je vnitřní proces. I had opravdu zaleze dovnitř svého doupěte, protože během tohoto vnitřního procesu se stává doslova slepým. Jak proces prochází formováním nové vnější zkušenosti, vše je zaměřeno dovnitř sama sebe, aby byla navýšena jeho schopnost pokračovat v novém. Dokonce i povlak očí je změněn, takže uvidí jeho svět nově. Jen úmrtí hada může předejít tomuto periodickému procesu, a tak je během tohoto procesu nutná velká opatrnost. Toto je vhodná analogie pro naše uvažování o pokroku lidstva skrze to, co se zdá být dilema velkého rozsahu. Právě jako se lidské embryo jednoho dne stane příliš velké pro lůno a musí se vzdát jeho nynější zkušenosti a odvážit se ven do kompletně nového prostředí, jsou i v celé přírodě názorné příklady toho, že i tento proces je přirozenou fází projevené životní zkušenosti.

Odloučení člověka od přírody a jeho zahnání do velkoměstských aglomerací není náhoda. Bylo to již mnohokrát v dějinách použito, aby se potlačila schopnost jednotlivce ovládat zkušenost života. Stěsnaná kompaktní forma se snadněji postrkuje sem a tam v úsilí vmanévrovat jedince do zkušeností, které jsou proti jejich přirozené touze směřující k individuální zodpovědnosti při výběru jejich životních zkušeností. Toto "zhoufování" zadusilo přirozené touhy a otevřelo psychiku vlivům působícím zmatek, které byly zavlečeny do nitra totality bytosti. Uvnitř každého je základní volání po rovnováze. Nedostatek schopnosti vybrat si svobodně vlastní zkušenosti způsobuje pokroucení energetického vzoru, což způsobí pocitovou nepohodu a snahu změnit tento pocit. Tato potřeba je pak vláčena nekonečnými proudy nenaplnitelných nadějí po těch, kteří by změnili osud této planetární zkušenosti. Nicméně, jsou tu zakořeněné vzory zkušeností, které připomínají proces svlékání kůže, a které nemohou být pokřiveny. Záporné síly mají svůj časový rozvrh, který musí být dodržen. Načasování tohoto procesu lidského "svlékání kůže" není jedinou věcí, kterou musí respektovat, bez ohledu na to, jak analyzují a re-analyzují lidskou zkušenost z jejich perspektivy. Představte si nyní, že Mysl myšlenkami uvnitř sebe vytvořila bezpečnostní pojistku, která má zabránit zkáze, pokud by to vůbec hrozilo. Znovu se setkáváme s prvkem, který může dokonce udržet bezpečnost a rovnováhu. Je to Svobodná vůle! Každý má osobní zodpovědnost za použití tohoto velkého daru Stvořitele. Umožnil jednotlivým Jeho fragmentům bavit se tím, že se dostanou až na okraj vyhasnutí, pro zábavu z dobrodružství. Ale, tak jako ve vašich akčních filmech, (vykreslením základní dějové linie) díky perfektnímu načasování pohybů hrdiny skrz scénář, jen s minimem oděrek, nebo tu dokonce není nic, co by bylo třeba hojit. Někdy ale zmeškáte pointu filmu.

Nyní jste v kritickém místě scénáře. Je čas vepsat do něj posun děje od špatných hochů k hrdinovi, takže ten může zažít neočekávaný obrat dějové linie, který mu umožní skvělý únik, nechávaje za sebou napálené špatné hochy. Doufejme, že to není příběh Supermana nebo tajných agentů, ve kterém není nepřítel nikdy zničen, a tak nás čeká další díl. Tenhle scénář už máte zažitý. Znovu jste ztratili pointu filmu. Cítíte pocit uspokojení z poraženého zla, když opouštíte tenhle žánr filmu? To je pointa příběhu. Nechat vás pořád u vědomí, že zlo zůstává, bez ohledu na to, co děláte. Nebyly vaše zkušenosti s Koreou, Vietnamem a Pouštní bouří vnějším vyobrazením té samé frustrace, jako z těchto filmů? Všechny války mají tento stejný výsledek; jen nebylo donedávna součástí plánu stavět to na světlo tak bez obalu, abyste to viděli. Vaše schopnost rozeznat a reagovat je znovu a znovu testována. Proč jinak by osobní údaje lidí, které jsou "skrývány" před nevinnými lidmi v Iráku mohly být publikovány ve vašich novinách. Co tyto položky se soukromými údaji jednotlivých nevinných lidí mají společného s preventivními přípravami na válku? Tyto seznamy byly zveřejněny celosvětově. Jak myslíte že se na lidi, kteří podporují jejich zvrhlého prezidenta, který je k těmto věcem ponouká, dívá zbytek světa? Nyní je vytvořen nový filmový žánr. V něm jsou vaši lidé shledáni zodpovědnými. Popisují vlny požadavků po spravedlivém odškodnění (terorismus) a jsou zasazeny v myslích těchto ostatních zemí. Jejich ideál Ameriky jako Světla světa je zničen vaší diplomacií arogance směrem k dalším zemím a jejich právu na sebeurčení. Tyto tresty jsou jimi viděny jako přiměřené, protože nejsou schopni vzdorovat většímu rozsahu tohoto bezpráví. Nepokoje užívané jako omluvy k zasahování uvnitř hranic ostatních zemí jsou vyrobené tak, že to vypadá, že je nezbytné intervenovat pro dobro občanů té země. Takto vytvořené situace jsou mystifikací, vytvořenou podvratnými skupinami jako CIA. Výsledek vaší americké intervence je stěží tím, za co se vydává. Vina, jako následek toho, že lidské bytosti sloužily jako nástroj, tuto šarádu neukončí. Nemarněte s tím čas. Rozhodněte se být součástí řešení s cílem, aby tato chyba ve vnímání mohla být napravena.

Výzva k probuzení zazněla a vnitřní intuitivní agitace svléknout kůži falešné kontrolované zkušenosti doopravdy začala. Pro celé lidstvo nastal čas výběru pohybovat se s proudem Stvoření nebo zůstat přilepen uvnitř mystifikace. Vzdělání, tak, jak ho známe, tu není výhodou. Je to uvnitř sebe-uvědomění každého, kde se tento proces bude konat. V tomto procesu mají všichni stejnou šanci. Věřte tomu! Upřímnost odezvy převáží stupně vzdělání. Ti, kdo vědí nejmíň o co kráčí, uslyší jako první. Byli jste vzděláni v iluzích, které poskytnou olej na kola jejich plánů. Byli jste ohloupeni, abyste je podpořili při zavádění jejich plánů, které byly doposud zaměřeny na nevzdělané a ty, kteří nejsou schopni oponovat síle, kterou dáváte očividnému zlu skrze souhlas a víru v jejich lži.

Kapitola VI

V realitě, která obklopuje vaše vědomí v třírozměrné zkušenosti, je snadnější dovolit svádění vašimi pěti smysly, abyste věřili, že jde jen o to, přetrvat co nejdéle ve formě vašeho těla. To bylo dále rozšířeno zavedením dalších vizuálních pomůcek; fotografií, filmů, televize a počítačů. K tomu přidejte telegraf, telefon, satelity plus hudbu a sportovní události, a to všechno od začátku dětství, v nejranějším možném období. Kde je, uvnitř této záplavy mysl matoucího chaosu a rozptýlení čas nebo touha kontemplovat v tichu cokoliv jiného, než přehrávání těchto chaotických zkušeností? Vědomá mysl se pokouší uklidit změť tohoto přetížení, takže může být navázán kontakt s vnitřním podvědomím, a můžeme začít uvažovat o tom, jak a proč jste uvnitř této zkušenosti. To je proces, který pokračuje docela přirozeně, kromě stavu, kdy je vědomá polovina této kombinace přetížená vnějšími stimuly. Čtenáři by mělo být ihned jasné, že to je typický případ moderní severoamerické/evropské části světa. Nadto se to už roztahuje s dalšími obohacujícími elementy kolem celé planety. Jakmile se vystavíme tomuto mysl ubíjejícímu procesu, zdá se, že nastane relaxace. Ale to není relaxace, je to potlačení mysli! Tvůrčí, sebe-uvědomělé části mysli jsou zablokovány. Čím víc se zkušenost opakuje, tím více je člověk pod vlivem návyku. Namísto užívání si mentálně stimulujících zkušeností, jsou tyto vnímány spíše jako znepokojující a přímo znervózňující. Tak vidíte běžce pro zdraví se sluchátky v uších, spíše než rozjímajících o jejich vlastních myšlenkách. Nějak musí zůstat spojeni s jejich návykem k rozptýlení. Pokud to zrovna nejsou rádia nebo magnetofony, pak jsou to autotelefony, umožňující zůstat ve spojení, takže člověk může rozjímat s jeho "přáteli".

Můžete se, když toto čtete, oddělit od rozptylujících procesů s cílem kontemplovat a absorbovat obrazy z obdivuhodné existence pohádkové země, kterou zakoušíte? Kde je to, co nazýváte realitou, uvnitř světa, který je většinou jen imitací? Kdy se opravdu zastavíte nad informacemi, s kterými denně obchodujete skrze vaše počítačové sítě, jak velká část toho je opravdu konkrétní manifestovaná realita? Jsou peníze, převedené z jednoho účtu na další skutečné balíky účtenek? Skutečně ty položky zastupující štosy peněz existují? Kde jsou ty bankovní sejfy pro úschovu všech těch trilionů dolarů? Vzbuďte se! Sníte! Och, ale jestliže se vzbudíte, budete muset čelit tvrdé realitě, že jste byli zneužiti, a myslet na to je příliš děsivé! Jak dlouho myslíte, že může tato snová bublina ještě expandovat předtím, než praskne kvůli příliš tenké stěně, nebo snad jen proto, že jsou tu někteří, které bude bavit propíchávání bublin? Nebude nejlepší vzbudit se co nejdříve a začít snít o novém ukončení této noční můry v podobě, kterou nyní zažíváte? Můžete to udělat? Samozřejmě, můžete. Je to váš sen. To, že jste byli naprogramovaní snít jiný scénář, může pokračovat jen pokud to dovolíte. Existuje technika nazvaná Lucidní snění, ve kterém si uvnitř snu uvědomíte, že sníte, a pak můžete v tomto stavu zůstat vědomě, sledovat vaše vlastní snění a měnit scénář snu. Jestliže jste ve snu pronásledováni, vytvoříte bezpečný úkryt, necháte pronásledovatele spadnout do díry, nebo mezi vámi necháte projíždět dlouhý vlak, a vy uniknete.

Byli jste ukolébáni do stavu snění, skrze rozptýlení vaší vědomé mysli, s cílem oddělit vás od vašeho stavu sebe-uvědomění (což je stav, ve kterém můžete sledovat váš snový proces). Můžete to vztáhnout na vědomí, které vám umožní napravit přerušené spojení k oběma částem vašeho totálního vědomí. Vpravdě, vaše intuitivní vědomí si nyní začíná uvědomovat pravdivost této informace. Víte, že uvnitř vás samotných máte sílu povzbudit tento pocit a vyjít ven z nepřirozeného stavu rozptýlení do plného vědomí? Tento proces probuzení vám může umožnit vyhnout se obavě a panice, která, jak si myslíte, z takové zkušenosti musí nastat, a místo toho vám dá schopnost odhalit vaše vlastní ohnisko aktivního a tvořivého výrazu. Neprobudí to reakce "jeskynního primitiva", jak byste možná mohli očekávat. Místo toho přijde kontemplativní schopnost zaměřit se na řešení, a změnit to, co bylo dříve vnímáno jako neporazitelná síla a neřešitelná situace. Tato síla vás zadusila v prohlubující se snové realitě, která, jak zjistíte, dokonce vůbec neexistuje. Může se to tak zdát vašim pěti smyslům, ale vy si povšimnete, že za tím vším leží potenciál, který nahradí to, co jste si předtím mysleli. To je stejný potenciál, který táhne podnikatele do úspěšných obchodů a průzkumníky směrem k neznámým místům. Má v sobě svůdné intuitivní volání, které je chce odtáhnout ze známých pozic, aby toužili po nepoznaných zkušenostech, a udržuje takové vibrace potenciálu úspěchů, kterým nemůže nikdo odolat. Mnozí slyší toto volání, ale málo z nich se rozhodne odpovědět. Ale to neznamená, že toto volání neexistuje. Úspěšné příběhy jsou dostatečným důkazem, že je to reálné.

Je naděje, že toto je informace pro vás, abyste o tom mohli přemýšlet mimo kontext vaší normální hypnotizující existence. Je ještě něco mimo tuto zoufale nudnou existenci, co by mohlo být ještě více hodnotné? Jasně, že je!

- pokračování -

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Zdroj: George Green: "No more hoaxes"

Preložil: © 2008 Bohouš Lipka

Prevzaté z: Jitrnizeme.cz


december 12, 2008 18:18 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top