Obrázok používateľa CEZ OKNO
Valerij Uvarov: O pyramídach a labyrinte v Bosne 3

Okrem toho boli pyramídy stavané na zlepšenie energetického prostredia ľudí, evolúcie ich vedomia a ako prevencia proti výskytu rakoviny. Podrobnosti sa dočítate v knihe Valerija Uvarova ›› „Pyramídy“ z roku 2007.


Energetický lúč, objavený v roku 2012 nad pyramídou Slnka fyzikom Slobodanom Mizdrakom poukazuje a hlavne potvrdzuje to, že pyramída Slnka je aj GPS markerom aj prvkom medziplanetárneho a medzidimenzionálneho spojenia. Charakteristika zachyteného lúča bola nečakaná.

Čím vyššie dvíhali detektor nad pyramídou, tým silnejšie žiarenie prístroje namerali, i keď od vzdialenosti zdroja (pyramídy) by mala intenzita žiarenia klesať. Tento fakt zmiatol aj Slobodana Mizdraka, ale má na to zodpovedajúce vysvetlenie.

Zdroj žiarenia sa nachádza priamo nad pyramídou. Energetický lúč ide zvrchu nadol, rozptyľuje sa podľa toho, ako sa blíži k Zemi, takže čím vyššia je oblasť merania, tým silnejší je detekovaný signál.

Keď som v apríli 2014 prvý krát vyliezol na pyramídu Slnka, sám som si všimol energetický tok idúci zhora nadol. Bol taký zreteľný, priam až fyzický. To isté som pozoroval aj vnútri tunelov Ravne. Z toho všetkého si môžeme spraviť záver, že pyramída Slnka pracuje celý deň. Energetický tok vstupuje do pyramídy. Tá ho mení, transformuje a vyžaruje ďalej do priestoru: do údolia, na okolité budovy, na ľudí, i na vzdialenejšie objekty. Niet pochýb o tom, že pyramída Slnka v Bosne bola a zostáva súčasťou globálnej energetickej informačnej siete, ktorá hrá vo vývoji Zeme a civilizácie osobitnú úlohu.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://vip-stelki.ru/

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Čo je za aktivizáciou pyramíd?
http://www.cez-okno.net/clanok/co-je-za-aktivizaciou-pyramid

Seriál: Bosnianske údolie pyramíd
http://www.cez-okno.net/serial-bosnianske-udolie-pyramid

Editoriál: JE ALEBO NIE JE TO PYRAMÍDA?
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-je-alebo-nie-je-to-pyramida


február 24, 2015 21:04 popoludní

 

 

Top