Obrázok používateľa CEZ OKNO
Valery Uvarov: MECHANIZMUS NÁKAZY NEGATÍVNOU VIBRÁCIOU

Všetko, čím bol veľký Egypt, bolo získané z rúk bohov (›› Neteru). Význam poznatkov získaných od Neteru, preniknúc do všetkých sfér života, bol tak veľký, že všetky nasledujúce civilizácie a pokolenia oceňovali platnosť existencie len toho, čo malo svoj počiatok u Neteru (čo bolo nimi dané), objasnené, alebo súvisiace s „Prvým Časom“ – časom Neteru. Preto stará múdrosť hovorí:

„Dávajte si pozor na tých, ktorých činy nepochádzajú od počiatkov v dávnej minulosti, pretože všetko, čo vám prinesú, bude lož, predstieranie a skaza...“
Parampara

Definujúcim energetickým katalyzátorom, ktorý spúšťa proces vedúci k transformácii a vzostupu, je výška a úprimnosť myšlienok. Starostlivo zahalené lži a klamstvo udelia záporný náboj akémukoľvek procesu, ktorý vždy vedie a bude viesť k degradácii a zničeniu. Z tohto dôvodu nevytvorili egyptské pyramídy otroci.

Za žiadnych okolností by zasvätenci staroveku nemali umožniť ľuďom, ktorí nemajú čisté úmysly, tým so zlými myšlienkami, alebo tým v negatívnom psycho-emocionálnom stave, aby sa podieľali na stavbe pyramíd a chrámov. Pretože všetkého, čoho sa dotknú, stane sa nositeľom negatívnych vibrácií (energií).

Pyramídy alebo chrámy postavené ľuďmi s nekalými myšlienkami by v najlepšom prípade nefungovali a v najhoršom prípade nakazili ľudí negatívnou energiou, spôsobili by obrovské škody na životnom prostredí a ekológii vedomia (›› Noosfére).

Predtým, ako prekukneme technológiu a mechanizmus infekcie negatívnymi vibráciami, je potrebné odpovedať na hlavnú otázku – prečo vôbec používať negatívne energie?

Faktom je, že tento typ energie vám umožňuje účinne ovládať správanie ľudí.

Mayskí a aztécki kňazi, rovnako ako niektoré kulty v Tibete a Egypte, používali tento typ energie na ovplyvňovanie vôle a vedomia ľudí pri hľadaní kontaktu s „bohmi“ a na udržiavanie svojich kultov.

PREČO POUŽÍVALI NEGATÍVNU ENERGIU?

Negatívne energie (vibrácie) sú jedným z najsilnejších typov psy-energie (psychickej energie, pozn. red.).

Myšlienka využitia tohto typu energie sa objavila v hlavách kňazov tých kultúr a civilizácií, kde sú vedomosti o tom, ako správne stavať pyramídy pre komunikáciu s bohmi, na základe ktorej bola „doktrína o jednote ľudsko-zemskej štruktúry a vesmíru“, sa úplne stratila a bola nahradená religióznym kultom.

Medzi tisícami pyramíd, ktoré viacmenej prežili, v lepšom prípade stelesňujú vedomosti a kult v pomere 50% na 50%, pričom geometria a kľúčové parametre štruktúry, ktoré určujú nastavenie a účinnosť pyramídy, sa prekrývajú so správnym výberom miesta pre stavbu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa model mechanizmu vlnových a rezonančných procesov, ktoré majú byť v striktne definovaných lineárnych hodnotách parametrov štruktúry, odzrkadlil vo forme systému viazaného na numerológiu a prosté celočíselné hodnoty, nahradzujúc Zlatý rez a dynamickú geometriu.

V dôsledku straty vedomostí a vedomej náhrady koncepcií a princípov, kňazmi postavené pyramídy nedali očakávaný energetický výsledok. Efekt komunikácie s bohmi nenastal.

Dostatočne kvalifikovaný prístup k posúdeniu energetických vlastností mayských a aztéckych pyramíd viedol k dôležitému záveru – nefungujú a nefungovali ani na začiatku, pretože už dávno stratili vedomosti o tom, ako vybrať správne miesto a ako vybudovať pyramídu.

S malými výnimkami boli dláždené mayské a aztécke pyramídy bizarnými štruktúrami, ktoré nedávali kňazom najmenšiu šancu hovoriť s bohmi... Bol to obrovský problém, ktorý bolo treba riešiť akoukoľvek cestou, pretože od tohto závisela reputácia kultu, blaho kňazov aj ich život.

Aby sme mohli „zapnúť“ pyramídu, potrebujeme dostatočne silný energetický impulz prekrývajúci tok energie pochádzajúcej z geozlomu. Zdrojom a moderátorom energie takéhoto impulzu môže byť len človek. Ak však pyramída nie je postavená správne a nevytvára energiu, rezonujúc s prirodzeným tokom (zdrojmi) energie, existuje len jedno východisko – urobiť z nej akumulátor energie. Z tohto dôvodu boli neúspešne postavené pyramídy a budovy chrámov obklopené červenou farbou. Prečo červenou?

Vlnová dĺžka červeného svetla (farby) je najdlhšia, takže jej vplyv je maximálny.

Červené uzavreté priestory dobre hromadia psy-energiu. Preto, keď stratili vedomosti o pravidlách budovania pyramíd, kňazi Mayov a Aztékov pôvodne koncipovali a postavili pyramídy ako psy-akumulátory. Ale batéria potrebuje „nabíjačku“.

Ako je možné vytvoriť takúto „nabíjačku“ – generátor psy-energie a „donútiť“ pyramídu pracovať?

Na to je potrebná živá bytosť, ktorá musí byť vystavená emóciám a silnému zážitku. A čím silnejší je stres, tým silnejší bude neuro-emotívny výbuch, silnejšie a nižšie kmitočtové vibrácie a tým dlhšie bude energia tohto impulzu uložená (zapamätaná) v aure miesta.

V palete psy-energií má strach zo smrti najťažší a najsilnejší impulz. Typ tejto energie je veľmi negatívny, ale veľmi silný a najdôležitejšie – dostupný. Nie sú potrebné žiadne vedomosti, nie je potrebné nič stavať. Musíme chytiť živého tvora, začať ho trápiť a zabiť ho v agónii. Po tejto ceste šli kňazi – na mayských a aztéckych pyramídach sa začali robiť masové obete na vytváranie a hromadenie silných prúdov negatívnych psy-energií.

Spočiatku boli usmrcované zvieratá, ale očakávaný účinok sa nedostavil, pretože psy-energie vytvorené zvieratami boli slabé a neúčinné. Preto, ako obeť bohom (aby odpovedali na volanie kňazov), začali používať ľudí (stvorených na obraz Boží). Zabíjali tisíce. Krv tiekla potokmi.

V určitom okamihu rituálneho prinášania obete, kňazi prerezávali hrudník špeciálne vybranej obete obsidiánovým nožom, vytrhávali srdce a dávali ho do veľkej misy naplnenej krvou. Misa bola umiestnená na špeciálnom podstavci (obetnom stole) v strede hornej oltárnej komory pyramídy. Potom sa kňazi postavili na obvode hornej plošiny pyramídy a začali masovú obeť. Energie strachu a emócií davu začali stúpať po schodoch pyramídy. Vnímajúc tieto vibrácie, kňazi, ktorí stali čelom k davu a chrbtom k mise s krvou, začali hojdať rukami ako veslami, smerujúci rastúcu energiu k mise s krvou.

Keď energetické pole dosiahlo určitú hustotu, kňazi sa priblížili k miske a pili krv nasiaknutú energiou strachu, v dôsledku čoho upadali do tranzu. Kňazi sa dostávali do určitého pozmeneného stavu vedomia, stáli na obvode hornej plošiny pyramídy a začali ovládať tok energie, ktorú nasmerovali na dav, ktorý bol na úpätí pyramídy.

Dav sa stal doslova vodivým a požadoval čoraz viac krvi. Odtrhávajúc kožu z tiel obetí, zhodených z pyramídy a dávajúc si ju na seba, ľudia behali v kruhu s divokými výkrikmi a prinášali ešte viac strachu tým vôkol nich. Účinok takmer univerzálneho zvieracieho strachu a šialenstva narastal.

Dav sa stal úplne ovládaný, počúvajúc hlas z vrcholu pyramídy.

Príchod španielskych conquistadorov umožnil zastaviť vývoj tohto, pre „Noosféru“ Zeme, veľmi negatívneho scenára. V prípade ďalšieho rozvoja a posilnenia tejto temnej strany moci by sa civilizácia Zeme zvrhla na krvavý Mordor, so všetkými dôsledkami...

-pokračovanie-


Valery Uvarov

https://wandsofhorus.ru/

Preklad: Miroslava

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 997 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte na ďalší chod portálu: POZOR, ZMENA! Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky: 2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky: 2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

NETER (NETERU)
https://www.cez-okno.net/rubrika/neter-neteru

Seriál: HÓROVE TYČE
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-horove-tyce

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/valerij-uvarov-vyber


január 19, 2019 15:55 popoludní

 

 

Top