Obrázok používateľa CEZ OKNO
Váš týždenný horoskop, alebo čím astrológia je a čím nie je

Množstvo web stránok ponúka denne horoskopy pre znamenia zverokruhu podľa toho v akom znamení stálo Slnko v dobe narodenia toho ktorého človeka. Žiaľ, tieto horoskopy sú často krát písane pre zábavu, píšu ich ľudia ktorí nemajú ani základy astrológie. Nehovoriac o tom že sú prípady keď ich píšu úplní laici, redaktori, ktorí to celé berú ako zábavu, astrológiu považujú za výmysel a články tvoria spôsobom podľa toho, čo im práve v tej chvíli napadne.

Za vládcov Barana považujú Venušu, u Rýb Merkúr a pod., používajú tieto slovné spojenia a zliepajú tak články, ktoré nemajú ani hlavu ani pätu. Tak sa stáva, že v jednom denníku píšu, že Strelec bude mať skvelý máj a v inom, že ho čaká množstvo nepríjemností z každej strany. Nielenže sa neberie ohľad na znamenie, v ktorom stálo Slnko v čase narodenia, a na postavenie planét v súčasnosti, ale horoskopy pre dané znamenia vznikajú pod dojmami a nápaditosťou, ktoré sa tomu ktorému redaktorovi zdajú, že by tam mali byť. Ak sa redaktorovi zdá, že Raci by mali viac komunikovať, urobiť si výlet a cestovať, tak to tam napíše.

Okrem toho, aj tá časť webov, ktorá sleduje aspoň pozície planét vo vzťahu k slnečnému znameniu, nedokáže určiť, že pre všetkých Strelcov bude tento mesiac úspešný. Napr. v súčasnosti prechádza Jupiter znamením Strelca, orbis vplyvu Jupitera a jeho pohyb je tak pomalý, že je nemožné, aby pokryl naraz všetkých v znamení Strelca. Preto je síce pravdou, že Jupiter prechádza znamením Strelca, má na Strelcov vplyv, ale nič to nemení na veci, že jeho vplyv v období, kedy pôsobí, zasahuje iba malé % ľudí narodených v znamení Strelca. Jupiter je v každom znamení cca 1 rok. Od novembra 2018 je Jupiter v znamení Strelca a zotrvá tam do začiatku decembra 2019. Čiže najprv sa pod jeho priaznivý vplyv dostali ľudia, ktorí sa narodili na úplnom začiatku znamenia Strelca, teda vplyv na týchto ľudí začal v roku 2018 a tí, čo sa narodili koncom znamenia, pár dní pred Vianocami, tých to čaká až v neskorej jeseni 2019. Postupne jeho priaznivý vplyv zasiahne všetkých v znamení Strelca – to všetko samozrejme vo vzťahu k ich Slnku. Podobné priaznivé obdobie v rovnakom časovom rozptyle čaká i Baranov a Levov, resp. ním už prešli v závislosti od dátumu narodenia. Treba povedať že Jupiter nie je žiadna ťažká váha medzi planétami, čiže jeho vplyv je síce vyslovene pozitívny, ale jeho doba obehu znameniami zverokruhu je cca 12 rokov, v porovnaní s Plutom, ktorému to trvá 248 rokov jeho vplyv nie je nijak zásadný, ani dlhodobý.

Keďže bežný horoskop na webe pozná jedinú pozíciu, postavenie Slnka (ak s ňou vôbec pracuje) aj to v rozptyle desiatok dní, nepozná pozície ďalších planét, nepracuje s nimi. Preto je možné, že jeden web napíše, že Strelcov čaká šťastné leto, v reále ale jeden Strelec skončí v práci, ďalší má partnerské nezhody a tretí pod dojmom nie priaznivých udalostí rozmýšľa, čo by zmenil v svojom živote. Bez poznania presného času narodenia nie je možné určiť pozície domov ani postavenie planét v nich. Preto sa v jeden a ten samý deň môže narodiť upratovačka i riaditeľ podniku. Cez obed, kedy je Slnko najvyššie v 10. dome sa často krát rodia vedúci pracovníci, naopak v dobe keď je pred polnocou a Slnko je v 4. dome sa rodia ľudia so záujmom o vlastnú rodinu, zázemie, záhradu, nehnuteľnosti. Samozrejme ešte aj to Slnko môže byť priaznivo, či nepriaznivo prepojené s ďalšími planétami. Preto sa v tej ktorej oblasti môže zrodencovi dariť veľmi dobre (dobre aspektované planéty v dome) alebo môže byt zdrojom napätia. A tiež stále hovoríme o postavení Slnka a neberieme do úvahy ďalšie planéty, domy kde vládnu a ďalšie premenné.

Kde ma astrológia svoje úskalia? Určite nie je všemocná, neuchráni vás pred vyvrtnutím členka ak ste príliš nepozorný, impulzívny. A neuchráni vás ani pred fantastickými predstavami o svete, ak vám imponujú. Môže vám ale popísať vaše povahové črty, spôsob ako sa prejavujú a pomôže vám poznať hlbšie vašu osobnosť, vaše silné i slabé stránky. Tým sa vám otvárajú možnosti spoznať ako s nimi pracovať, v ktorej oblasti pribrzdiť, kde naopak pridať. Už po tisícročia sa používa od Indie, cez Európu, až po krajiny za Atlantikom. Má svoje opodstatnenie. Nepracuje so súhvezdiami, ale so znameniami. Súhvezdia vykonávajú precesný pohyb, každých cca 2140 rokov sa posunú o 30 stupňov. Znamenia ostávajú neustále nemenné, sú to akoby zóny vplyvu určitého archetypu, ktoré ostávajú nemenné, na svojom mieste.

›› Poľská armáda vyberá vojakov podľa DNA. A nielen ona, podobne postupujú aj v USA, v Británii, či Nemecku. A dôvod? Z DNA vedia zistiť, aký zdravotný stav bude mať vojak, aké choroby by mohol mať, aké povahové črty má, či je odolný stresu, či nie je výbušný, agresívny atď. Ak sa hlási k letcom a má síce dobrý zrak, ale z DNA už dopredu vedia, že oň môže časom prísť, nezoberú ho na túto pozíciu. Jednoducho povedané, dnešná veda svoje poznatky a to, ako ich uplatňuje v praxi, za tieto ich poznatky, za ich poznanie, by sa v stredoveku dostávali do vážnych problémov. Niečo také bolo nemysliteľné, poznanie toho čo bude neprináležalo bežnému človeku. Podobne ako boli zakazované pitvy ľudí a skúmanie iných zákonitostí v duchu stredovekého “nehloubej, neboť hloubati velkým hříchem jest”. V čase rozkvetu arabského sveta ich učenci boli kdesi úplne inde, už v 9. storočí vedeli vypočítať dokonca obvod Zeme, vedeli že je guľatá. Doba sa zmenila a ako sa ukázalo, existujú spôsoby, ako je možné zistiť množstvo vecí. Celá problematika okolo DNA je iba v počiatkoch, genóm bol síce prečítaný celý, ale ešte sa presne nevie, ako to celé funguje, preto sú výsledky zatiaľ iba čiastočné. Dosť na to, aby sa ukázalo že veci fungujú. Astrológia tiež iba odčítava údaje, podobne, ako sa dnes odčítavajú údaje z DNA, môžete sa dozvedieť svoje povahové črty, poznáte svoje možnosti i úskalia.

Veda nechce počuť nič o astrológii, ale s povahovými črtami problém nemá. Ak je niekto povahovo príliš aktívny vo vzťahoch, má rád spoločnosť, a druhý má povahu úplne opačnú, logicky by sa dalo vydedukovať, že jeho život bude iný. V dôsledku základných čŕt jeho povahy. Astrológia nepracuje s osudom, nepredpovedá, neveští. Astrológia skúma povahové črty človeka, pretože, ak je niekto nadmerne aktívny, so záujmom o zahraničie, ďaleké cesty a má Mars v 9. dome, je jeho povahovou črtou vydávať sa do cudziny, alebo mať zápal pre vyššie vzdelanie a rozširovanie si obzorov. Keď je ten Mars v 9. dome poškodený opozíciou Pluta, bude ten dotyčný možno sčasti fanatik, nadmerne nadšený pre rôzne filozofie, cestovanie, alebo to bude zdatný manipulátor, snažiaci sa presviedčať druhých o správnosti svojej viery. Toto nie je osud, to je jeho povahová črta. Poznanie povahových čŕt, možnosť spoznať spôsob, ako sa premietajú do života, či dokonca možnosť spoznať, kedy sa tie črty ešte zvýraznia napr. pri tranzitoch, to je možnosť a poslanie astrológie.

Určite nie je o tom, aby ste každý deň sledovali, aký máte tranzit nejakých planét, keďže hlavné ručičky sú tranzity pomalých planét a progresie, ktoré prichádzajú po rokoch poukazujú, že dozrel čas, niektoré veci skončia, niektoré začnú. Tak ako keď sa mení jar, leto, jeseň a zima, tak sú vyššie cykly, ktoré majú svoje zákonitosti.


Autor sa zaoberá astrológiou a je možné si u neho objednať horoskop (a jeho výklad napr. cez skype) na adrese: vasradix@gmail.com v cene od 30€

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

JEDI RADÍ 19: Poriadne ASTRO a NUMERO na nezaplatenie? JE TO VO HVIEZDACH!
https://www.cez-okno.net/clanok/jedi-radi-19-poriadne-astro-a-numero-na-...

Astrológia
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/astrologia

ASTROkienko
https://www.cez-okno.net/rubrika/astrologicke-okienko


Autori: 
august 27, 2019 01:27 dopoludnia

 

 

Top