Obrázok používateľa CEZ OKNO
Věda, politika a spiritualita mimozemských civilizací

Je předem jasnou záležitostí, že objev exoplanet v obydlitelných oblastech v rámci jejich sluncí podle vedoucích světových astrofyziků umožňuje existenci mimozemského života. Astronomická pozorování exoplanet poprvé stimulovala dotazování na vědeckých konferencích, týkající se společenských a politických důsledků existence inteligentního života, existujícího někde ve vzdálených koutech vesmíru. Například sympózium 18.-19. září 2014, sponzorované NASA a knihovnou Kongresu, dává dohromady některé ze světových astrobiologů, aby diskutovali o způsobu přípravy na veřejné odhalení mimozemského života.


Podle astrofyziků jako je Stephen Hawking by byli mimozemšťané pravděpodobně od přírody draví a ta nejlepší reakce na takový kontakt by byla vybavit světové armády k obraně lidstva. Pro ostatní, kteří jsou přesvědčeni, že mimozemšťané navštěvovali lidstvo od sklonku jaderného věku, je třeba dodat, že vědci “na tuto párty přišli jako pozdější příchozí.“ Spousta informátorů, svědků s osobními zkušenostmi a vládní dokumenty odhalili - podle badatelů UFO a exopolitiků, že mimozemšťané jsou již zde. Nejenže nás mimozemšťané v tichosti sledovali, ale byly vyvinuty vyspělé technologie k monitorování, zastavení a dokonce sestřelení jejich plavidel. Vše toto bylo prováděno tajně z důvodu národní bezpečnosti. Tak jak by mimozemšťané vypadali? Jaká by byla jejich věda, politika a duchovnost?

Bylo tu pár pokusů ad hoc na takové otázky odpovědět. Co se týče astrofyzikální/astrobiologické komunity, byly tu konference Royal Society a Pontifical Academy of Science, které některé z těchto otázek probíraly. Na konferenci Dr. Martin Dominik a prof. John C. Zarnecki při Royal Society podpořili studium sociálních aspektů jakéhokoli odhalení mimozemského života. Zdůraznili důležitost rozlišování motivací mimozemského života:

Objasnění a další studium mimozemského života bude v podstatě výzvou našemu pohledu na přírodu, včetně na nás samotné, a proto pole astrobiologie sotva může být izolováno od svého společenského kontextu, včetně filosofických, etických a teologických hledisek. Když se objasní, že mimozemský život je technicky proveditelný, je třeba řešit, zda-li vnímané společenské výhody nám velí k jeho hledání, nebo zda-li se takové snahy mohou spíše změnit v hrozbu naší vlastní existenci.

Populární kurz astrobiologie online se na konci pětitýdenního programu ptá: “Jaké jsou možnosti pro inteligentní život někde jinde? Jak bychom nakládali s kontaktem mimozemské inteligence a jaký by byl dopad na společnost? Kdo by reprezentoval Zemi?“

Asi nejlepší snahy systematicky vyslovovat otázky týkající se vědy mimozemských civilizací podnikal profesor Michio Kaku z Columbia University. Kaku použil typologii hypotetických mimozemských civilizací založenou na spotřebě energie, kterou poprvé vyvinul sovětský astronom Nikolai Kardašev v roce 1964. V článku 〉 “Fyzika mimozemských civilizací“ a „Fyzika mezihvězdného cestování“, nabízí Kaku chytrou analýzu toho, jak spotřeba energie mimozemských civilizací odhalí mnoho o jejich možné vědě a schopnostech cestování vesmírem. Analýzy Kakua a Kardaševa dle očekávání vylučují rozsáhlý, ale sporný důkazní materiál, zkoumaný badateli UFO/exopolitiky o tom, že nás mimozemšťané navštěvují. To je pochopitelné, i když ne přímo bez kritiky těch, kteří takové důkazy seriózně vyšetřovali. Astrofyzikální/astrobiologická komunita akceptuje pouze údaje, které mohou být vědecky ověřitelné a opakovatelné způsobem, který nezanechá žádné pochyby, pokud jde o jejich věrohodnost a z toho vyvozené závěry. Důkazy, že nás mimozemšťané navštěvují, nemohou být takto ověřovány a opakovány podle normálních vědeckých protokolů; jelikož je to předmět sporu, chybějí údaje, je tu vládní popírání, otázka přesnosti svědků atd. Avšak, co kdyby nám vyloučené důkazy mohly říci něco, co by se shodovalo s tou nejlepší vědeckou spekulací o jejich vědě? Nestálo by za to takové důkazy prozkoumat, i kdyby nebyly průkazné? Již tu takové pokusy byly.

Na konferenci v roce 2008 zkoumal autor tohoto článku důkazy mimozemských návštěv za použití typologie vyvinuté Kardaševem a později použité Kakuem. Závěry jsou udivující. Člověk si může udělat hrubou představu o vědě, politice a duchovnosti mimozemských civilizací. Důsledky jsou obrovské. Jakmile pochopíme vědu, politiku a spiritualitu mimozemských civilizací, můžeme učinit informovanou volbu o tom, jak nejlépe řešit globální problémy. Navíc, můžeme transformovat Zemi použitím vyspělých mimozemských znalostí a technologií.

Pro ty, kteří chtějí hlouběji nahlédnout do dostupné literatury a na důkazy týkající se mimozemské vědy, politiky a spirituality, pak doporučuji následovat 〉 kurz online, který začíná 15. září a je nabízen Institutem Exopolitiky.

Objev exoplanet již transformoval astrofyzikální a astrobiologickou komunitu fyzickým důkazem, že Země není jediná obyvatelná planeta v naší galaxii. Může-li se zde/u nás vyvinout život „spontánně“, pak by se mohl vyvinout kdekoli – možná i na některé z exoplanet již objevených. Za tu dobu by se tam mohl vyvinout život a stejně tak jako lidstvo, i tento život by vyvíjel horečný zájem o návštěvu jiných světů. Dozvědět se více o tom, o čem je mimozemská věda, politika a spiritualita, by mohlo být moudrým krokem dokonce i pro ty, kteří jsou stále skeptičtí k tomu, že existuje inteligentní mimozemský život.

Michael E. Salla, Ph.D., 4. 9. 2014

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Exodiplomacia
http://www.cez-okno.net/stitok/exodiplomacia


Štítky: 
september 22, 2014 23:53 popoludní

 

 

Top