Obrázok používateľa CEZ OKNO
Velká pyramida a podvody vůči veřejnosti

Dlouho před 16. září 2002 byl televizním kanálem National Geographic i některými západními deníky ohlášen fascinující pořad – přímý přenos z Velké pyramidy v egyptské Gíze. V živém televizním přenosu měl být uskutečněn pokus o proniknutí za záhadné kamenné „dveře“ v úzkém tzv. větracím kanálu vedoucím z královniny komnaty.


Královnina komnata leží na svislé ose pyramidy. Známější králova komnata, kam přicházejí i turisté, je posunuta poněkud k jihu. Královnina komnata, nebo též komora, je menší a má sedlový strop, jejíž nejvyšší místo je od podlahy vzdáleno něco přes šest metrů. Nikdy se v ní nenacházel sarkofág. Ve východní stěně je zajímavý, pečlivě vyhloubený výklenek. Jeho průřez je koncipován, stejně jako Velká galerie (chodba směřující do královy komnaty). Postupně – v pěti stupních se schodovitě zužuje směrem k vrcholu. Celá místnost je dokonale obložena žulovými deskami a až v roce 1872 byly pod nimi objeveny vchody do dvou tunelů. Jedna žulová deska byla mírně popraskaná a podle dutého zvuku po poklepu, byly tak objeveny dvě šachty.

Jednou z nich, o velikosti 20 x 20 cm, stoupající pod úhlem 39 a půl stupně „prošel“ již v květnu 1993 malý robot Upuauat. Tak je v angličtině nazýván egyptský bůh Vepvovet, což v překladu znamená „Otevírající cestu“. Robota sestrojil německý amatérský archeolog Rudolf Gantenbrink. Zařízení se tenkrát po 65 metrech dostalo před kamenný blok, naznačující, že jde o jakési dveře. Vespod byla půlcentimetrová škvíra a na vápencovém bloku byly viditelné dva měděné úchyty - madla. Přesně takové používali dávní Egypťané k uzavírání pohřebních komor. Gantenbrinkův robot se dále nedostal a nemohl zjistit, co se za těmito dveřmi může skrývat.

Pochopitelně, že po této události nejen Gantenbrink, který začal pracovat na dalším vylepšeném zařízení, jímž by bylo možné dostat se dál za tajemné dveře, ale i další badatelé horlivě usilovali o další výzkum. Nikdo však k tomu ze strany egyptských úřadů nedostal povolení. Až po více než 9 letech se s velkou slávou mělo otevřít jedno z tajemství Velké pyramidy (egyptology stále nazývané Cheopsovou).

Co může divák vidět?

Hlavní osobností této velké televizní show v noci ze 16. na 17. září 2002 byl dr. Zahí Havas. Ten jako ředitel egyptské Nejvyšší rady pro památky šéfuje nad celou nekropolí v Gíze. Jeho přičiněním byl Gantenbrink po prvním objevu velice rychle vyšachován ze hry.


Tentokrát dostala povolení k průzkumu bostonská firma iRobot s unikátním strojem Robot Pyramid Rover (o velikosti 13 x 13 cm a délce 30 cm). Stroj kromě ultrazvukového snímače a dalších nejdokonalejších funkcí jako např. radar, měl také pět kamer a vrtací zařízení.

Co se dělo během přímého televizního přenosu? Především to, že při přibližování se robota ke kamenným dveřím bylo možné spatřit vyvrtaný otvor ještě dříve, než se vrtací zařízení přímo dotklo kamene! Druhá nesrovnalost se objeví, jestliže porovnáme záběry z roku 1993, kdy zde filmoval robot Gantenbrinkův, s tím co nabízela ona velká show. Na původním snímku bylo pravé měděné madlo delší než levé, při nových záběrech už bylo toto pravé madlo kratší, přibližně byla obě stejně dlouhá. Je tedy nanejvýš průhledné, že v době devíti let se zde něco dělo, „někdo“ či něco miniaturního zde bylo a s dveřmi se manipulovalo. Při televizním přenosu se svět dověděl pouze to, že za záhadnými dveřmi se nacházejí pouze další podobné kamenné dveře.

Podivné bylo také chování reportérů, především z magazínu National Geographic, kteří průběh „objevu“ komentovali. Vůbec se při kladení otázek dr. Havasovi nezajímali o to, proč ve výzkumu nemohl pokračovat Gantenbrink a proč se muselo na další průzkum tak dlouho čekat.

Dr. Havas je známý jako jeden z nejvíce konzervativních egyptologů, jenž nepřipustí jiný názor než ten, že Velkou pyramidu postavil faraón Chufev (Cheops) v době 2.600 př.n.l. jako svoji hrobku. Proto také během přímého přenosu se kamera zaměřila na kontroverzní nápis v jedné z odlehčovacích komor nad královou komnatou. Tam měl plukovník Howard Vyse v 19. století objevit nápis, který podle egyptologů má jasně prokazovat, že toto je místo odpočinku Cheopse, čili Chufeva. Dr. Havas proto také nepřipustí žádné jiné spekulace a odvážné hypotézy o původu Velké pyramidy a podle něho onen prokazatelný důkaz – nápis v odlehčovací komoře - zanechali dělníci, kteří pyramidu stavěli, označujíce ještě navíc sebe samých za přátelé faraóna.

Je tedy zcela průkazné, že přímý přenos z Velké pyramidy byl jen velkým podvodem, jakousi manipulací, pravděpodobně proto, aby se zakrylo něco mnohem podstatnějšího. Patrně něco co již bylo objeveno, ale zatím zůstává před světem utajeno. Co by to mohlo být?

Známý ostravský spisovatel zabývající se záhadami, PhDr. Arnošt Vašíček, ve své poslední knize „Egyptské záhady“ nabízí tuto odpověď: „Jestliže přijmeme předpoklad, že Velká pyramida svou podivuhodnou architekturou a dokonalým opracováním byla ryze funkční stavbou, pak se zdánlivě oprávněně začneme domnívat, že jejím hlavním posláním bylo chránit a ukrývat něco zapovězeného a tajemného. Ale co když je tato úvaha mylná? Co když ohroženo nebylo to, co leželo uvnitř, ale naopak všichni, kteří by s tímto záhadným „cosi“ přišli do styku? Co když skálopevná konstrukce pyramidy měla dokonale izolovat cosi sice velmi užitečného a potřebného, ale za jistých okolností smrtelně nebezpečného?“

Dále je citován Zecharia Sitchin, jenž v interpretaci mezopotamských textů popisuje, jak božský válečník Ninurta porazil strážce Velké pyramidy a její nezměrnou sílu zničil tak, že z ní odstranil všechny barevně zářící krystaly (měly být umístěny v chodbě zvané Velká galerie). Z pyramidy odstranil a zničil také největší rudě zářící krystal, nazývaný srdcem pyramidy. Ten se měl nacházet ve výklenku královniny komnaty už proto, že tvar průřezu Velkou galerií i výklenkem je stejný. Jejich preciznost naznačuje, že muselo jít o ryze účelovou konstrukci.

Jak dále popisuje Arnošt Vašíček, byl ve Velké pyramidě objeven ještě třetí, stejný tvar výklenku. Ten se nachází nad kamennými dveřmi s měděnými madly oné zkoumané šachty vedoucí z královniny komory. Výklenek objevil už v roce 1993 Gantenbrikův robot, ovšem při zářijové „velké show“ nepadla o něm ani zmínka. Co když v tomto výklenku také ležel – nebo možná ještě stále leží – další krystal? „Je možné“, říká A. Vašíček, „že jeho úkolem bylo přesměrovat nebo zesilovat záhadnou sílu, vycházející z královniny komory. A obojí kamenné dveře nejsou ničím jiným než záklopkami, které se daly dálkově regulovat. Přímý televizní přenos z pyramidy se snažil vyvolat dojem bezprostřední účasti na zaručeně nových objevech, ale ve skutečnosti byl podvodem na diváka. Již předem se dobře vědělo, že za dveřmi nic není, a že je tedy bezpečné tento dosud neznámý prostor v pyramidě ukázat veřejnosti.“

Ze zahr. materiálů a z knihy Arnošta Vašíčka

„Egyptské záhady“ připravila M. Bajgerová

Časopis MEDIUM. č. 1/2003

Zdroj: Medium.mysteria.cz


Sekcie: 
Rubriky: 
október 08, 2008 03:48 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Tom
    Tomfebruár 20, 2010 18:01 popoludní

    Komentár: 

    Zahi Havas je buď hlupák,nebo pokrytec.Viděl jsem spoustu pořadů o Egyptě a skoro ve všech tenhle demagog mele ty svoje nesmysly: Sfinga jako socha faraona,pyramidy v Gize postavené egypťany měděnými nástroji atd.Pokud povedou výzkum takoví zabedněnci nic nového se o původu těchto mega staveb nedovíme

 

 

Top