Obrázok používateľa CEZ OKNO
VEĽKÁ PYRAMÍDA - Germane prostredníctvom Lyssa Royal

Jednou z vecí, z ktorých sa naozaj tešíme pri práci, ktorú vykonávame, je čas konverzácie s vami.
Môžete klásť otázky o Egypte, o pyramíde alebo o akýchkoľvek skúsenostiach, ktoré máte. Ak sa opýtate na vašu osobnú skúsenosť, nezájdeme do prílišných detailov, ale poskytneme odpoveď, ktorá bude užitočná pre všetkých. Tak kto nájde odvahu a položí prvú otázku?

Chcel by som nejaké informácie o trojdimenzionálnom „napĺňaní“ a polarite.

Dobre, budeme sa snažiť čo najviac, aby sme vám vysvetlili trojrozmerné „napĺňanie“ a polaritu, ale prosím, pamätajte na jednu vec. Toto sú veľmi abstraktné témy na to, aby sa vyložili lineárnym jazykom. Zakaždým, keď sa to pokúšame popísať, uvedomujeme si, že sme určite príliš nezdokonalili spôsob, ako to vysvetliť.

Takže si najprv predstavme, že jestvuje Stvoriteľ alebo vedomie, ktoré je Všetko. Nikdy sa nepýta na svoju existenciu; Jednoducho je. Avšak, v nejakom bode si toto Vedomie praje dozvedieť sa viac. Toto je prvá polarita. Môže sa znázorniť nasledovne: To Všetko náhle povie, „Chcem vedieť viac.“ Toto znamená, že uzná, že existuje viac toho, čo nevie. Takže sa potom vytvoria dve predstavy, známa a neznáma. To je prvá polarita.

To stanovuje stupeň celej skúsenosti, ktorú mala vaša galaktická rodina a vy sami.

Paradox Polarity a „Neznáme“

Všetko je založené na známom a neznámom, a tá pôvodná polarita spôsobuje človeku, že má typ polarizovaného myslenia. Tá polarita slúžila ako plán na vybudovanie zvyšku vašich skúseností. A tu je paradox. Keď neexistuje nič neznáme, nebude existovať žiadna polarita. Avšak, vždy bude existovať neznáme.

Znamená to, že polarita bude existovať vždy? Nie. To je ten paradox (http://cs.wikipedia.org/wiki/Paradox). Ale nerobte si starosti ohľadom dešifrovania tejto rovnice. Aplikovaním tejto predstavy polarity na dimenzionálnu rovnicu môžeme povedať nasledovné.

Keď už raz „Všetko, čo je“, samo seba oddelilo na známe a neznáme, želalo si preskúmať to neznáme. Tá túžba umožnila fragmentáciu seba do mnohých, zdanlivo oddelených kúskov. Všetky tie individuálne kúsky išli svojimi vlastnými cestami, aby prehľadali to neznáme. Išli svojimi vlastnými cestami, aby neznáme učinili známym. Môžete si predstaviť, že „Všetko, čo je“, je obrovskou guľou, ktorá je tiež zrkadlom.

Keď ste sa fragmentovali zo Zdroja, bolo to, akoby sa tá zrkadlová guľa roztrieštila na nekonečné množstvo kúskov. Každý oddelený kúsok je kúskom zrkadla, a každý oddelený kúsok odráža celok. Každý z vás odráža celok, práve tak ako drobný kúsok zrkadla. Toto je spôsob, akým si vnútri chaosu časom spomeniete na cestu späť, domov. Nateraz to je rozsah, v ktorom pojmeme ten koncept. Je to jasné?

Tá fragmentácia je to, čo nazývame dimenzionálnym „napĺňaním“. Ak rozjímate nad obrazmi, ktoré vám dávame, pomôže vám to pochopiť koncept. Je nemožné koncept pochopiť len prostredníctvom intelektu.

Musíte si vyvolať vaše multidimenzionálne ja (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_multidimensionalidad.htm), aby ste to pochopili na úplne inej úrovni vedomia.

Rád by som vedel, kedy bola skonštruovaná pyramída, v ktorej teraz sme. Mám pocit, že som s touto budovou spojený.

Bola skonštruovaná a mnohokrát zrekonštruovaná. Náš odhad, a ten nie je presný, je, že prvý krát bolo toto miesto využité na postavenie pyramidálnej štruktúry približne pred 25 000 rokmi. Toto časové obdobie by spadalo do veľmi raného obdobia Atlantskej civilizácie (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_atlantida.htm). Pôvodná pyramidálna štruktúra, ktorá tu bola, bola podobná i odlišná od tejto. Rozpovedanie histórie každej renovácie počas 25 000 rokov by trvalo 25 000 rokov, tak sa pokúsime o tak stručný súhrn, ako je to len možné.

Prvá pyramída nebola z materiálu, ktorý cítite teraz. Predstavte si pyramídu so zrezaným vrcholom; vrchol je veľmi hladký, strany sú tiež veľmi hladké, ale do pyramídy sú vytesané schody, takže človek sa môže dostať zo zeme na vrchol. To je, samozrejme, veľmi podobné niektorým pyramídam, ktoré vidíte v Yucatane (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_piramides_mundo.htm).

Teraz, tieto pyramídy sa pôvodne využívali ako pristávacie miesta pre starovekých mimozemšťanov. Niektoré z pôvodných lodí, ktoré pristávali na týchto pristávacích miestach, boli ako vaše staré kapsulové vesmírne lode, tvarom zhruba pyramidálne, takže pristávali na vrchole plochého povrchu, a tak vytvorili kompletnú pyramidálnu štruktúru. Práve odtiaľ pochádza neskoršia idea záverného kameňa.

Zatiaľ čo loď sedela na pyramidálnej štruktúre, doplniac tvar pyramídy, nabíjala sa. Využívala energetický potenciál pyramídy, aby sa nabila. Bol tam modrý elektrický výboj, ktorý sa objavil, keď sa loď od pyramídy oddelila.

V priebehu veľmi pradávnych čias bolo na tomto území roztrúsených mnoho týchto pristávacích miest. Väčšina z týchto pôvodných pyramíd teraz buď leží v prachu, prejdúc mnohými zmenami Zeme, alebo boli rozobrané. Avšak, niekoľko z nich je stále pochovaných hlboko v piesku v oblasti, ktorá bola kedysi známa ako Sumeria (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sumer_annunaki.htm). To by zahŕňalo Irak aj Irán.

Snáď raz budú vykopané, ale o tom sa ešte nerozhodlo...

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok sa objavil v augustovom vydaní Sedona Journal of Emergence v roku 1993

Sedona Journal of Emergence
8. február 1993 - Káhira, Egypt
Z kazety #131

Zdroj: http://www.galactic-server.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


EGYPT nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


júl 26, 2013 23:56 popoludní

 

 

Top