Obrázok používateľa CEZ OKNO
VEĽKOLEPÉ CHRÁMY V LUXORE: Symetria a precíznosť Ramzesových sôch

“Črty Ramzesovej tváre dokazujú, že v jej vzhľade bol využitý geometrický protokol. Je vidieť, že jemné obrysy tváre na jednej strane sa presne zhodujú s obrysmi tváre na strane druhej, čo je výtvorom nástroja riadeného skôr strojovým zariadením než ľudskou rukou. Na tvári sa dajú rozoznať stopy po náradí a tiež chyby, ktoré sa museli ďalšou prácou opraviť, a tak sú niektoré črty až príliš zdôraznené. Všetky prvky Ramzesovej tváre sú svedectvom vyspelého náradia a metód, ktoré tvorcovia používali.”
Chris Dunn


Luxorský chrám


Výhľad na Ramzesa v chráme z komplexu Nile Corniche


Hneď pri vstupe do Ramzesovej siene sa návštevníkom naskytne pohľad na nezvyčajné prvky vyrezané do tvrdého granitu


Biela koruna Horného Egypta, ktorá v staroveku spadla Ramzesovi z hlavy


Zo zákutí a škár v Ramzesovej sieni možno natrafiť na detaily, ktorým bola venovaná mimoriadna pozornosť


Vyčnievajúca postava kráľovnej Nefertari, ktorá tlačí Ramzesa zozadu do lýtka, aby ho tak udržala v pohybe


Biela koruna s povrchom zakončeným dohladka, zjavne podľa prísnych požiadaviek


Horizontálne obrátená priehľadná kópia pre porovnanie oboch strán koruny


Koruna je prekvapivo symetrická


Prirovnanie strán inej koruny k rovnakému zaobleniu


Je možné, že koruny zhotovovali symetricky podľa tvaru elipsy?


Koruny boli podľa všetkého upravené elipsoidy


Pred chrámom sa stretávame s Ramzesom tvárou v tvár


Horizontálne obrátená priehľadná kópia snímky, ktorá porovnáva jednu stranu tváre s druhou


Mriežka Pytagorovho trojuholníka odhaľuje pomocou mimoriadnej symetrie úst zhody s inými črtami tváre


Rovnakou symetriou sa vyznačuje aj iná Ramzesova socha nachádzajúca sa v Britskom múzeu


Aplikovanie približných počítačových rozmerov na spodnú čeľusť


Pri vyrezávaní sa náradie zarylo do kútika úst, a tak vznikla v tomto mieste chyba. Aby chybu napravili, pery vyrezali hlbšie


Na detailnom zábere úst vidieť pravouhlé stopy po náradí


Približné porovnanie pravej strany s ľavou. Pri zhotovovaní oboch záberov bol fotoaparát umiestnený tak, aby sa konček nosa na fotkách dotýkal obrysu líca

Pomocou 3D snímacieho zariadenia musia byť vykonané ďalšie pozorovania.

Chris Dunn

Zdroj: http://www.gizapower.com/ramses.html

Preklad: Kathlyn

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor s Chrisom Dunnom
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-chrisom-dunnom

Seriál: Chris Dunn na konferenci CPAK!
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-chris-dunn-na-konferenci-cpak

Chris Dunn
http://www.cez-okno.net/autor/chris-dunn

Dôkazy pradávnej vedy?
http://www.cez-okno.net/dokazy-pradavnej-vedy


Sekcie: 
marec 25, 2018 21:21 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Sokol
    Sokolmarec 31, 2018 01:13 dopoludnia

    Komentár: 

    Položme si otázku, či boli tieto artefakty naozaj vytvorené doleritovými guľami a primitívnymi nástrojmi z arzénovej medi, alebo to bolo “trochu” inak...

 

 

Top