Obrázok používateľa CEZ OKNO
Veľkolepý reliéf zachránený vykrádačmi hrobiek

Tento krásny reliéf kráľovnej Teje zachránili pred istým zničením vykrádači hrobiek. Áno, čítate správne; zachránili ho vykrádači hrobiek, nie pred vykrádačmi hrobiek!
Teje bola „Veľkou kráľovskou manželkou“ mocného faraóna z 18. dynastie, Amenhotepa III., a zdá sa, že počas vlády svojho manžela mala enormný vplyv.


V roku 2010 bola jej múmia formálne identifikovaná prostredníctvom DNA ako „Staršia dáma,“ ktorú objavil v roku 1898 Victor Loret v bočnej komore hrobky Amenhotepa II. (KV35) v Údolí Kráľov. V tom čase bola jej identita neznáma, ale Loret vhodne opísal tvár záhadnej ženy ako „[majúca] vznešenú a majestátnu vážnosť.“

Tento fragment reliéfu pochádza z hrobky „Vedúceho kráľovského háremu,“ Userhata (TT47), jednej z hrobiek šľachticov v Luxore. Userhat bol „Vedúcim kráľovského háremu“ počas vlády Amenhotepa.

Reliéf kúpil v roku 1905 na verejnej dražbe v Paríži Jean Capart pre Bruselské kráľovské múzeum. Zdá sa, že bol vyzdvihnutý z hrobky len pred rokom alebo dvomi.

Fragment bol opísaný v dražobnom katalógu ako Ptolemajský reliéf kráľa! Vďaka Bohu, náhodou Capart nedávno videl fotografiu neporušenej steny Userhatovej hrobky v žurnále o egyptskej archeológii z roku 1903 („Annales du Service des Antiquites de l'Egypte 4“), ktorá zobrazuje Teje sediacu v stánku so svojím manželom. Capart spoznal pravú starobylosť tej veci a rýchlo ju pre múzeum kúpil. Je podozrenie, že vyhýbavý popis v katalógu bol zámerným pokusom skryť skutočný pôvod tej veci.


›› Väčší obrázok
Obrázok celého reliéfu z roku 1903 predstavujúci Teje v hrobke Userhata (TT47)

Zatiaľ čo vykrádači hrobiek, ktorí odsekli reliéf zo steny Userhatovej hrobky, neboli motivovaní ničím, len peniazmi, takto nevedomky zachránili fragment reliéfu pre budúce generácie. Dnes je väčšia časť Userhatovej hrobky v poľutovaniahodnom stave a stenu, z ktorej bol tento reliéf odseknutý, vážne zasiahlo nezmyselné ničenie vandalov.

Je ľahké vidieť, prečo tento kus pritiahol oči vykrádačov; je krásny.

Na reliéfe má Teje veľkú, luxusnú parochňu. Pretože parochne boli drahé, prestížne veci, Egypťania chceli, aby bolo celkom zrejmé, že to neboli ich skutočné vlasy. Vidíme tu kučeru z prirodzených vlasov Teje, ktorá vykúka medzi jej uchom a obočím.

Na vrchu parochne sa zachovala len dolná časť tradičnej koruny kráľovien, ozdobená radom kobier nesúcich slnečné disky, pokryté dvomi perami. Kobry, zdvihnuté v divokom, obrannom postoji, spájali kráľovnú s Hathor ako dcérou a s okom Ra. Ako je to s väčšinou egyptského umenia, tento fragment je plný symbolizmu. Vo svojej ruke drží Teje lotos, symbol stvorenia a znovuzrodenia. Jej diadém je vpredu ozdobený dvomi ochrannými kobrami nesúcimi koruny Horného a Dolného Egypta. Kobra (uraeus) bola agresívnym strážcom, ktorý chránil kráľa pred jeho nepriateľmi, stala sa primárnym emblémom, ktorý nosili králi. Jej zjav na hlave Teje tiež poskytoval ochranu, a takisto ju spájal s kráľom a jej kráľovským stavom.

Okolo parochne má Teje stuhu, podloženú stuhou so sokolom Hórom, jeho krídla sú rozprestreté na ochranu. Vták drží ›› šen, symbol večnosti. Teje tu predstavuje božskú úlohu ako Hathor, ochraňujúc svojho manžela, kráľa.

Dnes sa reliéf nachádza v Kráľovskom múzeu umenia a histórie v Bruseli, (E 2157).


›› Väčší obrázok

S láskavým dovolením NILE MAGAZINE

17. február 2016

http://www.nilemagazine.com.au/2016-february/2016/2/17/saved-by-tomb-rob...

Preklad: -PH-

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Teje: Jedna z najvplyvnejších žien starovekého Egypta
http://www.cez-okno.net/clanok/teje-jedna-z-najvplyvnejsich-zien-starove...

NILE MAGAZINE Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/nile-magazine-vyber


Sekcie: 
máj 13, 2016 18:59 popoludní

 

 

Top