Obrázok používateľa CEZ OKNO
Viac dôkazov o prítomnosti Egypťanov a Plejáďanov v Austrálii 3

Pôvodná tradícia potvrdzuje náš preklad prvého panelu na stene s glyfmi, ktorý je plný mimozemskej prítomnosti, genetickej manipulácie a láskavého vedenia. Môj tím a ja veríme, že to bolo na tomto „mieste začiatku” a v čase, v ktorom boli do skaly najprv vytesané starovekejšie neegyptské hieroglyfy (o ktorých hovorila aj Teta Beve), dokumentujúce „začiatok” – a predchádzajúce všetky ďalšie jazyky a spisy.

Späť ku glyfom

Takže keď listujem časťami slovníka jazyka Mu, experta na Mu/Lemúriu, Jacka Churchwarda, bolo príjemné – ale nie prekvapujúce – objaviť konzistentné identické zhody medzi spisom experta na Mu a ne-Egyptskými symbolmi na Kariongských stenách. Je jasné, že tie dva spisy pochádzali z toho istého mimozemského zdroja.

Reagoval som na komentár, ktorý nedávno učinil Bundjalungský Starešina a Liečiteľ Gerry Bostock:
„Ako hore, tak dolu”.

Potom bola medzi podobnosťami jedna, ktorá vynikala; zobrazenie glyfu zo steny, ktorý do detailu skúmal môj tím.

Vždy som bral na pochybnosť interpretáciu Dr. Hansa Dietera von Senff, že tento symbol znamená „koniec krajiny”, jednoducho preto, lebo symbol „koniec krajiny” nemá žiadny kruh, zatiaľ čo ten zmienený glyf je obkolesený kruhom. Preskúmal som významy iných známych glyfov v kruhu a glyfov so štyrmi ramenami, a z kontextu som vydedukoval, že ten symbol musí v skutočnosti znamenať „staroveké mesto”.

 
Churchwardova kniha poskytuje presnú zhodu pre ten diskutabilný glyf, ktorý prekladá ako „Ríša…”

Spolupráca a overovanie

Predtým, ako budeme pokračovať, potrebujem spraviť pauzu a objasniť to. Jednou z najprenikavejších kritík, ktoré ponúkajú akademici, je to, že odmietanie autentickosti glyfov sa týka zmesí štýlov, o ktorých sa tvrdí, že sú prítomné na stenách, ktoré mnohých vedú k tvrdeniu, že je tam viac než jeden príbeh alebo nápis. Môj tím a ja bez výhrad súhlasíme. Rovnako sme si práve tak istí, že jedným z týchto nápisov bol staroveký egyptský záznam skutkov a slov Nefer-Džeseba a Nefer-Ti-Ru: to je fakt.

Pri sledovaní staršieho svedectva ďalej späť v čase, je to starovekejší vplyv a príbeh, ktorý nás vedie niekam do nočnej oblohy, a k možnostiam, ktoré vytvára. Kladieme prítomnosť Plejáďanov a genetickú manipuláciu do vysoko, vysoko pravdepodobnej kategórie. Avšak naše mimozemské domnienky by nemali zakrývať skutočnosť, že starovekí Egypťania sem pricestovali najneskôr pred 4 770 rokmi a nakoniec odišli asi pred 400 rokmi.

Naši kritici pravidelne hrešia náš tím kvôli nášmu nedostatku titulov z archeológie, antropológie alebo geológie. Pravdou je, že naša práca je nesmierne kooperatívna. Spolupracujeme s niekoľkými akademikmi s veľmi vysokými hodnosťami (a s otvorenou mysľou), ktorí nám radia – a kontrolujú – všetko, čo oznamujeme a o čom robíme úsudok.

Množstvo kritických pripomienok bolo najmä zo strany prispievateľov nepatriacich do nášho základného tímu.

Príkladom z nedávnej doby je fotografia s vysokým rozlíšením z vnútrajška Kariongského šachtového systému, ktorá odhaľuje jasné pravé uhly a rovné okraje toho, o čom austrálsky výskumník Bob Clutton tvrdí, že je to hlavný vchod. Budú požadované ďalšie prieskumy systému šácht, aby sa to overilo, ale Bobove pozorovanie bolo vítaným začiatočným bodom pre ďalší výskum.

Ale ďalší nedávny príspevok ponúka oveľa neobvyklejšiu a radikálnejšiu interpretáciu. Autor a výskumník Richard Gabriel nám poslal fotografie stien šachty, ktoré sa analyzovali, filtrované a zosilnené prostredníctvom softvéru NC2. Čo sa objavilo, bolo také grafické a detailné, že som považoval za najlepšie neposkytnúť žiadny komentár až do ďalšej konzultácie s Richardom.

Jeden z našich ďalších poradcov, človek, ktorý má značné skúsenosti so starovekým egyptským písmom, si zvolil zostať pre túto dobu v anonymite. Informoval nás o tom, že naše čítanie nedávno nájdenej sady 13 hieroglyfov bolo v základe správne, ale potrebovalo jedno odhaľujúce doplnenie. Naše interpretácie „truhly” a „zadných dverí” boli správne, ale symbol vedľa „zadných dverí” – ktorý bol pre nás predtým neznámy – predstavuje „drevenú palicu”. A nie len taký hocijaký kus dreva!
 
Palicu, s vyrytými špeciálnymi symbolmi, určenú na ochranu zosnulého na jeho cestách v živote po smrti, a kúzlami pre odvrátenie zlých duchov. Len egyptskí králi a kráľovné a tí, ktorí boli ich priami príbuzní, mali povolené byť pochovaní s takým posvätným talizmanom, takže pravdepodobnosť, že Nefer-Ti-Ru, syn faraóna, bol pochovaný niekde vo vnútri zadnej šachty pri Kariongu, sa značne zvyšuje.

V našom videu na YouTube „Egypťania v Austrálii Časť 2,” (https://www.youtube.com/watch?v=s_xyQ4rQ9XA), domorodý starešina David Fitzgerald (ktorý predtým pracoval ako poradca na miestach pre National Parks & Wildlife Service), bo veľmi špecifický pri vyhlásení, že ochranný kamenný strop tam bol až donedávna, a spadol len asi pred 40 rokmi. To vysvetľuje, prečo časť tejto pôvodnej strechy stále zostáva vyše 3-metrovou časťou steny-cesty, a prečo sa odkryté glyfy javia byť relatívne nedotknuté počasím.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Steven Strong, 11. február 2013

Foto: Ryan Mullins

Zdroj: http://wakeup-world.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Steven Strong je najnovším prírastkom tímu Prispievajúcich autorov "Wake Up World."
Steve, spolu so svojím synom Evanom, napísali štyri knihy: "Konštrukcia mapy Nového Sveta", "Snívanie a zabudnutý pôvod Márie Magdalény" (vydala University Press America) a čoskoro vydané "Vyhýbanie".
Napísal vyše tucet článkov o Pôvodnej histórii a náuke pre National Indigenous Times, so štyrmi článkami, ktoré sa objavovali v časopise New Dawn.
S takmer 30-ročným kontaktom s ľudom Gumilaroi a kmeňmi Bundjalungskej jazykovej konfederácie, a výhodou rozsiahlych konzultácií s mnohými Pôvodnými Starešinami, Steveho dielo odhaľuje príbeh Pôvodných ľudí, rozprávanie, ktoré sa takmer stratilo.
Viac informácií nájdete na www.ForgottenOrigin.com

Súvisiace:

Seriál: Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom!
http://www.cez-okno.net/serial-prepisanie-australskej-historie-spojenie-...

VIDEO: Steven Strong: Starovekí Egypťania v Austrálii (?!)
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/steven-strong-staroveki-egypt...


Autori: 
máj 10, 2014 23:56 popoludní

 

 

Top