Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vibrácia Zdroja (Abraham Hicks)

Hosť: A môžem sa opýtať, Abrahám, keď naladím svoju frekvenciu na – vás, – a...

Abrahám: A robíte to pomocou...?

Hosť: Robím to tým, že umožním vašej energii prísť ku mne.

Abrahám: Áno. Ako? Musíte na tom tvrdo pracovať?

Hosť: Nie, vôbec...

Abrahám: Čiže je to prirodzené.

Hosť: Je to prirodzené.

Abrahám: Lebo my sme frekvenciou vášho Zdroja.

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže ak cítite rezonanciu s niečím, čo nás počujete hovoriť – predovšetkým musíte byť v blízkosti toho, predtým, ako pocítite rezonanciu. A ten pocit rezonancie je to, že sa nalaďujete na frekvenciu toho, kým ste. – Čiže je tam to dokonalé prepájanie toho, kým ste – a v tom čase vidíte svet, máte tento zážitok skrz úplnosť vášho bytia – vidíte to očami Zdroja.

Hosť: Áno. Takže moja otázka je potom o frekvencii. – Čiže keď som na tej istej frekvencii ako niektorý zo vzostúpených majstrov, alebo archanjelov, alebo energie Matky, či energie Matky Zeme.. – sú všetky rovnaké?

Abrahám: – Nerobte to tak komplikované, pretože všetko, čo je nefyzické, je z vášho výhodného postavenia bez akejkoľvek rezistencie.

Hosť: Áno.

Abrahám: Čiže keď ste v tom mieste, kde sa cítite dobre, ste v dostatočnej blízkosti, že pokiaľ sa zameriavate s akoukoľvek náležitou jasnosťou, budete cítiť plné prijímanie a uskutočnenie toho. V praktickejších pojmoch to znamená, že ktokoľvek, kto kedy žil, je si stále vedomý toho, čo vy robíte. A ak sa zameriavate vo svojom „teraz“, v stave bez odporu, máte prístup k celej tejto inteligencii, k všetkému tomu vedeniu, – ba dokonca viac, dokonca viac, chceme, aby ste toto počuli, – nie je to len to, čo my vieme, nie je to len inteligencia, ktorou sme, – je to to, čo sme stále dychtiví zažívať spolu s vami.

Inými slovami, keď ste tvorca, je to táto predná línia, ktorá vás rozoznieva. Opísali sme sa ako Učitelia, – áno, lebo chceme, aby ste pochopili základy, ale sme tiež tvorcovia, ako vy. A tak, ak umožníte niekomu, ako Abrahám, alebo ako Jerry, či ako ktokoľvek, koho ste poznali a milovali, dokonca aj keď ste ich nepoznali, keď ste o nich vedeli, – stále sa zaujímajú o to, o čo sa zaujímali, keď boli prítomní vo svojej fyzickej forme a keď sa zameriavate na niečo, o čo sa niekto z nich zaujímal, máte prístup k tomu, čím sú. – Nie prístup k tomu, čím boli, lebo je to prítomný čas. Je to súčasnosť toho, čím sú.

A potom, keď k vám prichádza inšpirácia, ste jej príjemcom. – Nezosynchronizovali ste sa s tým, – ste príjemcom toho. Inými slovami, potrebujeme isté nové definovanie toho, čo myšlienka skutočne je. Ak to nazveme vibráciou, či energiou, je to pre vás presnejší popis. Spôsob, akým to vnímate, keď používame tieto slová, je výstižnejší vzhľadom k tomu, čo myslíme. Keď používame slovo ako „myšlienka“, väčšinou to pochopíte zle. – Lebo vy si myslíte, že vy myslíte myšlienku. Chceme, aby ste pochopili, že ak myslíte myšlienku, potom myšlienka začne myslieť. Toto je vedomie.

A tak, keď sa napojíte na tieto prúdy myšlienok, na tieto rieky vedenia, na tento prúd blahobytia – na tento prúd blahobytia... Keď si to umožníte tým, že vytvoríte tú atmosféru, – pomocou hľadania vecí, z ktorých sa cítite dobre, tým, že na začiatku vášho dňa to vezmete pomaly, zámernou rezonanciou s tým, z čoho sa cítite dobre, – hľadaním malých vecí, ktoré pre vás nie sú kontroverzné, ktoré oceňujete. Už len oceňovaním niečoho tak jednoduchého, ako váš vankúš...

Keď sa pokúsite oceňovať vášho partnera, – celé to pobabrete. (smiech) – Lebo toto je zvyčajne naplnené prílišnou rozmanitosťou. Ale ak sa zameriate na veci, ktoré nie sú kontroverzné, – takže nájdete to miesto a potom umožníte hybnú silu toho, – potom, skôr, ako si to uvedomíte, sa môžete zamerať na veci, ktoré sú s tým v zhode. – Potom môžete vidieť svojho partnera očami Zdroja. Potom môžete poznať svoj svet skrz oči Zdroja. Potom môžete cítiť nepremožiteľnosť, ktorú cíti váš Zdroj. Potom môžete cítiť toho dobrodružného ducha a hybnosť, ktorú pociťuje váš Zdroj. Potom pochopíte to, čo myslíme, keď vravíme, že sme v tom všetci spolu.

Nepovedali ste: „Pôjdem a budem sa tam ponevierať a nechám iných objavovať veci a potom, keď ich objavia, im len budem tlieskať.“ – Lebo je pre vás vzrušujúce, keď je to VAŠE, je to vaša realizácia, kvôli ktorej ste tu. Je to vaša osobná realizácia.

A tak, čo sa deje, – dávate si množstvo realizácie do svojho vortexu a keď sa znovu vynoríte do nefyzična, pocítite extázu z toho všetkého, čím ste sa stali. – My si len nemyslíme, že by ste mali „zgegnúť“, aby ste to poznali. Myslíme, že by ste mali byť schopní naladiť sa TU, cítiť to TU, užívať si to TU, zatiaľ čo my si to s vami užívame tu TERAZ.

Hosť: Vskutku. Naozaj.

Abrahám: Áno.

Hosť: Ďakujem vám.

›› Kto je Abrahám

›› Čo je to Vortex

Zdroj: www.abrahamhicks.sk – preklady do slovenčiny


Súvisiace:

ABRAHAM HICKS Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/abraham-hicks-vyber


december 03, 2018 21:45 popoludní

 

 

Top