Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vlny budúcnosti

"Kto nič netuší, nemôže sa ani chrániť."
(Pär Stroem 2005)
"Zbrane môžu byť na nariadenie Ministerstva vnútra na určitý čas skúšané v praxi - ako prostriedky nasadenia."
(Bavorský policajný zákon 2006)
Orwellov Big Brother by bol závidel: Nenápadné sledovanie, odpočúvanie, útočenie a mučenie nič netušiacich ľudí prostredníctvom jednej ohromnej technológie. Použitie pulzného mv-žiarenia robí všetko toto možným! Mikrovlny sú neviditeľné, rýchle ako svetlo, prechádzajú cez steny a majú zákerné vlastnosti, ktoré nadchýnajú Veľkého Brata!Následne by som rád upozornil na tieto, veľa ľuďom ešte úplne neznáme - možnosti, ktoré budú meniť náš život (a pre mnohých aj umieranie).

Sledovanie osôb cez steny - Through the wall imaging technique

Sledovať cez steny - "They know Where you Are" - oni vedia kde si - toto nie je posolstvo nejakého žurnálu pre paranoikov, ale titul jedného dôležitého článku renomovaného technického odborného časopisu IEEE Spectrum. Centrálna výpoveď tohoto znela už v roku 2003 :" New technologies can pinpoint your location at any time and place" (Warrior, Mc Henry Mc Gee, 2003). Prostredníctvom mv-radaru je človek schopný vidieť osoby taktiež cez steny! Radar je pulzné mv-žiarenie. Toto môže byť použité nie iba k rozpoznaniu lietadiel ale tiež mobilnými vysielačmi, senzormi a computer-software k určovaniu miesta kde sa človek nachádza. "Millimeter wave technology is very promising for penetrating walls. These extremly short waves, 30 to 300 Ghz, can be transmitted through a wall and echo off object on the other side. These echoes are captured amd trough signal processing converted into useable images" (Alexander 2003, s. 52-53). Každý si môže teraz kúpiť mv-vysielač a ostatné zariadenia (software) legálne (niektoré kruhy to už majú k dispozícií), s ktorých pomocou je možne sledovať osoby cez steny ich bytov alebo domov je jedno pri akých aktivitách. Nebude trvať dlho, kým sa "sledovanie susedov" s High Technikou stane športom a povedie k všeobecnému koncu privátneho života (vgl. Hambling 2005, s. 307-308).

Odpočúvanie mikrovlnami

Mv-žiarenie, ktoré je vysielané z vonkajšej strany do domov a bytov, umožňuje aj skryté - tajné odpočúvanie. Technický a vedecký časopis New Scientist 2005 informuje o novom "kvalitnom" spôsobe odpočúvania použitím technológie mikrovĺn (Invention: Wall-beating bugging).

Následne zhrnutie (Odborná informačná služba 27.10.2005):
"Odpočúvanie mikrovlným lúčom. ...Pri odpočúvaní rozhovorov v miestnostiach to majú dotyční často ťažké. Predovšetkým, ak sú tieto miestnosti zvukovo tesné. Zložitý proces, pri ktorom sú odčítavané laserovým lúčom akustické kmity z plochy okna, sú často zmarené už prítomnosťou obyčajnej záclony. Záchranu ponúka jeden proces, zaregistrovaný ako patent. Princíp je v tom, že jeden mv-lúč prenikne cez stenu a je odrážaný od predmetov v miestnosti. Nakoľko tu ale ide o od akustických vĺn do kmitania uvedené povrchové plochy, je možné za pomoci reflektovaných mikrovĺn demodulovať tieto akustické vlny - rečové kmity“.

"Skrátený čas pečenia" - pod týmto titulkom informovali noviny die Welt na ich titulnej strane o anti-person mikrovlnnej zbrani: "Technológia je už pripravená. Vojenskí experti ju označujú ako zbraň 21. storočia ...Princíp je pritom porovnateľný s mv-rúrou z "kuchyne" (Lossau 2004).

Mikrovlnné zbrane

Mikrovlny môžu byť cielene namierené proti ľuďom, ktorí sa nachádzajú v domoch. Príslušné zbrane využívajú pôsobenie elektromagnetických polí na ľudský organizmus. Tieto zraňujú porušujú a zabíjajú s elektromagnetickou energiou (technická a fyzikálna podstata týchto zbraní viď Giri 2004).

Mv-zbrane patria k Directed Energy Weapons - zbrane s mierenou energiou). Directed Energy Weapons popisuje expert Beason /Los Alimos/ nasledovne: " Today DE (Directed Energy) is generally regarded as lasers and microvawes. ..directed energy weapons are bundles of photons, electromagnetic energy at a specific frequency and wavelength" (2005, S. 214). Beason vysvetľuje: že Directed Energy Weapons boli zahalené pod "rúškom tajnosti" (S.X), a preto sú verejnosti sotva známe a pre ňu pochopiteľné.

Mv-zbrane sú používané tajnými službami, políciou, kriminálnikmi a teroristami.

Verejnosť avšak nie je zo strany bezpečnostných úradov vôbec informovaná.

(Jeden vedec a učiteľ na univerzite v Erlangene bol pred rokmi systematicky umlčaný, keď chcel informovať obyvateľstvo a médiá o mv-zbraniach a mv-zločinoch; pozri www.findefux.de/read.php4?f=84&i=2579&t=2579.)

Z času na čas ale predsa prelomí nejaký článok stenu mlčania.

Pretože moje informácie a vysvetľovania asi vyvolávajú u mnohých nič netušiacich občanov počudovanie, údiv a pochybnosti, podkladám tieto citovaním z:

- odborných kníh uznávaných expertov (Beason 2005, Giri 2004, Hambling 2005, z toho výťah v Munzert 2005)
- zväzkami renomovaného Frauenhoferovho Inštitútu,
- vedeckých a technických časopisov (New Scientist a IEEE Spectrum)
- relevantných príspevkov známych médií (o.i. Spiegel, Focus-online, Telepolis, Welt, Financial Times D)

Telepolis informoval už v roku 2001 o vojenskej anti-person mv-zbrani Active Denial System, "The Pentagon´s People Zapper" (Roetzer 2001 ako aj Seefeldt 2001).

Kalašnikov 21. storočia.

Veľa druhov týchto zbraní sa dá ľahko maskovať, "munícia" sa pohybuje rýchlosťou svetla, útoky sú ťažko rozpoznateľné a odvrátiteľné, nezanechávajú žiadne stopy resp. len pre znalca, ožarovania môžu byť popreté - "odklamané", stručne: Tieto zbrane chce vlastniť veľa ľudí.

Bohužiaľ všetko nasvedčuje tomu, že mv-zbrane budú zbrane 21. storočia. Mv-zbrane sú produkované, ďalej vyvíjané a predávané koncernmi RHEIN METALL a DIEHL.

Dipl. fyzik Dr. Wollmann s koncernu Rhein Metall poznamenáva: "Mv-zbrane nie sú už dlho žiadnou fikciou, ale realitou. Z časti sú už zavedené do praxe a v nasledujúcich rokoch budú stále viac a viac realitou"(2003).

Policajné zákony umožňujú nasadenie mv-zbraní. (napr. v Bavorsku sa dajú nájsť pod formuláciou "Elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane")

http://www.polizei.bayern.de/
http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/service/gesetzesentwue...
http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by....
Art. 61 hovorí: Ako zbrane sú prípustné pelendrek, elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane, pištoľ, samopal a ručný granát. Zbrane môžu byť na nariadenie ministerstva vnútra určitý čas skúšané v praxi. Existujú silné indície, že skúšanie mv-zbraní sa už dlhé roky uskutočňuje na nedobrovoľných občiankach a občanoch. (vgl. Munzert 2006)

"Tzv. elektro - zbrane sú označované v odborných kruhoch ako revolúcia v zbrojnej technológií, lebo fyzikálne hranice ako múry nepredstavujú pre tieto žiadne hranice. Neexistujú žiadne strely a nábojnice alebo veľké explózie. Mv-zbrane patria prevažne k tzv. "nie letálnym zbraňovým systémom, ktoré majú súpera vyradiť bez toho, že by ho zabili" (Hegmann 2003).

K Directed Energy Weapons poznamenáva Beatson (2005): It´s a revolution in weaponry, perhapsmore profound than the atomic bomb". Keď to hovorí špičkový vedec z takej inštitúcie akou je Los Alamos - (práve tu bola vyvinutá prvá v “praxi“ použiteľná atómová bomba) - má to váhu: Directed energy Weapons will play a fundamental role in our country´s future security" (Beason 2005). Beason tvrdí, že tieto zbrane schovajú do tieňa všetko doteraz poznané: "...they´ll be more revolutionary than the machine gun, stealth airplane, cruise missile, nuclear submarine, or atomic bomb" (S. 9). Beatson ďalej poznamenáva, že tieto zbrane zmenia internacionálne vzťahy, našu spoločnosť a náš život: "It will transform our way of life.." (S. 10)

Pred časom uverejnil New Scientist (Hecht 2006) rebríček "Top Ten Weapons of the future" . Tu sa nachádzajú hneď dva druhy mv-zbraní:

1. Autonomous weapons 2. High-energy lasers 3. Space-based weapons 4. Hypersonic aircraft (Scramjet) 5. Active Denial System 6. Nuclear missiles 7. Stun guns (Tasers) 8. High-power microwave weapons (e-bombs) 9. Layered missile defence 10. Information warfare.

K 5: „Active Denial System (millimetre-wave weapon)“ sa uvádza: „Millimetre-wave or microwave beams supposedly make people flee without injuring them. They might typically be powered by a generator fitted to a Humvee, in crowd control situations. How it works: A 2-metre antenna and mobile generator produce and aim a beam of 95-gigahertz (3-millimetre) radiation... Limitations: Serious injury is possible if people cannot escape from the beam; skin burns within minutes. The beam also superheats metal objects like coins, earrings, or spectacle frames, which can then burn skin.” K 8. „High-power microwave weapons (e-bombs)”: „High-power microwave pulses can knock out computers, electronics, and electrical power, crippling military and civilian systems. How they work: A rapid increase in electromagnetic field strength during a pulse, induces surges of electric current in conductors. This burns out electrical equipment – semiconductor chips are particularly vulnerable. Special bombs generate the most intense pulses covering large areas, but unmanned aircraft carrying smaller generators can pinpoint targets…”.

O možnostiach použitia "anti-person" zbraní informuje aj Spiegel (2004) pod titulkom: "Demonštranti v mikrovlnke".

Die Welt (Strabaty, 20.1.2003) informuje o "Smrtiacich mikrovlnách z kufríka": "Pulzy jednej mv-zbrane môžu vyvolať u ľudí epileptické záchvaty, vracanie, horúčku, stratu vedomia atď.. V okruhu 200 metrov môže byť účinok žiarenia až smrteľný".

Pozri tiež Hambling (2005 S. 229-231) : "Microwaving the population". Tento formuluje túto nepotešiteľnú skúsenosť nasledovne: "But technology which can be used can be misused" (2005, S. 332).

Mv-zločiny a mv-týranie

S mv-zbraňami sa uskutočňujú početné (skoro) perfektné zločiny (pozri Munzert 2002, 2003 ,2006).

V krátkosti to znamená, že aj Vás môžu ožarovať ... životu nebezpečným žiarením zo susedného bytu, domu alebo jedného v blízkosti na ulici zaparkovaného auta. Žiarenie môže byť smerované do vašej postele, k Vášmu písaciemu stolu, priamo do Vašej tváre, Vášho srdca alebo podbrušia! Smrť obete je braná na ľahkú váhu. Ešte nikdy sa nestalo, žeby niečo vyšlo najavo. Len v Nemecku je známych viac ako 200 obetí, ktoré sú mv-žiarením napádané, zraňované a týrané. Podobné prípady sú známe aj z iných štátov Európy a USA (Neue Technologie und Kriminalität - Aktuelle Erkenntnisse und Quellen, Dr. Reinhard Munzert, Erlangen, Nemecko).

Mikrovlny tu ponúkajú ešte zákernejšiu možnosť, ako mučiť zo vzdialenosti a neviditeľne. Mv-žiarenie poskytuje neviditeľnú energiu na bezdotykové mučenie.

Keiffenheim (2004) tvrdí: S takýmto mv-zariadením sa dá brutálne a pritom bez stôp mučiť" (S.79).

Focus-online (6.8.2004) informuje pod titulkom "Ako keď je koža v plameňoch" o mv-zbraniach a vyzdvihuje nasledovné: "Kritici varujú pred nasadením takýchto zbraní. Mv-lúč sa perfektne hodí ako mučiaci nástroj. Môže ľuďom privodiť pekelné bolesti bez zanechania stôp!"

Aj Eickemeier (2005) poznamenáva k použitiu mikrovĺn nie ako zbraní ale ako mučiacich nástrojov nasledovné: "toto elektromagnetické žiarenie vyvolá na koži človeka silné pociťovanie tepla, bez toho, že by sa vyskytli ťažké popáleniny...Háklivý bod týchto zbraní je vedcom známy: Zbrane, ktoré sotva zanechávajú stopy sa hodia aj ako mučiace nástroje" (S. 29).

Zhrnutie a výhľad do budúcnosti

Všetko skôr spomenuté sa čoskoro stane štandardom a bude sa využívať, a zneužívať stále vo väčšej miere v bezpečnostnej a sledovacej technológii.

Nové technické prístroje resp. použitie pulzných elektromagnetických vĺn v oblasti mikrovĺn umožňujú (súčasné) sledovanie, odpočúvanie, útočenie a taktiež aj mučenie nič netušiacich ľudí prostredníctvom jednej perfektnej technológie. Podstata pritom spočíva v možnosti tajného - skrytého nasadenia. (Stealth-Charakter)!

Ako temne teda vyzerá budúcnosť?

Počúvam Boba Dylana: "It´s not dark yet but it´s getting there" a myslím na Kassandru. Zbytočne varovala Trója pred zákerným trójskym koňom, ktorý prenikne do mesta. Nikto jej neveril.

Big Brother viac nepotrebuje žiadneho Trojana, prechádza jednoducho cez steny...

(zdroj obr.: www.mikrowellenterror.de)

Literatúra a zdroje:

Alexander, J. B. (2003): Winning the War – Advanced Weapons, Strategies, and Concepts for the Post-9/11 World. St. Martin’s Press New York.

Bayerisches Polizeiaufgabengesetz 2006 www.polizei.bayern.de/news/recht/index.html/5936

Beason, D. (2005): The E-Bomb, Da Capo Press, USA, 2005.

Dylan, B. (1997): Not Dark Yet (Songtext).

Eickemeier, P. (2005): Moderne Gummiknüppel. Financial Times Deutschland, 24.5.2005, S. 29.

Fachinformationsdienst intern.de (2005): Abhören mit Mikrowellen-Strahl. 27.10.2005. www.intern.de/news/7203.html

Focus-online (2004): "Als ob Haut in Flammen steht", 6.8.2004.

Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (Hrsg.) (2001): Non-Lethal Weapons. New Options facing the Future.

Fraunhofer Institut Chemische Technologie (Hrsg.) (2003): Non-Lethal Capabilities Facing Emerging Threats.

Fraunhofer Institut Chemische Technologie (Hrsg.) (2005): Non-Lethal Options Enhancing Security and Stability.

Giri, D.V. (2004): High-power Electromagnetic Radiators - Nonlethal Weapons and Other Applications. Harvard University Press.

Hambling, D. (2005): Weapons Grade: Revealing the Links Between Modern Warfare and Our High-Tech World. Constable and Robinson, London.

Hegmann, G. (2003): Diehl und Rheinmetall verkaufen zusammen Mikrowellen-Waffen. Financial Times Deutschland, 10.3.2003. [www.mikrowellenterror.de]

Keiffenheim, M. (2004): Schock im Hitzestrahl. Greenpeace Magazin (1/2004, S. 79).

Lossau, N. (2004) Verkürzte Garzeit. DIE WELT, 23.9.2004, S.1.

Munzert, R. (2002 a): Targeting the Human with Directed Energy Weapons. Vortrags-Präsentation für InfowarCon 2002, Washington DC. plus Artikel: Microwave Weapons. www.mikrowellenterror.de/english/mw-weapon.htm

Munzert, R. (2002 b): The Misuse of Microwave Weapons by Criminals and Terrorists. Abstract. www.mikrowellenterror.de/english/index.htm

Munzert, R. (2003 a): High-Tech Waffe Mikrowelle - Kriminelle Anwendungen von Mikrowellen. Aufklärungsarbeit, Heft 9, April 2003, S. 25-31.

Munzert, R. (2003 b): Mikrowellen-Angriffe: Das perfekte Verbrechen - wie lange noch? www.mikrowellenterror.de/artikel/mwangriffe.htm

Munzert, R. (2003 c): Verschiedene Mikrowellen-Waffen und ihre Gefährlichkeit für Menschen. [www.mikrowellenterror.de]

Munzert (2005): Doppelpack Wahrheit. Ausführliche Buchauszüge und Besprechungen. www.findefux.de/forum/read.php4?f=84&i=2641&t=2641

Munzert (2006): Mikrowellen-Waffen: Verbrechen, Folter und Menschenversuche in Deutschland (Manuskript, zur Veröffentlichung vorgesehen).

NewScientist.com (Fox, B. 2005): Invention: Wall-beating bugging, 25.10.2005. [www.newscientist.com.nyud.net:8090]

New Scientist (Hecht, J. 2006): Top Ten: Weapons of the future. April 2006. www.newscientisttech.com/channel/tech/weapons?DCMP=NLC-nletter&nsref=wea...

Opfergemeinschaft, u.a. (2005-2006): Deutscher Wissenschaftler mundtot gemacht www.findefux.de/forum/read.php4?f=84&i=2579&t=2579

Rötzer, F. (2001): Angeblich harmlose, aber weitreichende Strahlenwaffe. Telepolis, 5.03.2001. www.heise.de/tp/r4/artikel/7/7052/1.html

Seefeldt, K. (2001): The Pentagonss People Zapper, Telepolis, 29.10.2001. www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/9/9930/1.html

Spiegel (2004): Demonstranten in der Mikrowelle. Nr. 33, 9.8.2004, S. 103.

Stabaty, M. (2003): Tödliche Mikrowellen aus dem Aktenkoffer. DIE WELT, 20.1.2003, S. 30.

Ström, P. (2005): Die Überwachungsmafia. Hanser Verlag.

Warrior, J., McHenry, E. & McGee, K. (2003): They know where you are [location detection]. IEEE Spectrum, July 2003 ,Volume: 40 , Issue: 7, 20 - 25 ISSN: 0018-9235 / Digital Object Identifier: 10.1109/MSPEC.2003.1209608

Winkenbach, J. (2002): Mikrowelle als Nahkampfwaffe. WELT am SONNTAG, Nr.1. 6.1.2002, S. 12.

Wollmann, G. (2003): Strahlenwaffen schließen Lücken. www.rheinmetall-detec.de/index.php?lang=2&fid=444

Dr. Munzert 2006

Erlangen, Nemecko


Zdroj: Originál textu (verzia : 28.7.06 - 27.3.08)

zmena pôvodného textu:

http://www.findefux.de/forum/read.php?84,9993,9993#msg-9993
http://www.findefux.de/forum/read.php?84,6764,6764#msg-6764

Čerpané z: Mikrovlna.wg.am


Štítky: 
júl 05, 2008 23:25 popoludní

 

 

Top