Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vyhlásenie Matice slovenskej v Ilave

Miestny odbor Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Ilave pri príležitosti Dňa Matice slovenskej, ako aj pri príležitosti 146. výročia založenia Matice slovenskej a súčasne aj v Roku Jozefa Cígera Hronského, vydávajú toto vyhlásenie: „S veľkým znepokojením prijímame informácie o tom, že politici a politické strany nášho južného suseda pripravujú rôzne aktivity, ktoré majú zabrániť Slovenskej republike, jej štátnym orgánom, vláde SR, slovenskému parlamentu prijímať také zákony, ktoré vyhovujú členom slovenského národa. Štátny jazyk toho-ktorého štátu vo svete je aktom jeho suverenity a zvrchovanosti.Nechápeme preto aktivity nášho južného suseda v oblasti prijatia novely slovenského zákona o štátnom jazyku. Je krajne nedôstojné, ak politická strana, ktorá združuje štátnych občanov Slovenskej republiky maďarskej národnostnej menšiny podporuje všetky snahy nášho južného suseda o destabilizáciu a nevraživosť medzi našimi národmi. Je krajne nedôstojné konanie nášho južného suseda, ktorý síce deklaruje snahu o dobré susedské vzťahy – no zároveň vnucuje svoju vôľu, aby Slovenská republika, jej štátne inštitúcie, vláda SR, slovenský parlament prijali aj taký zákon, ktorým by sa jazyk nášho južného suseda stal druhým štátnym jazykom. Takéto snahy sú pre nás, členov slovenského národa neprijateľné.

Žiadame preto prezidenta SR, vládu Slovenskej republiky, poslancov NR SR, aby neakceptovali žiadne návrhy a podnety zo strany nášho južného suseda, ktoré by smerovali k spochybneniu našej štátnej suverenity, štátnej zvrchovanosti a štátnej svojprávnosti v prijímaní zákonov platných v našej republike.

Zároveň žiadame politikov a politické strany nášho južného suseda, aby upustili od aktivít, ktorými sa obmedzujú a spochybňujú práva SR, členov slovenského národa slobodne sa rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach, o slobodnom používaní štátneho jazyka – ktorým je slovenský jazyk a v mene dobrých susedských vzťahov sa snažili o prijateľné budúce spolužitie v rodine európskych štátov ako rovnocenní partneri a susedia.“

V Ilave, dňa 4. augusta 2009

Marián Burík

Zdroj: SHO.sk


Rubriky: 
august 07, 2009 22:54 popoludní

 

 

Top