Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Kozoroh: CESTA JASNOSTI

Vývojová cesta Kozoroha vede z bázlivé úzkosti kategorické neústupnosti, z depresívního nátlaku a chladného odporu na vrchol soucitné jasnosti a tiché, čisté skromnosti. Jeden z pólů individualizační osy Rak/Kozoroh ztělesňuje stáří a zralost proti dětské flexibilitě račí symptomatiky. Stařec (Kozoroh) a malé dítě (Rak) se vzájemně doplňují.


U Kozoroha se vyskytují především přednosti i slabosti stáří. V jejich neosvobozeném projevu — tzn. příslušně daleko od doplňujícího račího pólu — nacházíme v symbolice Kozoroha umíněnost stáří, jeho neschopnost přijímat nezaujatě nové zkušenosti, kategorické zdůraznění vlastních, často špatných zkušeností, pesimistické misantropství a zatvrzelou osamělost. Přiblížením ke středu a s přibývající integrací doplňujících račích vlastností, jako je např. otevřenější, nestrannější „dětský pohled" a přizpůsobení se obětování, si může dopřát otevřenou zralost, v níž navzdory dosavadním zkušenostem nedochází k utrápenému ústupu ani uzavření se okolnímu světu. Naopak zůstává otevřen pro periodické změny života.

Osa Rak/Kozoroh je takzvaná časová osa. Rak symbolizuje minulost ze současného pohledu, zatímco Kozoroh představuje čas v jeho trvání, v jeho věčném postupu od minulosti přes současnost až do budoucnosti. Kozoroh je symbolem věčnosti, nekonečného pomalého tikání věky starých hodin, míjejícího času v přesýpacích hodinách. Kozoroh stojí na začátku své cesty jako člověk bez dětskosti, jehož doba mládí zdánlivě zcela bez účinku míjí. Je stále starý a neví nic o tom, co znamená stálé dětské hraní.

Člověk neznající dětství, zato od začátku — překvapen vážností života — přebírá povinnost. Antika to ilustrovala v mytologii panovníkem Kozoroha Kronem/Saturnem. Tento příběh začíná záhubou kreativity, představované osobou jeho otce Úrána. Úrános byl svým synem Kronem/Saturnem vykastrován srpem žence (ten později zůstal Saturnovým symbolem) a tím připraven o téměř opájející schopnost tvoření.

Před svým zabitím plodil Úrános ve své náhle šílené kreativitě všechna možná bizarní stvoření Tak se stalo Saturnem ovládané znamení Kozoroh symbolem nepřátelství kreativity, nositelem jasného nekreativného pořádku, který nedovoluje žádné výjimky z přísných jednou provždy daných pravidel.

Za druhé nám vypráví mýty o tom, že Kronos/Saturn své vlastní děti hned po porodu polykal ze strachu před proroctvím, že i jeho zbaví vlastní syn moci (Jeho syn Zeus/Jupiter ho skutečně podle předpovědi jako nejvyšší z bohů přemohl a poslal do vyhnanství. Dia zachránila lstí před předurčením osudu jeho matka a Kronova manželka Rhea.)

Toto polykání vlastních dětí ukazuje metaforicky na typicky kozoroží potlačování vlastního dětství ze strachu, že prožíváním dětství ztratí moc a pozici.

Kozoroh 1

Na 1. vývojovém stupni začíná boj o pozici jak poníženým na autoritě závislým tak i bezohledně krutým způsobem. Vlastnost Kozoroha, pohybovat se v jím silně pociťované hierarchii života usilovně nahoru, se zde projevuje sužující závistí k tomu, kdo si polepšil, vynuceným skrblictvím v zájmu materiálního zajištění vlastní pozice, depresívním strachem před chudobou — které se právě proto také často vystavuje -- a v úzkoprsé neústupnosti.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


máj 28, 2017 00:04 dopoludnia

 

 

Top