Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Rak: CESTA ÚČASTNÉHO OBĚTOVÁNÍ

Vývojová cesta Raka obsahuje rozpětí od počestné sentimentality až k účastnému obětování a oddanosti. Jako antipod znamení Kozoroha (symbolu samostatnosti) začíná nesamostatnou dětskou bezvýznamností a učí se vývojem integrovat pevnost a zralost. Osu Rak/Kozoroh astrologové často trefně označují přímo jako osu individualizace. Charakterizuje cestu od dětství (Rak) až ke stáří (Kozoroh) — uvnitř této časové osy také dochází k příslušnému procesu zrání'.


Jestliže se Rak vyznačuje dětskou přizpůsobivostí a plytkou měkkostí ještě nezpevněných kostí, pak jeho protiznamení Kozoroh tvrdne v neosvobozeném stavu do drobivě vysušeného zpevněného skeletu. Když dítě rak ještě bezmocně leze, a snaží se, zbytečně, samo postavit, neosvobozený Kozoroh ustrne v jednou přijatém rigidním stanovisku a snaží se mu, při chybějící flexibilitě, přizpůsobit změněné podmínky. Dětský rak žije zcela v zajetí nálad a pocitů, nezahrnuje časový faktor do svého života jako danou strukturu, Kozoroh tendenčně zachycuje zkušenosti z minulosti a strach před nejistou budoucností, která hrozí potlačit poskytnutou jistotu programovanou kreativitou. V rozpětí této osy se nyní realizuje vývojová cesta Raka.

Rak 1

Na 1. vývojovém stupni se vyznačuje ještě velmi patrnou nadměrnou nesamostatností. Je vyjádřena totální závislostí na rodinných strukturách nabízejících ochranu, ale neumožňujících poznání cesty k emancipaci.

Jako výraz parádního znamení mateřské ženskosti charakterizuje tento stupeň stav fatální symbiózy s matkou. Nemožnost existovat sám, být odkázán na zaopatření a výživu od druhých. Pokus o emancipaci je na tomto vývojovém stupni předurčen ke ztroskotání, jako předčasný porod. Proto se nechá až ponižovat, aby neohrozil svou úplně nesamostatnou existenci.

Rak 2

Rak 2 prožívá symbiotickou závislost ještě hodně silně, což se projevuje bezcharakterním přijímáním rodinného okolí. Tato pasívní lhostejnost je sice menší než na prvním stupni, přesto zde ještě schází kultivace poctivého smyslu pro rodinu. Klevetivé sloupky ho fascinují ze sentimentální účasti, ne ze zvědavosti jako Blížence.

Tímto se může Rak na jedné straně podělit o jemu dosud nedostupnou sféru prominentů (Kozoroh) a objevit s nimi pár podobností. Křehkost idyly rodinné zahrádky zde ještě musí pokládat za blízký cíl hodný úsilí, aby se necítil stísněn zajetím rodinného klanu. Žádná cesta nevede ani k sousedským zákonům malého města projevovaným účastenstvím na životě sousedů pohledem za záclony.

Vzdálený Saturn Kozoroha se vyskytuje v těchto regionech znamení Raka pouze ve formě uplatnění, jež zamítá každou odchylku od dodržování určené úlohy v rodině. Lze se domnívat, že závislý na ochraně ztrácí potřebu závislosti, pokud by chtěl měnit pravidla hry zaběhnutého stereotypu.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


december 27, 2016 22:00 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top