Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Střelec: CESTA DŮVĚRY

Střelec je v tomto projednávaném tématu velmi zvláštní znamením, protože je považován za klasické znamení štěstí a jeho planetární vládce Jupiter jako nositel štěstí. Na začátku jsme viděli, že Střelci připisované vlastnosti mají co dělat s hledáním smyslu a vývojem — pojmy hrajícími obzvláštní roli při hledání štěstí.


Ale přesto jsme ve výsledku výzkumu štěstí viděli, že jiné střelecké analogie, jako např. bohatství, mají se štěstím vlastně velmi málo společného, třeba taková hypertrofie nebo růst tumoru. Právě u Střelce je zřejmé, jak rozhodující je symbolika vývojového stupně — kterou můžeme označovat jako stupeň osvobození — pro vznik štěstí nebo neštěstí.

A zase jednou se ukazuje, že přepisování symboliky, přehánění její tématiky je špatné: vlastnosti Střelce, jako evoluce a růst jsou příznivé. Jejich přestoupení do hypertrofie a zbytnění vede k utrpení. Neosvobozený Střelec zpočátku vyrůstá nesmyslně pouze kvantitativně, stejně jako nádor potlačující zdravý život.

Rozvíjející se Střelec se učí rozlišovat mezi kvantitou a kvalitou a zklid-ňuje svoji touhu po dálce a růstu ve vnějším světě i cestách do hlubin své duše. Poté, co se naučil slučovat firmy do stále většího hospodářského buněčného svazku, může na své vývojové cestě spojovat také různá náboženská stanoviska do svého jediného světového náboženství. V něm už neexistuje žádná dogmatická válka, protože odhalil ve všech různých názorech sjednocující smysl. Otázka příslušnosti k určité náboženské tradici se stává čistě otázkou vkusu. Na začátku své cesty startuje jako hodnotící moralista, jako misionář vysílající jednostranně vědomí, svůj ještě pouze úzký pohled na svět. Jak se Střelec postupně přibližuje na své cestě do středu svému doplňujícímu znamení Blížencům, znamení relativizmu, poznává ve spojení s tímto principem, že všechny cesty vedou k cíli. Integrace s principem Blíženců mu zřetelně ukazuje relativitu a mnohostrannost možných cest. Nese si s sebou své nadání objevovat společnou mnohotvárnost všech těchto cest a jejich konečný smysl.

Střelec vlastní dar syntézy poznání podstaty. Pokud tento dar ještě neuzrál, může to často vést k arogantnímu výsměchu druhým nebo dokonce k duchovní inkvizici. V osvobozeném stavu naopak měkne příkladností vlastního misionářství, způsobem života vyzařujícím víru a důvěru, schopností nakažlivě nadchnout pro určený cíl.

Střelec 1

Na 1. vývojovém stupni máme co dělat se Střelcem nacházejícím se stále ještě ve světě materie. Je směsicí o sobě samém přesvědčeného zbohatlického vychloubače a moralizujícího šosáka. Jako Jupiterem hýčkané dítě štěstěny je méně než ostatní donucován ranami osudu k pokoře. Považuje se za nejlepšího a své povrchní paušální pozorování za nejvyšší moudrost.

Za jeho do dálky se rozmachujícími teatrálními gesty není na tomto stupni nic jiného než teplý vzduch. Typické Střelcovo založení neuznávat žádné hranice se projevuje v nestřídmosti až gigantománii. Převažující sklony tohoto znamení, vypořádat se s náboženskými tématickými okruhy, se zde ještě nevyskytují. Smysl života je omezen na nadměrný nárůst přání spojených se zábavou.

Střelec 2

Střelec 2 už zkouší své pozdější oprávněné povolání světoběžníka tím, že si tiskne vizitky s udáním bydliště v metropolích celého světa, i když se jedná jen o adresu poštovní schránky nebo něčeho podobného. Velká dálka světa ho uhranula. Díky malé kramářské dušičce zaplavuje arogantně, lexikálnímí paušálními vědomostmi současníky. Na scéně se prosazuje rozmáchlými gesty. Jeho nekritičnost, týkající se vlastní osoby, je úžasná. Přesto sám dokáže, když je odhalen, ještě odcházet s gloriolou.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


marec 12, 2017 00:43 dopoludnia

 

 

Top