Obrázok používateľa CEZ OKNO
Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia I.

Willem Witteveen patrí medzi výskumníkov, ktorí nás prekvapujú pozitívnym spôsobom. Človek by si myslel, že občasné veľké objavy sú vykonané ľuďmi, venujúcimi sa konkrétnemu oboru na prvom mieste. Ale niekedy nás život prekvapí a väčšinou sú závery a teórie výskumníkov, ako je tomu aj v tomto prípade, ešte logickejšie než oficiálne akademické dogmy.


Éter ako nosič všetkých informácií vo vesmíre je idea, ktorú nám veľkí alchymisti stredoveku vyjavili vo svojich tajných knihách a prevzali ju zo starovekých Smaragdových dosiek Herma Trismegista (pravdepodobne napísaných egyptským bohom Thovtom). Navyše, Teslove objavy skalárnych energií a skalárnych pozdĺžnych vĺn a Wilhelm Reichových biónov ako neviditeľnej energie, ktoré tvoria a prinášajú život do reality, nám vnukli myšlienku, že starovekí ľudia sa vôbec nemýlili, tým pádom môžeme vykonať perfektné a symetrické analógie s tým, čo títo takmer zabudnutí vedci pred viac ako 40-timi rokmi objavili v prvej polovici 20. storočia. Ak chcete odcitovať, čo Fulcanelli preložil zo Smaragdových dosiek a urobil priamy vzťah k éteru, tak:

Toto je pravda a nič než pravda. Ako dole tak hore a ako hore tak dole. S týmito vedomosťami môžete robiť zázraky. A pretože všetky veci existujú a vychádzajú z JEDNÉHO, ktorý je prvotnou príčinou, takže všetky veci vznikajú z toho JEDNÉHO...

Štyri elementy, Zem, Voda, Vzduch a Oheň, sú dekódované vo veľkej pyramíde v Gíze. Každý z prvkov predstavuje časť stvorenia, v ktorom Božské reprezentuje zastrešujúci piaty prvok Éter. Éter ako nosič všetkých informácií rovnako ako na Zemi, tak i za hranicami Zeme. V tzv. „kruhu stvorenia“ (Obr. 1) prebiehajú všetky tieto procesy a Veľká pyramída v Gíze v tomto procese zohráva vedúcu úlohu. Tento monument je ako najkomplexnejšia knižnica našich vedomostí, a preto je najdôležitejším dedičstvom, ktoré nám bolo ako ľudstvu dané. Poznanie minulosti ako vodítko pre súčasnosť i budúcnosť. Považujte sa za pútnika a nechajte jastraba sprevádzať vás. Jastrab ako totemové zviera znamenajúce smrť a vzkriesenie, ale oveľa dôležitejší pri vzniku novej vízie, založenej na logike a intuícii. Želám príjemnú cestu.

Element Zem

Starí Egypťania nazývali svoju krajinu Kemet, nazvali ju po čiernom, úrodnom bahne na ľavom brehu Nílu po každoročných záplavách, ktoré im umožňovalo hospodáriť a žiť z pôdy. Najstaršia časť Kemetu pochádza z obdobia pred príchodom starých Egypťanov a bola nazývaná „Bu-Wizzer“, čo v domorodej tradícii znamená Osirisova zem. Táto Osirisova zem bola tvorená predovšetkým pásom, alebo kolekciou pyramídových komplexov a chrámov dlhým 80 km pozdĺž západného brehu Nílu. Tento pás prebieha od Majdúmu na juhu cez Gízsku plošinu po Abu Rováš, niekoľko kilometrov severne od Gízy. Tieto komplexy pochádzajúce z toho istého obdobia, majú medzi sebou zvláštne spojenie, vzhľadom na umiestnenie, konštrukciu, funkciu a rovnakú aplikáciu špičkových technológií. Ako sa môžeme presvedčiť, väčšina pyramíd je fyzicky prepojená cez podzemné siete tunelov. Dôkazov o týchto tuneloch je habadej, ale egyptskými úradmi sú odmietané. Existujúce vstupy do týchto tunelových systémov sú väčšinou pokryté betónovými štítmi, ako je jasne vidieť v Sakkáre, len pár kilometrov južne od Gízy. Nie je to hrobka faraóna Chufua, ale nejaký druh pokročilej technológie z ranných dôb ľudskej civilizácie. Obdobie v histórii, ktoré začalo na konci poslednej doby ľadovej asi 10500 p.n.l. a 7350 rokov pred začiatkom ranne dynastického obdobia. Krajina za ilúziou, preplnená sofistikovanou civilizáciou s dôležitou správou pre súčasné generácie. Dedičstvo ktoré bolo starovekými Egypťanmi zanechané a teraz určené pre nás. Kultúra starovekého Egypta má v tomto dedičstve dôležitý podiel.

Veľká pyramída v Gíze je súčasťou veľkého Gízskeho pyramídového komplexu nachádzajúceho sa na okraji dnešnej Káhiry. Gízska plošina známa Sfingou a Veľkými pyramídami Chufua, Chefréna (Chufuovho nástupcu) a Menkaureho (Chefrénovho nástupcu a syna Chufua). Všetci faraóni 4 dynastie, doby od 2613 p.n.l. do 2498 p.n.l. Táto dynastia označuje začiatok „Starej ríše“.


Obr. 2: Veľký masív

Gízska plošina je vyššie položená masívna skalná plošina a preto je neoddeliteľne spojená s konštrukciou na nej (Obr. 2). Z tohto dôvodu je kontakt so Zemou optimálny a ďalej si ukážeme, že je to vzhľadom na konečnú funkciu celého komplexu veľmi dôležité. Preto môžeme konštatovať, že štruktúry na plošine sú súčasťou ´veľkého masívu´, ktorý je Zemou. Nebrzdený či nerušený strednými vrstvami pôdy alebo rôznymi vrstvami kameňa, ale čírym pokračovaním Zeme v kameni. Každá vibrácia Zeme a skalnej plošiny v Gíze je v nezmenšenej miere prenesená na Veľkú pyramídu. Fungujú ako celok, a to je presne to, čo bolo zamýšľané.

Celkovo je na plošine 11 pyramíd: tri veľké a osem menších - satelitných, Sfinga a niektoré chrámy. Celá Gízska plošina má 250000 m2.

Veľká pyramída zaujíma v tomto procese osobitné miesto, pretože má zvláštny interiér aj exteriér, odlišný od ostatných pyramíd. V našej modernej spoločnosti Veľká pyramída znamená „Sieň záznamov“, miesto už dlho hľadané a predpokladáme, že skrýva všetky znalosti dávnych civilizácií. Toto poznanie však nie je skryté, ale je zhromaždené v osobitom dizajne Veľkej pyramídy samotnej, v centre poznania namiesto pohrebného komplexu. Mnohí vedci skryté znalosti hľadali roky, bez toho aby si všimli, že Veľká pyramída je sama o sebe najväčší poklad všetkých čias. Žiadne zlato, alebo cenné predmety, ale obrovská knižnica vedomostí a technológií, ktoré sú určené pre súčasné generácie. Technológia bez použitia súčasných deštruktívnych explozívnych technológií škodiacich našej planéte, ale využívajúca špeciálne vlastnosti našej Zeme. Môžete to nazývať hraničnou vedou alebo pseudovedou, ale prosím, vyjdite z limitujúcej ´krabice´, v ktorej sa všetko zdá byť vedecky dokázané. Vedomosť nie je synonymom pre pravdu. Vydajte sa na cestu a nechajte kamene hovoriť samé za seba. Komunikujme iba prostredníctvom najstaršieho a najdôležitejšieho jazyka na svete, univerzálnym jazykom čísel a logiky. Číslami stanovenými v pláne stvorenia. Grécky matematik Pytagoras (572-500 p.n.l.) povedal: „Všetko je číslo.“

Tri pyramídy na planine sú priame projekcie takzvaných vnútorných planét Zem, Venuša a Merkúr (Obr. 3) Umiestnenie a veľkosť troch pyramíd vo vzťahu k sebe navzájom zodpovedá veľkostiam týchto planét a vzájomnej polohe v určitej časovej perióde.


Obr. 3: Astrologický vek Leva

Sfinga ako lev s hlavou na východ nám ukazuje, v akom časovom pásme máme hľadať. Tieto pásma sa zhodujú s astrologickým vekom Leva, ktorý začal asi pred 12.000 rokmi a pokrýva obdobie 2160 rokov. V súčasnej dobe sa nachádzame v prechode z éry Rýb do veku Vodnára. Presná poloha troch pyramíd vo vzťahu k trom vnútorným planétam ukazuje na rok 10472 p.n.l. ako na referenčný rok celého Gízskeho komplexu. Komplex bol budovaný po dobu najmenej 300 rokov namiesto 20-tich, ktoré udávajú egyptológovia.

Veľká pyramída v Gíze obsahuje niekoľko rôznych matematických a astronomických jednotiek, ktoré boli modernou civilizáciou objavené oveľa neskôr. Napríklad: Obvod základne v palcoch je rovný vzdialenosti vrcholkov troch pyramíd a zodpovedá nášmu slnečnému roku: 365,242 dňa. Súčet základných uhlopriečok základne, meraný v palcoch, sa rovná precesii (´výkyvu´) zemskej osi v trvaní 25920 rokov. To je známe ako Veľký galaktický rok. Presná zemepisná šírka Veľkej pyramídy zobrazená v desiatkovej sústave je presné číslo určujúce rýchlosť svetla v m/s. Zemepisná šírka 29.9792458 severnej šírky sa rovná rýchlosti svetla 299792458 m/s. Metre a sekundy v tom čase v súlade s našou modernou vedou neboli známe. Najdôležitejšie matematické konštanty pí a fí (Zlatý rez) sú dekódované v mierkach monumentu. Ako externe, tak interne, cez viditeľné vonkajšie rozmery a rozmery chodieb a komôr. Existuje mnoho príkladov, ktoré absolútne nemôžu byť označené ako zhoda náhod. Rovnako ako mnoho starovekých kamenných kruhov, ktoré sú často založené na lunárnych cykloch, odkazuje Veľká pyramída pomocou „kvadratúry kruhu“ v matematike, na význam nášho Mesiaca ako strážcu stvorenia, a preto zodpovedného za život na Zemi. Slnko, Zem a Mesiac – trojica spojená rovnakými číslami a frekvenciami. “Všetko je hudba v harmónii sfér“ (Pytagoras).

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Willem Witteveen

http://www.willemwitteveen.blogspot.nl/
https://www.facebook.com/willem.witteveen.75

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2013/11/21/willem-witteveen-the-grea...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Willem Witteveen je holandský výskumník a autor. Lodivod vo výslužbe žijúci v prístave Rotterdam. Študoval navigačné vedy na Námornej akadémii v Amsterdame a je oprávnený pôsobiť ako veliteľ na akejkoľvek lodi kdekoľvek vo svete. Vďaka svojej profesii navštívil mnoho krajín a mal možnosť navštíviť niekoľko starovekých miest po celom svete. Bol po dlhý čas veľmi zaujatý starovekým Egyptom, a nedôveroval príbehom z príručiek a egyptológom. Nedávali mu žiaden zmysel. Vždy bol presvedčený že existuje spojenie medzi zemou a neďalekou slnečnou sústavou cez Veľkú pyramídu v Gíze, kódované pomocou štyroch živlov. Posledných pätnásť rokov strávil výskumom skutočnej funkcie Veľkej pyramídy v Gíze. Napísal knihu "Tajomstvo zlatej frekvencie v Gíze". Ako sám hovorí: Je čas zmeniť históriu.

Eduardo Pi Peret


Súvisiace:

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.cez-okno.net/rubrika/giza


Sekcie: 
február 27, 2014 16:49 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Romi
  Romifebruár 28, 2014 22:51 popoludní

  Komentár: 

  Ono by sa oplatilo poštudovať Franinu a Španelčinu a čítať a čítať predtým než znovu začneme kolo objavovať...

 2. Obrázok používateľa Mima
  Mimamarec 01, 2014 00:02 dopoludnia

  Komentár: 

  Všetko tu už raz bolo, to je fakt, no čo tak podeliť sa o info s nami čo nevieme 2-3 jazky, hm?

  Preložiť a poslať redakcii, isto by sa potešili;)

  Odkedy cca o tom infe vieš?

 

 

Top