Obrázok používateľa CEZ OKNO
Začnite hneď teraz priťahovať viac peňazí (Abraham Hicks)

Abrahám: Urobme zameriavacie kolo – zameriavacie kolo „ako sa dostať do ›› vortexu vzhľadom k peniazom“. Takže dajte nám nejaké prehlásenie, podľa vašej skúsenosti, ktoré hovorí o vašej nespokojnosti, - inými slovami, - dôvod, pre ktorý robíme toto zameriavacie kolo je, že uznávate, že máte nejaké myšlienkové návyky, - dosť chronické myšlienkové návyky týkajúce sa predmetu peňazí, ktoré vás udržiavajú od toho, aby ste boli schopný dostať sa do vortexu ohľadne predmetu peňazí. Existuje množstvo peňazí, ktoré by ste boli radi, aby k vám prúdili, a ktoré neprúdia a vy poznávate, že toto je dôvod, prečo sa tak nedeje...


Článok nájdete na tejto adrese


›› Kto je Abrahám

›› Čo je to Vortex

Zdroj: www.abrahamhicks.sk – preklady do slovenčiny


Súvisiace:

ABRAHAM HICKS Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/abraham-hicks-vyber


Štítky: 
október 23, 2018 01:32 dopoludnia

 

 

Top