Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada mise Apollo 20 (3)

Dnes již potřetí se vnoříte do velmi spletitého příběhu který se dotýká údajné kosmické mise "Apollo 20", která svého času - tedy v roce 1976 byla jedním z nejutajovanějších projektů na našem světe. Lze tomuto tvrzení věřit? Existují fakta, která by byla schopná tento fascinující příběh potvrdit a nebo vyvrátit. Tak se sám proplétám ohrmným množstvím dat a indicií svědčící chvíli pro a pak zase proti této verzi zjišťuji, že se začínáme dotýkat něčeho vskutku epochálního. Takže geniální hoax a nebo epochální skutečnost, která je možná jednou z prvních vlaštovek uádlostí jež budou postupně a pomalu bourat dnes již poměrně silně zatuchlé dogma mnohých klišé snažící se blokovat a zakrývat pravou skutečnost a povahu našeho světa a událostí, které nám měly zůstat navždy zapovězené. Jednou z důležitých indicí je rozhovor s tajupným vkladatelem videí a snímků na známý "You Tube" panem Williamem Rutledge. Tento muž jmenovaný materiál okořenim skutečně fascinujícími informacemi. Ale je možné jim věřit? A je vůbec možné, že by se něco takové mohlo skutečně odehrát a globání společnost přitom zůstala zcela jednoznačně neinformována? Vědec a astronaut William Rutledge společně s investigativním novinářem Luca Scantamburlou vám přináší porci další indicií tolik důležitých do naši mozaiky pátrání...L.S. Nejdříve bych Vám rád poděkoval za Váš čas a ochotu. Moc to pro mne znamená, myslím, že pro všechny lidi na celém světě, kteří jsou velmi zvědaví, co se děje na YouTube po zveřejnění Vašich ohromujících video záznamů a informací ohledně domnělé mise „Apollo 20“. Nyní můžeme začít náš rozhovor. Z důvodu mé profesionální činnosti začnu ze skeptického úhlu pohledu. Budete mít prostor na zodpovězení otázek a argumentaci.
Jak se jmenujete? Kolik je Vám let a jste americkým občanem? Někdy Vaše psaná angličtina obsahuje pravopisné chyby... Zapomínáte na pravidla pravopisu Vašeho jazyka (např. jste napsal „maicroscope“ místo „microscope“)? Někdo na netu řekl, že se nezdá (vezmeme-li v úvahu Váš písemný projev), že jste rodilým mluvčím zemí americké angličtiny...

W.R. Nejsem dotčen, rád odpovídám skeptikům, neumíte si představit, jaké vzkazy dostávám. Toto je moje jméno, William Rutledge, nikoli Standford Rutledge muž, který byl také činný va rámci NASA a se kterým jsem často pleten, to je někdo jiný. Narodil jsem se v Belgii v roce 1930, jsem americký občan, jsem si vědom chyb, píšu příliš rychle a s artrózními problémy a vždycky, když píšu, jsem nervózní, je to jako pokoušet se zkrotit proud vody. Od roku 1990 nejsem zvyklý mluvit anglicky. Učil jsem se jazyk Kinyarwanda a používám francouzštinu, někdy němčinu, protože Rwanda je bývalou belgicko-německou kolonií.

L.S. Jak dlouho žijete ve Rwandě a proč jste se tam přestěhoval?
W.R. Byla to žena, kdo mne přivedl do Rwandy, možná jsem hledal někoho, kdo by byl jako jedna osoba, s níž jsem sdílel život předtím. Já osobně jsem byl vždy citlivý vůči ženám narozeným v Africe. (Buzz Aldrin byl také citlivý, byl jediným astronautem, který se zúčastnil pochodu po smrti Martina Luthera Kinga, to není příliš známý příběh). Já sám jsem si v roce 1990 založil novou identitu, zde ulice nemají jména. Do roku 1994 jsem bydlel v oblasti Nyiamirambo, válka mě vytlačila na severozápad země, poblíž hranice Congo Kinshasa. Rwandské úřady neznají mou minulost, moji přátelé ano.

L.S. Můžete mi říct něco o Vašem životě? Odkud jste? Kde jste studoval?
W.R. O tom jsem psal v mých dalších odpovědích, Avro, Chance Vought, jen si uvědomte, že USAF použije každého člověka, který přinese schopnosti, bílého, černého, ženu, každého občana. S NASA to bylo jiné, všichni astronauti byli studenti z West Pointu, pouze Alan Bean byl umělec, Armstrong byl filozof a Aldrin byl duchovní muž.

L.S. Jak jste se stal astronautem u NASA, (předpokládám) v sedmdesátých letech?
W.R. NASA mne nezaměstnala, USAF ano, pracoval jsem na studiu zahraniční technologie, pouze RUSKÉ, studiu projektu N1, na projektu AJAX a Mig Foxbat Měl jsem dovednosti pro používání počítačové navigace a byl jsem dobrovolníkem pro projekt MOL-Gemini. USAF ho stáhli, později jsem byl vybrán pro Apollo 20, protože jsem byl jedním ze vzácně se vyskytujících pilotů, kteří nevěřili v Boha (od roku 1990 se to změnilo), ale v roce 1976 to bylo jedním z kritérií. Nebyl to status astronautů NASA. Rozhodlo to, že jsem nevěřil v Boha. To je všechno.

L.S. Můžete prokázat, kdo jste, nějakými vašimi fotografiemi či dokumenty z období tréninku u NASA, nebo i před tím, z doby Vaší práce pro laboratoře Bell? Můžete mi je poslat jako přílohu, abych je mohl zveřejnit?
W.R. Ano, dám je na internet, ale zaměřím se na Leonova, abych ukončil spor ohledně podvodu.

L.S. Kdy a především proč jste se rozhodl odkrýt tyto informace o utajovaných kosmických misích a je někdo, kdo Vás chrání?
W.R. Je to možná oznámení o „celém tom zázraku“ a rok 2012 se rychle blíží. Také se domnívám, že od září 2007 se začne častěji objevovat UFO. Hodně lidí v mém okolí ve Rwandě zemřelo a já mám více času, abych se staral o toto. Co se týká ochrany, prosím chápejte, že je těžké mluvit o mé výzbroji.

L.S. Co jste dělal po misi „Apollo 20“, odehrávající se, podle informací, které jste poskytl, v srpnu 1976, a kdy jste opustil USA?
W.R. Po Apollo 20 se stalo pár věcí, netušil jsem, jak bude použit sesbíraný materiál. Říkal jsem si, že raketoplán není dobrý nápad, před odchodem do důchodu jsem pracoval na projektu KH 11.

L.S. V informacích zveřejněných na YouTube jste se zmínil o členech posádky „Apollo 20“: mezi nimi se nachází někdejší sovětský kosmonaut Alexej Leonov. Připomínám, že je stále naživu. Ví o tom, co děláte na webu? Mluvil jste s ním před dubnem 2007 a jestliže je odpověď ne, neobáváte se toho, co by mohl udělat nebo říct?
W.R. Leonov o tom všem nic neví, nemohu ho kontaktovat, kontakty se naprosto ztratily v době 1982-1984, jel jsem na Ural v roce 1995 nebo 1994, nevím přesně, bylo to na pozvání, ale byl tam šílený zmatek, křižoval jsem Moskvu, když tanky ostřelovaly ruský parlament. Nedokážu si představit jeho reakci. Jestliže na videa narazí bez přípravy, může je potvrdit nebo hned zmizet. Jestliže bude varován a připraven, může to popřít.

L.S. Otázka na titulky k dialogům na „nahrávce z kosmické lodi“: dělal jste je Vy nebo někdo jiný? Jsou tam nějaké chyby (např. osobní zájmeno „já/I“ má být s velkým písmenem, nikoli malým „i“, tak jak je napsáno tam). Co originální dialogy? Byly na nahrávce? Měl jste problémy s „kodeky“ během přenosu?
W.R. Ano, spoustu problémů, titulky byly udělány těsně před přenosem, musím pracovat na dálku, zpátky ve Rwandě budu v červenci. Požádal jsem, aby bylo vše uděláno velmi rychle, titulky udělali za hodinu, jsou tam chyby, ale nešokuje mě to. Zmínka o Apollo 11 na začátku filmu mne překvapila, je to na originálním filmu, jeden internaut mi o tom dal vědět. Filmy nejsou první generace, některé byly kopírovány v roce 1982, o tom jsem si jist, některé mají modré pozadí z konce sedmdesátých let.

L.S. V rozhovorech mezi astronauty a velitelstvím mise jsou výrazy, kterým nerozumím: třeba „CSM“, „DSKY“ a “Vandenberg Twenty”. Myslel jsem si, že „DSKY“ se týká pozice na Měsíci (blízko kráteru Izsak) a že “Vandenberg Twenty” se týká velitelství mise, lokalizovaného leteckou základnou Vandenberg v Kalifornii. Můžete je vysvětlit?
W.R. CSM je ovládací řídící modul, DSKY byla klávesnice displeje počítače, používali jsme mnoho zkratek. AGC je řídící počítač, stejně jako DSKY, ale umístěný v kosmické lodi Apollo a doplněný teleskopem. ( […] na LM).

Na některých nahrávkách je prvním záběrem, který uvidíte DSKY panel s řádky programu, prog značí rozbíhající sloveso programu a ‚noun verb‘ značí, co musí DSKY udělat a ukázat. Před filmováním jsem musel vložit ‚verb 15‘ (ukazuje MET - mission elapsed time/uplynulý čas mise čili hodiny, minuty, vteřiny od startu, potom ‚noun 65‘, aby se ukázaly hodiny na prvním řádku, minuty na druhém a vteřiny/desítky sekund na třetím řádku). Pak na každém filmu zadáváme datum na začátku snímku, MET - hodiny od startu. Na filmu z přeletu počítač ukazuje 144 hodin, jestli si to dobře pamatuji.
Capcom (CC) je funkcí jednoho důstojníka pověřeného spojením s astronauty. Sbírá veškeré informace a odesílá je astronautům, zprávy ze země, instrukce k opravám, varování.
Syntax byla “Vandenberg” volá Vandenberg, dále “twenty” volání twenty. Obráceně, když se začínalo ze Země: Capcom-Twenty nebo někdy EEcom-Twenty Guido -Twenty, když jsme měli dělat nějakou zvláštní práci, připojení, korekce. Když bylo provedeno odpojení, komunikace byla odlišná. Vandenberg Constellation (jméno kosmické lodi Apollo); Vandenberg Phoenix (jméno LM). Apollo 19 Apollo kosmická loď byla Endymion a Artemis bylo jméno Lunárního Modulu.
L.S. Rád bych se dozvěděl více informací o přípravě mise “Apollo 20”. Odkud a kdy byla odpálena raketa Saturn a kolik lidí se podílelo na této tajné misi. Můžete uvést nějaká jména?
W.R. Asi 300 lidí se podílelo na přípravě, ale mnohem více svědků na základně Vandenberg. Byla odpálena z této AFB. Více svědků, ano, mnoho lidí vidělo starty na nebi, kamery byly zakázány v celé zóně Vandenberg, ale v dnešní době mnoho pozorovatelů Kosmu natáčí každý start raket Delta z měst. Další lidé viděli tento start, aniž by však věděli, že se jedná o Saturn 5. Jeden z internautů, který shlédl nahrávku startu říká, že tento start je Saturn 1B. Jestliže dnes, se všemi dostupnými informacemi, někdo udělá takovou chybu, můžete si představit, jak to vypadalo v roce 1976. Přípravné období bylo dlouhé, došlo k mnoha odkladům a novým startům. Rusové měli první informace od roku 1966, nevím, jaký měli zdroj.


L.S. Můžete mi říct něco o ruské spolupráci na „Apollo 20“?
W.R. James Chipman Fletcher za USA a Valentin Alexejev za Rusko, Werner Von Braun byl jedním ze šťastných pozorovatelů. Capcom byli Charles Peter Conrad a James Irwin.

L.S. Řekněte mi něco o misích “Apollo 18” a “Apollo 19”; obzvláště ohledně toho posledního a jeho neúspěchu. Byla to utajená mise se stejným cílem jako “Apollo 20”? Řekněte mi o Vaší bývalé přítelkyni, Stephanie Ellis, “první americké ženě v Kosmu”, podle toho, co jste mi napsal v prvním dopise. Oficiální vesmírná historie ji mezi astronauty nezahrnuje...
W.R. Apollo 18 bylo projektem Apollo-Sojuz, líbánky před misí přistání na Měsíci, bylo to prezentováno jako prostá mise “potřesení si rukama” v roce 1975. Apollo 19 a 20 byly hazardní mise. Na dlouhotrvajících letech byl tlak helia příliš vysoký na LEM, bezpečnostní disk musel explodovat, jestliže tlak stoupal příliš vysoko, ale motor byl poté nepoužitelný. Takže u Apollo 19 a 20 to bylo změněno, avšak nikoli předem otestováno v Kosmu. Bylo to v pořádku, ale... na papíře. Nicméně, my jsme s tím neměli žádný problém. Byla to dlouhá mise, 7 dní plánovaných na Měsíci, každý paprsek světla byl využit, až do výstupu.

Apollo 19 utrpělo ztrátu dálkového měření, brutální konec mise bez dat. Pravda je dnes neznámá, ale zdá se, že to byl přírodní fenomén, kolize s “kvazi-satelitem”, jako Cruithne, nebo meteorem (podle mne vyšší pravděpodobnost). Cíl byl stejný, místo přistání bylo stejné, program explorace byl odlišný. Na seznamu není jmenován ŽÁDNÝ americký astronaut, zjistil jsem od května, že mnoho lidí nachází v NASA mnoho jmen William Rultledge. Já mohu být nalezen na seznamu testovacích pilotů Chance Vought, na seznamu konzultantů střediska James Forrestal Center, podílel jsem se na fluidní mechanice. Mým šéfem byl Bogdanoff (nic společného s vědci jménem Bogdanoff).
Stephanie Ellis se narodila v Abidjan (Pobřeží slonoviny) v roce 1946, do Ameriky dorazila ve věku 7 měsíců. Byla LM specialistkou, pracovala s Grumman Bethpage na nových implementacích na navigačním systému LM (Všimněte si, že LM15 bylo oficiálně zničeno Grummanem). Podílela se na vychytání chyb Luminárního programu, který nikdy nebyl bezchybný. Apollo 19 a 20 mělo vážné problémy. Její technické znalosti byly tak hluboké jako Roger Chaffee. Byla úžasný a zábavný člověk. Mám nějaké její fotky v LEM a 16mm Ingress nahrávku. Nebudu ukazovat ostatní členy posádky.
Ruská spolupráce: Nevím jak, ale Rusové byli informováni o přítomnosti lodi na vzdálené straně. Luna 15 v červenci 1969 narazila na jižní části čumáku lodi. Byla to sonda podobná Rangeru nebo lunárnímu raketoplánu. Zabezpečovaly mapy, přesná znázornění této oblasti. Centrum rozhodování se nacházelo na Uralu, ve městě Sverdlovsk. Velitelem programu byl profesor Valentin Alexejev, jenž se později stal prezidentem akademie věd na Uralu. Leonov byl vybrán z důvodu jeho popularity u komunistického vedení a za druhé, protože byl na Apollo-Sojuz. V roce 1994 jsem se opět setkal s Valentinem Alexejevem na Uralu, v Jekatěrinburgu a měl na svém stole model kosmické lodi vyrobený z malachitu se zlatou inkrustací.
Mohl bych Vám vyprávět 100 příběhů o tom, jak se na nás Rusové snažili udělat dojem. Například, když jsem poprvé přišel na Akademii na Uralu, nohy se mi přilepily k podlaze, nalakovali podlahu, aniž by uschla, aby nám předvedli nové kanceláře, dělali to všechno “po rusku”, rychle, s ohledem na kvantitu, bez úplné přípravy.

L.S. Najde se někdo v USA, Rusku nebo v Evropě, kdo může potvrdit Váš příběh? Nemáte obavy, že by někdo mohl vyhrožovat Vašim přátelům či příbuzným?
W.R. V USA, upřímně, nevím, kdo je v této chvíli naživu. Conrad podle mne zemřel zvláštním způsobem, jeho smrt byla příšerná. Irwin je mrtvý, von Braun také, myslím. James Fletcher. Leona Marietta Snyder je naživu a komunikuje se mnou a podporuje mne v této činnosti. V Rusku, Valentin Alexejev a Alexej Leonov. Leonov je v důchodu, nejsem si jist, ale myslím, že má problémy se zdravím.
Co se týká bezpečnosti, pokud žiju ve Rwandě, není to problém, mám problémy pouze teď v Evropě, má rodina není naživu. Šel jsem do Rwandy v roce 1990 a přečkal tam 3 války, období duben-červenec 1994 bylo nejhorším v mém životě, ale mám nyní opravdové přátele v komunitě Tootsie a ve vládě. (Ve Rwandě nejsem znám jako William Rutledge, americký občan, mám kompletně nový život). Schovával jsem si vlajku z Měsíce, jméno z beta látky a lunární vybavení al7b s originálním prachem.

L.S. Co jste věděl o neoficiální zprávě institutu Warwick Research Institute ohledně “Národního programu aklimatizace” uvolněné v roce 1992 pro MUFON?
W.R. O této zprávě nemám žádné povědomí, rok 1992 byl pro mne velmi těžký, byl jsem odstřižen od všech těchto věcí, můžete mi říct souvislosti?

L.S. Teď se můžeme soustředit na starou “mimozemskou kosmickou loď” a “Město” na vzdálené straně Měsíce. Byl jste uvnitř této kosmické lodi? Jak byla velká a co jste nalezl uvnitř?
W.R. Šli jsme dovnitř této velké kosmické lodi, také do té trojúhelníkové. Hlavní části průzkumu byly: byla to mateřská loď, velmi stará, která křižovala vesmír nejméně před miliardou let (odhad je 1,5). Uvnitř bylo mnoho známek biologie, staré pozůstatky vegetace v sekci “motoru”, zvláštní trojúhelníkové kameny, které vypouštěly “slzy” žluté kapaliny, jež má nějaké zvláštní léčebné vlastnosti, a samozřejmě známky extra-solárních stvoření. Nalezli jsme zbytky malých těl (10cm) žijících v síti skleněných trubic po celé lodi, avšak největším objevem byla dvě těla, jedno nedotčené.

Detailní foto jež by měly být údajně pořízené z tajných záběrů kosmické mise Apollo 20

L.S. Navštívil jste “Město” na Měsíci? Kde to bylo? Pochopil jste, zda existovalo spojení s Vesmírnou lodí? Jsou “Město” a “Loď” stále na místě?
W.R. „Město“ bylo pojmenováno na Zemi a zařazeno do programu jako stanice jedna, ale zdálo se, že je to skutečná vesmírná skládka, plná odpadu, částí zlata, pouze jedna stavba se zdála být neporušená (pojmenovali jsme ji Katedrála). Udělali jsme snímky kousků kovu, z nichž každá část obsahuje kaligrafii, vystavených na Slunci. Jak se zdá, „Město“ je stejně staré jako loď, ale je to jen nepatrná část. Na videu z roveru jsou artefakty zvětšeny pomocí teleobjektivu.

L.S. A co „Mona Lisa EBE“? (italské jméno je správně „Monna Lisa“) Jak vypadá a kde se nacházela v době, kdy jste ji nalezli na Měsíci. Kde si myslíte, že se nalézá nyní?
W.R. Mona Lisa - nevzpomínám si, kdo dívku pojmenoval, Leonov nebo já - byla netknutou EBE. Humanoid, ženského pohlaví, 1,65 metru. Pohlavně diferenciovaná, s vlasy, šesti prsty (domníváme se, že matematika se zakládá na tuctu). Funkce: pilot, pilotní zařízení fixováno na prsty a oči, žádné ošacení, museli jsme odříznout dva kabely připojené k nosu. Žádné nozdry. Leonov odpojil oční zařízení (uvidíte to na videu). Zatvrdliny krve nebo bio tekutiny vytryskly z úst, nosu, očí a některých částí těla a zamrzly. Některé části těla byly v neobvykle dobrém stavu, (vlasy) a kůže byly chráněny tenkou průhlednou ochrannou vrstvou. Jak jsme sdělili velení mise, její stav se zdál být ani mrtvá ani živá. Neměli jsme žádné lékařské vzdělání či zkušenosti, ale Leonov a já jsme použili test, připojili jsme naše bio zařízení na EBE a dálkové měření přijaté chirurgem bylo pozitivní. To je ale jiný příběh. Některé části by se nyní mohly zdát neuvěřitelné, takže raději celý tento příběh sdělím až po zveřejnění všech video záznamů. Tato zkušenost byla nafilmována v LM. Barva kůže byla modrošedá, pastelově modrá. Na kůži byly některé zvláštní detaily nad očima a čelem, páska okolo hlavy, bez nápisu. „Kokpit“ byl plný kaligrafie a vytvořen dlouhými semi-šestiúhelníkovými trubicemi. Je na Zemi a není mrtvá, ale raději zveřejním další videa před tím, než řeknu, co se stalo poté.

L.S. Byli jste schopni chápat původ kosmické lodi a zjistit, jak byla stará?
W.R. Stáří bylo odhadováno na 1,5 miliardy let, bylo to potvrzeno během průzkumu, nalezli jsme uvolnění částic z původní kůry, anortozit, spirály ve feldspathoidech, pocházející z nárazu způsobeného Izsakem D. Hustota nárazů meteoru na loď potvrdila stáří, také malé bílé dopady na kopci Monaco na západ od lodi...

L.S. Můžete uvést technické detaily ke každému materiálu, který jste odkryl na YouTube? Myslím tím, můžete od sebe odlišit TV přenos z Lunárního roveru a nahrávek na kameru během přeletů? Potřeboval bych znát detaily natáčení každého videa, které jste umístil na web. Jaký je význam zvláštních čísel viditelných na filmech, která, u přeletu Měsíce, občas pomalu směřují mimo záběr?
W.R. Na to už jsem tolikrát odpovídal, obzvláště astronautovi ESA. Přenos byl ve zpracování ve Rwandě, (...) s kodekem a rekuperace zvuku není dobrá, dál se to ale zlepšuje. Titulky nejsou originální, ale jsou na filmy doplněny po transferu. Požádal jsem občas o odstranění hlasů, abych chránil jednu osobu z řízení mise.
Použili jsme tři videokamery v Apollo, jednu na roveru, pod názvem GTCA, není to název společnosti (komentátor zde udělal chybu), ale barevná kamera Westinghouse. Všechny tři barevné kamery mají barevný disk, který způsobil časové zpoždění při přenosu na Zem. Myslím, že by pro firmu bylo možné získat z toho dobrý TV záznam. CSM kamera měla černobílý monitor a produkovala stabilní snímky, ostré, jelikož zaostřování bylo viditelné na monitoru. LM kamera měla skleněnou clonu. CSM kamera byla použita jednou na AGC cloně, za využití souřadnic, které jsem vysílal během nahrávky přeletu.
Přeletové video vzniklo v nulové gravitaci. Byl jsem umístěn na levém okně, horizontální postoj, nohy okolo visutého lůžka, objektiv na polykarbonátovém skle. Kamery měly Vidicon trubici citlivou na světlo, velké množství světla, nebo měnění clon způsobilo výpadky během přenosu. Značky, čísla jsou používány pro výkon dobrého přistání. Během programu 64, když (...) téměř ve vertikální poloze, jsme museli dát číslo „60“ na oblast přistání a držet ji na záběru minuty před přistáním. Tyto značky jsou na obou (...) oknech, můžete si to ověřit na stanici NASA. Prosím, ověřte si na opravdové NASA stanici, že značky měly zvláštní úhel sklonu. Když si to zkontrolujete, získáte obrázek o mé přesné pozici během této scény.

(video bolo medzičasom z You Tube žiaľbohu odstránené, pozn. red.)

L.S. Jak jste před lety získal kopie nahrávek mise?
W.R. Co se týká nahrávek (...) jednoho dne, mi někdo, koho znám řekl, že je pověřen zabezpečením ochrany kontejneru. Budova musela být zničena a archivy měly být spáleny plazmovým hořákem. Jaderná elektrárna nedodávala energii za tu správnou cenu, takže kontejner byl v jistých dnech středem zájmu. Jelikož je člověk od přírody zvědavý, lidé pověření bezpečností vlezli dovnitř... Můj přítel vzal video záznamy, několik 16 mm kotoučů, krabice černobílých papírů, dva zvětšovací přístroje... Kontaktoval mne ohledně prodeje nepoužitých papírů a tak jsem přišel také na ostatní věci. Některé záběry jsem už viděl předtím, obrázky 11*16 byly fialové/modré, staré RC fotografie, viděl jsem nahrávky, nebyla to obchodní záležitost, uložil jsem je do bezpečí, jedinou důležitou věcí pro mne byly černobílé listy papíru. Bylo to před 15 lety.

L.S. Setkal jste se někdy s Clarkem McClellandem, někdejším inženýrem NASA, který přišel před lety o práci kvůli tomu, co odhalil v KSC (předpokládám, že těla mimozemšťanů nebo mimozemské objekty z Vesmíru)?
W.R. Ale můžete uvést souvislosti. Dokumenty by mohly být v KSC, ale myslím, že žádná těla či vesmírné lodě.

L.S. V předchozím dopisu jste zmínil Christophera Moellerse a McSorleye. Kdo jsou tito lidé?
W.R. Christopher Moellers je správce webových stránek Oceans NASA, McSorley také. Annette Moore je koordinátorem 508. V tuto chvíli mám s vesmírným střediskem Johnson Space Center pouze poštovní kontakt. Myslím, že od 18.května tam panuje panika. Zkontrolujte 508 coordinator NASA ve vyhledávači. Statement 508 je způsob, jak přitlačit NASA k odtajnění materiálu. Očekával jsem reakci.

Je to součást mojí strategie, NASA má právo zablokovat mě, pokud stáhnu neautorizované informace. Jestliže vysvětlí, proč mě blokují, uznají, že videa mohou být u nich získána. Když je zažaluju za porušení příkazu Statement 508, budou nuceni dokázat, že jsem stáhl neautorizovaný materiál a o to se zde nejedná, nikdy nechodím na stránky NASA.
Od 18. května, nemám přesnou odpověď, musím čekat na rozhodnutí z centrály.
Dokonce i jako italský občan máte právo žádat materiál od federální agentury jako je NASA, viz. Statement 508: http://www.section508.nasa.gov/

L.S. Nemáte obavy z reakce americké vlády a proč jste mluvil o termínu září 2007, kdy bude NASA a USAF (podle Vás) “donucena říct celý příběh před zářím 2007”? Co to znamená a kdo je Váš “informátor”? V jiné Vaší nedávné komunikaci se mnou jste mluvil o roce “2012”. Řekl jste: “V roce 2012, slabí zemřou a vlády zachrání pouze zlomek jejich dědictví (...) každý musí být připraven na rok 2012”. Je zde nějaké spojení s návratem “Planety X” (prastaří Nibiru, uctívaní Sumery v Mezopotámii)? Co jste o tom věděl?
W.R. Já jsem informátor. Co může NASA a USAF teď dělat? Moje zablokování či obvinění by bylo přiznáním. Mohou mluvit o podvodu či báchorce. Jen se obávám, že by mohli otevřít stránku či jiný účet mým jménem a umístit tam téměř dokonalá falešná videa se záměrnými chybami za účelem podání nesprávných informací. Naštěstí, byrokracie a čas pracují pro mne. Je to závod.
To je důvod, proč myšlenka na předložení Leonových materiálů je dobrý nápad, už není kontroverzní, neexistují žádné záběry Leonova, žádná videa Leonova v této době na LM nebo na základně USA USAF. Je to nemyslitelné, vzhledem k oficiální verzi.
Jsem nadšený ze sumerského období, z Genesis jak jí podali Sumerové. Jasně vysvětlují, jak bohové stvořili člověka. Ale nemám žádné údaje o sumerské kosmogonii, pošlete mi nějaké odkazy.
Je otázka, na kterou jste se nezeptal a jsem vždy překvapený, že to nikdo neudělá. Mohla by to být Vaše otázka 27 - proč je nezbytné skrývat UFO, proč dezinformovat, proč zametat toto vše pod koberec? Je to ekonomická otázka. Všechny měny na Zemi jsou založeny na hodnotě zlata. Né mnoho lidí to ví, ale zlato je mimozemským kovem, pocházejícím ze smrti hvězdy. Když hvězda umírá, její hmota narůstá, atomy jsou stlačeny a když hvězda exploduje, šíří velké množství zlata v mladých slunečních soustavách. To je důvod, proč zlato není minerál ke zpracování, ale dokonalý bezuhlíkový kov. To znamená, že je to nejběžnější substance ve vesmíru, jež nemá větší hodnotu než kus plastu.
To stačí pro položení všech světových měn. Představte si také, že EBE říká: “káva má dobrou chuť, vzácnou v této galaxii”, jediná perspektiva obchodování kávou ve vesmíru by přesunula ekonomickou moc do zemí na jihu za jediný den. Vidíte, žádný problém s panikou, ale jednoduše ekonomický problém.

Konec rozhovoru

© 2007 Luca Scantamburla
© 2007 Jaroslav Chvátal
© 2007 William Rutledge
© NASA

Zdroj: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
júl 27, 2008 23:48 popoludní

 

 

Top