Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (7)

Chris Joseph upozornil na skutečnost, že celá původní Zpráva byla plná “nesrovnalostí v binární soustavě a protichůdné intuitivní symboliky”. Nejen že se binární záznam měnil bez upozornění z řádku na řádek (viz.dole), ale promíchání s ne-binárními grafickými elementy – jako jsou: “humanoidní postava”, “linie sluneční soustavy” a “zahnuté schematické vyobrazení Arecibo teleskopu” – ,dle jeho úsudku přidalo “ne-matematické symboly, které by jistě zmátly každého skutečného mimozemšťana, který by přijal toto konkrétní vysílání“.Tomu říkám “směšování metafor (symbolů)” … Mnohem závažnějším problémem je přidání “křemíku” na seznam prvků v piktogramu.

Jak bylo již dříve poznamenáno, člověk si nemůže pomoci a musí se ptát – na základě výsledků práce Bena Volcaniho a jeho kolegů – Co se stane, když nyní vložíme křemík přímo do těchto “chybných” nukleotidových sekvencí?

Alespoň jeden badatel - Dustin D. Brand – již publikoval pozoruhodnou odpověď na tyto úvahy: hodnověrně vystupující chemii “mimozemské” DNA s pečlivým záznamem informací v piktogramu a tetrahedrální molekulou křemíku-kyslíku místo fosforečnanu v naší DNA (graficky dole).

Část jeho fascinující analýzy zní takto:

“Molekulární struktura DNA – vzorce pro molekulární strukturu, které tvoří každé jednotlivé vlákno DNA zůstávají identické s lidskou předlohou, s jedinou výjimkou. V mimozemské DNA je vazba: fosforečnan ->deoxyribóza (cukr) vodík nahrazena vazbou: křemík kyslík 4 (tetrahedron) -> deoxyribóza (cukr) vodík.

Toto je přímo navázáno na mimozemské dosazení křemíku na jeho řádné místo v mřížce atomových čísel. To naznačuje znalost vlákna deoxyribonukleové kyseliny (DNA) a základních, fundamentálních charakteristik života na zemi. Přesné vzorce pro molekulární strukturu DNA, které tvoří každé propojení ve vláknu DNA jsou následující. Deoxyribóza C5OH7; Adenin C5H4N5; Tymin C5H5N2O2; Fosforečnan PO4 (v lidské DNA) - Křemík Kyslík SiO4 (v mimozemské DNA); Cytosin C4H4N3O a Guanin C5H4N5O.

Molekulární struktura DNA je demonstrována opakováním vzorce DeoxyRibózy a Fosforečnanu (Nukleotid) nebo Křemíku-Kyslíku 4, jak na pravé tak na levé straně předloh. Každá základna molekulární DNA tvoří NukleoStranu s Deoxyribózou a pak základní pár s každou přilehlou základnou.

Změna mimozemské DNA je evidentní v Binárně ->Decimální konverzi údajů mimozemské DNA, což = 4.294.966.110 DNA Sekvencím či propojením nebo párům. To je + 524.288 ve srovnání s číslem lidské DNA, což je 4.294.441.822. Projekt lidského genomu v současnosti odhaduje 3,5 Biliónu Základních Párů či propojení nebo vazeb v lidské DNA. Toto je zajímavá skutečnost, neboť v roce 1974 jsme, podle Franka Drakea a údajů Carla Sagana, odeslali počet základních párů DNA ve výši asi 4 biliónů - NIKOLI 3 biliónů.

Opět – u mimozemské DNA se toto číslo ve skutečnosti zvyšuje ze 4,2944 Biliónu, které jsme odeslali, na 4,2949 Biliónu. O co jde – kdybychom bývali chtěli či zamýšleli odeslat počet Základních Párů DNA či Nukleotidů jako 3,5 Bilionu, byli bychom ….”

Proč se Sagan et al. domnívali (v roce 1974), že “naše” DNA sestává přibližně ze 3 bilionů základních párů navíc (4.294.441.822) než celá komunita genetiků té doby všeobecně přiznávala? A proč se zdánlivě rozhodli odeslat tuto “chybnou” informaci do vesmíru ve svém historickém Arecibo Přenosu?

Dříve než otevřeme tuto velmi zásadní plechovku červů, pojďme dokončit náš zápis rozdílů mezi Arecibo originálem a Chilboltonskou “piktogramovou odpovědí”…

Pod řádkem obsahujícím zdeformovanou postavu „mimozemského šediváka“ v piktogramu leží kód “sluneční soustavy” – rovněž NENÍ znázorněn binárně, nýbrž jako jednoduché řádkové schéma. Zprava doleva má také verze piktogramu “slunce” a dva “vnitřní světy” (dole). Dále následují tři pozvednuté ikony naznačující, že tři světy ve „sluneční soustavě“ odesílatele jsou/byly obydlené. Jeden z nich ve skutečnosti není “zobrazenou planetou” jako ostatní, ale prázdným místem obklopeným čtyřmi černými body v pravých úhlech.

Dále mimo tuto pozvednutou skupinu leží dvě větší planety “dvojčata”, následované dvěma menšími “dvojčaty”.

Toto je dalším kontroverzním aspektem “zprávy v obilí”. Představuje tato “mimozemská sluneční soustava” odlišnou hvězdu a planety … “jejich”? Nebo je to ve skutečnosti naše vlastní – ale v jiném čase ... minulost?!

Zase, nechme na chvilku stranou problematickou otázku “Kdo poslal tuto zprávu – praví mimozemšťané nebo lidé?”; my v tuto chvíli tíhneme k názoru, že “změněná sluneční soustava” vyobrazená v piktogramu ve skutečnosti odkazuje na tuto … ale asi před 65 miliony lety. Pro tuto dedukci existuje několik důvodů.

Zaprvé, bylo by extrémně náhodné mít také v našem prvním “mimozemském” sdělení o jiné sluneční soustavě vyobrazenou existenci dvou vnitřních planet, protějšků k Merkuru a k Venuši. Studie, které v nedávné době zkoumaly více než 60 dalších slunečních soustav neodhalily, s výjimkou několika případů, ŽÁDNOU, která by byť jen zdánlivě připomínala naši vlastní. Druhým důvodem, proč se domnívám, že se jedná o náš vlastní systém jsou „planety dvojčata” v piktogramu.

Vzhledem k tomu, že se dnes mnoho astronomů domnívá, že Pluto je buď uprchlým měsícem Neptunu nebo pouhým potulným či bludným členem tzv. “Kuiper pásu” vnějších asteroidů sluneční soustavy (který v určité době putoval příliš blízko Neptunu a byl zachycen ve specifickém “rezonančním vzorci” s touto planetou), a jestliže je zobrazení soustavy z doby před tímto “únikem/či událostí zachycení”, pak by zbývající vnější planety měly korespondovat s dvojicí “vnějších planet dvojčat” v této sluneční soustavě – Uran/Neptun a Jupiter/Saturn.

A přesně toto nalézáme v piktogramu: dva páry vnějších ‘dvojčat’ – mínus bludný měsíc, “Pluto.”

První dojem z tohoto schématu může být takový, že tyto tři pozvednuté “obydlené” planety v piktogramu odpovídají “Zemi”, “Marsu” a “Jupiteru.”

Čtyři tmavé “pixely” v pravých úhlech k “ikoně Jupiteru” by pak odpovídaly Jupiterovým měsícům – Io, Europa, Ganymede a Callisto. Velkým problémem této prvotní interpretace je “chybějící Pluto” a vnější “dvojčata”.

Alternativním výkladem je, že tento řádek představuje tuto sluneční soutavu s přidanými, nyní chybějícími, členy … včetně neznámé čtvrté a páté planety, přičemž ta posledně jmenovaná má oběžnou dráhu tam, kde sídlí současný pás asteroidů. Jak bylo poznamenáno dříve, načasování tohoto piktogramu je překvapivé – a velmi “podezřelé”. V naší nedávno zveřejněné práci “Tides” byla zničena čtvrtá a pátá planeta. Zničení pak uvolní Mars (satelit jednoho z těchto původních světů), aby se stal novou “čtvrtou planetou” sám o sobě.

Zdá se, že identický scénář je tajuplně vyobrazen v Chilboltonském piktogramu. Proč? A … proč NYNÍ?

Je to exploze/kolize čtvrté a páté planety před 65 miliony lety, která, v našem modelu, vede k doslovnému vypaření masy těchto dvou planet a vzniku několika obíhajících fragmentů, které vidíme jako současné asteroidy. Samozřejmě, taková katastrofa by měla devastující dopad na jakoukoli formu života/populace těchto někdejších světů.

V takovém hrůzném scénáři by tyto katastrofické události mohly spustit zoufalý pokus o přežití, spočívající v odeslání uprchlíků na Zemi (jedinou zbývající obyvatelnou planetu sluneční soustavy). Takže, pokouší se nám piktogram sdělit, že bylo vyvinuto úsilí za účelem implantace genetického kódu vymírajících populací do pozemských forem života zde na Zemi – což by mohlo stát za “genetickým inženýrstvím” výše v piktogramu … nakonec vyúsťující v nás?

Pokud na chvíli ponecháme stranou další úvahy na toto citlivé téma, zdá se, že finální sekce piktogramové “odpovědi” – na místě Arecibo Teleskopu v originále – je Chiboltonskou formací v obilí z období před rokem (dole) … s několika důležitými “rozdíly”.

Opět, počáteční dojem by mohl být následující:

"toto je náš technologický prostředek k výrobě piktogramů … protějšek k vašim ‘electromagnetickým přenosům za pomoci radiových vln’…”

Ale, my máme podezření, že je v tom mnohem víc ….

Když srovnáte formaci z roku 2000 se „schématem“ z roku 2001, všimnete si některých významných změn. Místo ústřední formace “bodu a dvojitého prstence” z Chilboltonského kruhu v obilí z roku 2000 (dole), je centrem v “Arecibo Odpovědi” další prázdný “pixel” – obklopený čtyřmi tmavými “pixely” v pravoúhlých rozích … přesně jako poslední “vyzdvižená planeta” v řádku sluneční soustavy nad tím.

Náhoda? Nebo se nám někdo tímto způsobem pokouší říct, že tyto dvě věci jsou nějak „propojeny”?

© 2001 Richard Hoagland

© 2008 Translation: Adriana Křížová

Zdroj: Matrix-2001.cz


september 12, 2008 17:16 popoludní

 

 

Top