Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhadný Kybalion II.

Ťažko povedať, či niekedy skutočne existovala zbierka aforizmov s názvom Kybalion, ktorá sa od dávnych čias prenášala z učiteľa na žiaka. Pokiaľ moje vedomosti siahajú, tak najstaršie vydanie pochádza z roku 1908, to však existenciu staršej verzie nevylučuje. Tvrdenia o podobných utajovaných textoch nájdeme aj inde.


Napríklad ezoterik Boris Muravjev tvrdí, že ezoterické kresťanstvo má zbierku aforizmov s názvom Zlatá kniha. Časť aforizmov Zlatej knihy cituje Muravjev aj vo svojom diele Gnosis: Study and Commentaries on the Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy (treba však povedať, že citované aforizmy sa na maximy prezentované v Kybalione ponášajú len vzdialene.)

Tarotová odborníčka Mary K. Greerová na svojom blogu určila možný pôvod Kybalionu celkom vierohodne. V roku 1884 vydala zakladateľka organizácie Hermetic Society Angličanka Anna Kinsgfordová knihu s názvom The Virgin of the World of Hermes Trismegistus. Ide o adaptáciu hermetických textov. Greerová upozornila na skutočnosť, že toto dielo sa ideovo nápadne podobá Kybalionu. Úvod k The Virgin of the World, ktorého autorom je Kingsfordovej spoločník Edward Maitland, obsahuje viacero myšlienok, ktoré zaznievajú aj v Kybalione. Maitland napríklad tvrdí, že vedomie je „nevyhnutnou podmienkou existencie“ a že hmota „je formou vedomia“, čo je viac-menej obdobou doktríny mentalizmu, ktorú môžeme nájsť v Kybalione. Maitland rozoberá aj „zákon súvzťažnosti medzi všetkými úrovňami, sférami a existenciou“. Hovorí aj o „doktríne karmy“, ktorej dôsledkom je „nemožnosť dosiahnuť dobro v dôsledku konania zla, či nemožnosť uniknúť trestu v dôsledku konania zla“. Ide o zrejmú paralelu s teóriou „príčiny a následku“, ktorú možno nájsť v Kybalione. V svetle týchto podobností spolu s dôrazom, ktorý je v Kybalione kladený na to, že obsahuje podstatu hermetickej náuky, je vysoko pravdepodobné, že dielo Kingsfordovej a Maitlanda bolo prinajmenšom jedným zo zdrojov Kybalionu.

Pôvod Kybalionu teda môžeme vystopovať. Na začiatku stoja pôvodné hermetické texty, ktoré boli v západnom svete známe už v pätnástom storočí a ktoré sa v anglickej verzii objavili najneskôr v sedemnástom storočí. Tie v Londýne počas viktoriánskej éry zhrnula Kingsfordová s Maitlandom. Avšak medzi pôvodným hermetickým učením a učením New Thought (učením Nového myslenia) jestvuje zásadný rozdiel – upravené doktríny Kybalionu. ›› Corpus Hermeticum sa nevyskytoval v nejakom filozofickom vákuu. Vznešené a ťažko preniknuteľné dialógy tvoria len zlomok starobylej hermetickej literatúry. Zvyšok tvoria najmä texty magické. A odborníci si čoraz väčšmi uvedomujú, že sa len ťažko dajú obsahovo či inšpiračne oddeliť od hermetických textov.

Čo to vlastne znamená? Znamená to, že hermetisti v dávnych dobách s najväčšou pravdepodobnosťou prakticky nevyužívali druh New Thought (Nového myslenia) ako napríklad silu mysle. Uprednostňovali skôr magické rituály, proroctvá, vzývanie bohov, čoho svedkom sme aj v najstarších náboženstvách. Využívanie sily mysle, ktoré nájdeme v New Thought je zrejme novinkou z devätnásteho storočia.

Dá sa teda povedať, že aforizmy v Kybalione sú s najväčšou pravdepodobnosťou obdivuhodným podvodom. Ich štýl a spôsob myslenia pripomínajú omnoho viac Ameriku dvadsiateho storočia než staroveký Egypt či Grécko. No napriek tomu by nebolo na mieste vyhlásiť toto dielo za nehodné tradície, na ktorú odkazuje. Duchovná tradícia sa totiž bezpochyby zakladá na nemenných nadčasových pravdách, no aplikácia týchto právd sa v jednotlivých obdobiach mení podľa toho, čo danej dobe vyhovuje. A v tomto duchu má aj Kybalion právo nárokovať si svoje miesto v hermetickom dedičstve.


Pozn. red. Úryvky z KYBALIONU nájdete na tejto adrese.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Zdroje

Brian P. Copenhaver, Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation with Notes and an Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Mary K. Greer, „Sources of The Kybalion in Anna Kingsford’s Hermetic System“ http://marygreer.wordpress.com/2009/10/08/source-of-the-kybalion-in-anna... (Z dňa 11. 11. 2010).
Anna Kingsford and Edward Maitland, The Virgin of the World of Hermes Mercurius Trismegistus,www.sacred-texts.com/eso/vow/index.htm (Z dňa 11. 11. 2010).
Walter Scott, Hermetica: The Ancient Greek and Latin Writings Which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, Boston: Shambhala, 1985 [1924].
„Three Initiates“, The Kybalion, Clayton, Ga.: Tri-State Press, 1988 [1908].
Roelof Van den Broek, „Hermetic Literature I: Antiquity“, In: Wouter J. Hanegraaff et al, eds., Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (Leiden: Brill, 2005), 1:487-99.


RICHARD SMOLEY má viac ako tridsaťročné skúsenosti so štúdiom a praktizovaním duchovnej ezoteriky. Jeho posledné dielo sa voláThe Dice Game of Shiva: How Consciousness Creates the Universe. Okrem toho je autorom diel Inner Christianity: A Guide to the Esoteric Tradition; Conscious Love: Insights from Mystical Christianity; The Essential Nostradamus; Forbidden Faith: The Secret History of Gnosticism; či Hidden Wisdom: A Guide to the Western Inner Traditions (spolu s Jayom Kinneym). Svojho času pôsobil ako redaktor v Gnosis: A Journal of the Western Inner Traditions. V súčasnosti je redaktorom pre Quest: Journal of the Theosophical Society in America a pre Quest Books. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na jeho stránke: www.innerchristianity.com.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Ela Šik

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Kybalion
http://www.cez-okno.net/kybalion

HERMETIZMUS
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/hermetizmus

HERMES TRISMEGISTOS
http://www.cez-okno.net/hermes-trismegistos


júl 07, 2016 23:56 popoludní

 

 

Top