Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 14 – Magnum Opus R. A. Schwallera de Lubicz III.

„Antropokozmická náuka [trvá na tom, že] každý rastlinný a živočíšny druh predstavuje stupeň v evolúcii vedomia...“
Človek je mikrokozmom makrokozmu.
„Takže Vesmír je inkarnovaný v človeku a nie je ničím iným, než potenciálnym Človekom, Antropokozmom.“

V tomto systéme majú stvorenie a vytváranie zásadný význam; sily genesis a moment expanzie sú skutkovou podstatou.

Ľudstvo, mimochodom, sa množí, ale nič nevytvára. V aplaudovaní nášmu pseudo-chápaniu života, pretože geneticky skonštruujeme rastlinu, vyklonujeme ovcu alebo vypestujeme ľudskú ušnicu (ucho) na myšacom chrbte, oddávame sa pýche a sebaklamu, našim skvelým slabostiam.

Aj keby moderné ľudstvo nebolo také neusporiadané v živote, mimo kontaktu s prírodou a nevyvážené, získavanie faraónskych vhľadov by bolo aj tak stále zložité. Ale rozvinuli sme na vysokú úroveň „kult pohodlia“ a žijeme podľa ďalšieho moderného princípu, a tým je „niečo pre nič.“

Vzhľadom na to, že v duchovnej ríši je platba princípom, taký svetonázor ďalej zosilňuje prekážky v smerovaní k faraónskej mentalite. Tí, ktorí, vo všeobecnosti, uzreli prázdnotu moderného myslenia, sa musia usilovať sami v sebe bolestne odhaliť následky, tak nevďačný je to proces.

Potreba byť obklopený ľuďmi, zvukom, činnosťou, dokonca hlukom, vzniká v psychologickom vedomí mozgovej inteligencie, ktorá spočíva v stimulácii. Schwaller de Lubicz hovorí, že väčšina moderných ľudí (v 50. rokoch 20. storočia) by nedokázala „ustáť“ pokoj, ktorý prevládal v starovekom Egypte.


Amunov chrám (Luxor)

Schwaller de Lubicz nám hovorí, že aby sme pochopili podstatu Antropokozmického učenia, potrebujeme znovu zaviesť v našich mysliach správnu predstavu termínu symbol.
 
Symbol nie je iba „nejaké písmeno alebo obrázok, ktorý je substituovaný kvôli vývoju idey.“ Namiesto toho je symbol „sumarizujúcou reprezentáciou, ktorá sa bežne nazýva syntézou.” Tento proces „pociťujeme“ často ako niečo rozjarené.

Pradávni si zvolili tieto symboly vediac prakticky všetko o prírodnom náprotivku (korešpondujúcom) od tehotenstva po jeho smrť.
 
Avšak, rozumové upozornenie je nutné, a tendencii „fixovať“ definíciou esenciu symbolickej reprezentácie je potrebné sa vyhnúť. Kvalít symbolu je mnoho a rozmanitých a nemajú lingvisticky tuhnúť rovnako ako horúca láva.
 
Symbol je živý, vitálny a dynamický, pretože Antropokozmická náuka je vitalistickou filozofiou.
 

„Vysvetliť Symbol je zabiť ho...“ a naozaj, pôda akademickej egyptológie je posiata mŕtvolami, nevypočutými symbolmi. „Rozumoví myslitelia“ veria, že sme prekonali zjednodušujúce myslenie.

 
Skôr sme v posledných dvoch tisícročiach do neho upadli.


Hypostilová hala (Luxor)

Mnoho konceptov moderného myslenia je v „Chráme Človeka“ definovaných odlišne – v skutočnosti tak mnoho, že vedci, akademici a ľudia vo všeobecnosti, nevedome zastávajúci mechanický racionalizmus, budú nútení tieto idey odmietnuť šmahom ruky.

„Príčina a následok nie sú nikdy oddelené.“
Existuje
„princíp (prítomného okamihu), svojou povahou mystický, ktorý moderná veda ignoruje," hovorí Schwaller de Lubicz.

Tieto a ďalšie podobné vyhlásenia nemôžu byť zmierené so súčasným protichodným svetonázorom.

 
- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zostavil: J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Diela Schwallera de Lubicz v angličtine (pozn. red.):

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)


Súvisiace:

R. A. Schwaller de Lubicz
http://www.kemet.sk/r-a-schwaller-de-lubicz

Editoriál: SKRYTÉ ZNALOSTI
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-skryte-znalosti


marec 19, 2016 16:04 popoludní

 

 

Top