Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 15 – Magnum Opus R. A. Schwallera de Lubicz IV.

Ale človek môže vo svetle týchto ideí preskúmať moderný socio-vedecko-technologický stav sveta a vyvodiť predbežné závery týkajúce sa hodnoty učení Pradávnych. História vedy demonštruje, že zriedka budujeme na veľkých objavoch predchádzajúcich generácií vedcov.

Niekoľko fyzikov dnes pozná Keplerove zákony planetárneho pohybu. Ešte menej matematikov oceňuje, že jeho nekonvenčné používanie zlomkového zápisu energií (napr. X2/3 energie) a jedinečná pozícia prisudzovaná číslu 5 (čo k tomu viedlo) boli súčasťou faraónskej matematiky pred tisíckami rokov.

Moderná veda je ako „vylievanie z prázdna do prázdna,“ aby sme citovali Gurdjieffa. Moderná veda, hovorí Schwaller de Lubicz, je založená na nesprávnych predpokladoch. Poznáme kinetickú energiu, nie vitálnu energiu, a ovplyvňujeme sily, energie a procesy, ktoré nechápeme a nemôžeme teraz pochopiť – sme čarodejníkovým učňom.

Mozgová inteligencia je založená na zmyslových informáciách, ktoré sprostredkúvajú hlavné zmyslové systémy. Tieto Pradávni chápali v zmysle ich prirodzenej, exoterickej funkcii (poskytovanie informácií mozgu) a ich ezoterickej, duchovnej funkcii. Človek nemôže nič iné, len znova žasnúť nad jemnosťou vhľadov, ktoré poskytovali.

Napríklad,

„schopnosť rozlišovania, nachádzajúca sa v čuchovom bulbe, je sídlom posudzovania v človeku...“

Nuž, čuchový bulbus je takzvaná prvotná štruktúra mozgu bez priamych spojení s kortexom, „pokročilou“ šedou hmotou.

Napriek tomu, zjavne z úcty k jedinečnej anatomickej charakteristike, Pradávni zjednocovali čuch s jednou z troch tajných svätýň v čele chrámu v Luxore, Miestnosťou V.

Morálny zmysel, sexualita a fyziologická distribúcia životnej energie, sú skombinované v príslušnom symbole, kobre. Tu v Miestnosti V chrámu je umiestnené „vedomie.“ Dobro má duchovnú vôňu (fakt, ktorý poznamenal Swedenborg, ktorý sa zmienil o tom, že starovekí Egypťania boli poslední, ktorí úplne chápali vedu súvzťažností).

Jemnosť je o to ťažšie uznať a rozpoznať, keď to, čo sa učí, je v diametrálnom rozpore s tým, čomu už ľudia veria. Ironicky, zriedka máme dôkaz, ktorý sa javí byť v rozpore s učeniami Pradávnych, ktoré obvykle presahujú naše uznávané fakty.

Schwaller de Lubicz zahŕňa dlhú diskusiu o ›› Edwin-Smithovom chirurgickom papyre. Tento papyrus (objavený v Luxore v roku 1862) preložil po roku 1920 renomovaný egyptológ J. H. Breasted.

Úsilie ho presvedčilo o vysokom stave starovekej egyptskej vedy a matematiky (ako učinili aj iní), ale moderní egyptológovia zostávajú jeho spisom zjavne neovplyvnení. Rozsiahly anatomický slovník lebky, hlavy a hrdla (aj v hieroglyfoch) umožňuje čitateľovi pochopiť mnohé prípady poranení hlavy popísaných v papyruse.

Napriek nedostatku skutočne dobrého zdroja pre prípady poranení hlavy (napr. automobilové nehody), boli ich znalosti klinickej neuroanatómie podrobné a správne, bez výhod EEG, CAT snímkov a magnetickej rezonancie.

Pradávni popisovali človeka ako pozostávajúceho z troch nezávislých bytostí, každá majúc svoje vlastné telo a orgány. Samozrejme, všetky boli esenciálne a dôležité. Avšak, hlava bola takou obzvlášť, pretože bola sídlom duchovnej bytosti. Krv tam bola zduchovnená, naplnená životnou energiou pred postupovaním cez telesné a pohlavné orgány.

Tieto subjekty, oživované duchovnou bytosťou, žijú celý život bez toho, aby to vedeli, v stave neznalosti či sebaklamu.

Moderné ľudstvo zasiahol ľadovec svojej vlastnej tvorby. Tými silami sme manipulovali a uvoľnili ich, ale čo nechápeme, že nám hrozia zničením. Máme v kozmickom metabolizme úlohu, ale nie sme schopní ju splniť. Musíme prestať s malichernosťami, zatiaľ čo naša planéta horí, prestať sa zaoberať liposukciou, vtákmi zabijakmi vraždiacimi hmyz, otravovaním pôdy, aby sme zničili burinu, znečisťovaním vzduchu a vody.

Ktorýkoľvek rozumný človek vidí, že náš spôsob „života“ sa stal zvráteným, čo je stav, ktorý Pradávni predvídali.

Vedomie každého sa potrebuje rozširovať, aby sa vyvíjalo: Potrebujeme sa stať vedomými si veľkého množstva vecí, ktoré nám práve teraz unikajú. Táto situácia môže nastať voľbou – cenou je určité utrpenie.

„A teraz, keď nám chrám v Luxore ukázal cestu, ktorú máme nasledovať, začnime skúmať hlbší význam učenia faraónskych mudrcov,” napísal Schwaller de Lubicz.

Cestou objavíme, aká banálnu cena sa od nás žiada.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zostavil: J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Diela Schwallera de Lubicz v angličtine (pozn. red.):

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)


Súvisiace:

R. A. Schwaller de Lubicz
http://www.kemet.sk/r-a-schwaller-de-lubicz

Editoriál: SKRYTÉ ZNALOSTI
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-skryte-znalosti


marec 25, 2016 21:41 popoludní

 

 

Top