Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 6 - ODKAZ SCHWALLERA DE LUBICZ

Hlavný plán pochopenia múdrosti starovekého Egypta je už na príslušnom mieste, ako verí West, ale nepochádza, ako by ste mohli očakávať, z vnútra okruhu egyptologického establišmentu. Rozsiahle dielo R. A. Schwallera de Lubicz, zhromažďované počas dôkladného štúdia Chrámu v Luxore od roku 1937 do roku 1952, nie je nič menej než „jednotní teória poľa" filozofie a vedy starovekého Egypta. Schwaller de Lubicz je najviac známy pre svoje súhrnné, pôvodné dielo ohľadom starovekého Egypta s názvom „Chrám človeka“.

ODKAZ SCHWALLERA DE LUBICZ


Založil „symbolistickú" školu Egyptológie, ktorej v súčasnosti najväčším zástancom je West. Westova kniha „Had na oblohe“, zostáva najúplnejším komentárom diela Schwallera de Lubicz v angličtine.

Schwaller de Lubicz hľadal dôkaz starovekého vhľadu do princípov harmónie a proporcie. Obzvlášť hľadal vedomosti Zlatého rezu (pomeru matematicky vyjadreného ako 1 plus druhá odmocnina z 5 na 2), ktorá je pripisovaná Grékom, ale nie Egypťanom.

 
Používaním mierok, ktoré boli vtedy v procese rozhodovania prostredníctvom francúzskeho tímu architektov a archeológov, Schwaller de Lubicz mohol demonštrovať, že Zlatý rez bol naozaj aplikovaný v Luxore a to s komplexnosťou a vytríbenosťou, ktorú Gréci nikdy nedosiahli.

Bol tu nevyvrátiteľný dôkaz o pokročilom matematickom vývoji existujúcom viac než tisíc rokov pred Pytagorom.

„Očividne sa to neobjavilo len tak z ničoho," hovorí West.

„Nová ríša Egypta (Luxor vybudoval Amenhotep III v štrnástom storočí pred Kristom) je tradíciou Strednej a Starej ríše Egypta, takže prostredníctvom zovšeobecnenia Schwaller de Lubicz naozaj dokázal, že Egypt chápal harmóniu a proporciu od povestných úplných začiatkov svojej existencie, roku 3 000 pred Kristom, alebo ešte trochu skôr."

Všetko, z čoho sa predpokladá pravdepodobnosť stále starších vývojových trendov, pekne splývajúcich s teóriami Westa a Schocha o veku Sfingy, ktoré, čo je zaujímavé, boli založené na náhodnom pozorovaní Schwallera de Lubicza, že Sfinga bola zvetraná vodou.

„... Gréci samotní potvrdili väčší prameň a zdroj múdrosti, ktorá prišla neskôr.

 
Inými slovami, civilizácia bola postupným pádom od čias starovekého Egypta. V skutočnosti, samotný staroveký Egypt upadal od svojich úplných začiatkov, pretože, čo je dosť divné, dosiahol svoj absolútny vrchol – výšku svojej zručnosti a vytríbenosti – dosť skoro v Starej ríši okolo roku 2500 pred Kristom... a veľmi mnohé od tej doby bolo len menším výsledkom, dokonca báječné chrámy Novej ríše."

„Ale,... " vždy pretrvávala otázka, „ak existovala v prehistórii pokročilá civilizácia, kde sú artefakty?"

To je otázka, ktorú sa John West dlho snažil zodpovedať, a s objavmi ohľadom Sfingy učinil významný prvý krok.

Ale nepopierateľné fyzické pozostatky tej materskej kultúry, zdôrazňuje, nie sú žiadnym spôsobom obmedzené na Sfingu. Niekoľko nálezísk, potenciálne pôsobivých, poskytuje dôkaz, že tisíce rokov pred najstaršími uznanými pozostatkami takzvanej Starej ríše, bol Egypt hostiteľom vysoko rozvinutej civilizácie.
 

Jedno predtým nepovšimnuté nálezisko, o ktorom je teraz West presvedčený, že by mohlo celkom dobre podporiť jeho prípad.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

R. A. Schwaller de Lubicz
http://www.cez-okno.net/r-a-schwaller-de-lubicz


Sekcie: 
máj 26, 2014 03:09 dopoludnia

 

 

Top