Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 9 – SMEROM K SPRÁVNEJ EGYPTOLÓGII

Čo sa týka návrhu vhodného kurzu pre egyptológiu, West radami nešetrí. Ph.D. v tejto oblasti by boli zaslúženejšie pri významnejších výzvach, než je inventarizácia Tutanchamonovej spodnej bielizne. V skutočnosti môže odriekať desiatky vhodnejších projektov osvietenejšieho výskumu.


Rád by napríklad videl ten druh dôkladných architektonických štúdií, ktoré urobil Schwaller de Lubicz v chráme v Luxore.
Má pocit, že štúdie tohto typu, by sa mali aplikovať na určité chrámy kvôli určeniu mier harmonických proporcií a podobne.


„Chrámy boli preskúmané, ale nikto sa nepozrel na ich geometrické členenie – ako rastú z hlavnej svätyne až do konečného chrámu. Prostredníctvom tohto druhu štúdie by ste pochopili náuku ezoterickú, matematickú, geometrickú, harmonickú atď, spojenú s každým z bohov alebo princípov.“

West tiež verí, že štúdium gest v chrámovom umení by prinieslo mnoho vhľadu.
 
Ďalšia možná línia výskumu sa týka systematického vymazávania na stenách chrámu. Poznamenal, že starostlivý výber určitých častí na vymazanie, v mnohých chrámoch neindikuje prácu neskorších náboženských fanatikov, ale naozaj starostlivo zváženú činnosť egyptských kňazov, ktorí videli koniec jednej éry a úsvit ďalšej – a tak podnikali príslušné opatrenia.

Doposiaľ sa zdá, že nebol žiadny zhon ohľadne zdvihnutia tejto rukavice.

Napriek tomu, pokračuje, ak súčasný nárast záujmu o to, čo by on a Schwaller de Lubicz mohli nazývať „návratom k zdroju“, objavujúca sa generácia učencov, vybavená novými informáciami a hlbším vhľadom, môže sa čoskoro vybrať do terénu, kam sa odvážilo len zopár ich predchodcov.

Napriek závažnosti dôkazov West neočakáva, že oficiálna egyptológia rýchlo ustúpi.

12 – Nové štúdie potvrdzujú „veľmi starú Sfingu“
Ortodoxné protesty napriek dôkazom téz Schocha a Westa narastajú

Počas minulých desiatich rokov som blízko spolupracoval s Johnom Anthonym Westom na znovudatovaní Veľkej Sfingy v Gíze.
 
Tradičné datovanie sochy je približne rok 2500 p.n.l., ale na základe mojej geologickej analýzy som presvedčený, že najstaršie časti Sfingy sa datujú do doby najmenej okolo roku 5000 p.n.l. (a John West verí, že môže byť ešte značne staršia).

Avšak, taká chronológia ide nielen proti klasickej egyptológii, ale tiež proti mnohým dlho zastávaným domnienkam týkajúcim sa datovania a pôvodu raných civilizácií. Nedokážem si spomenúť, koľkokrát mi niekdajší kolegovia z univerzity hovorili, že taký skorý dátum pre Sfingu je jednoducho nemožný, pretože vtedy ľudia neboli technologicky a spoločensky schopní takých výkonov.

Napriek tomu musím nasledovať dôkazy.

Môj výskum veku Veľkej Sfingy ma nakoniec doviedol k definitívnemu skúmaniu mnohých aspektov „tradičného“ vedeckého svetonázoru, ktorý dodnes prestupuje väčšinou univerzít. Dostal som sa do bodu, kde sa okolo mojej hlavy vznášalo tak veľa nových predstáv, že som mal potrebu ich organizácie – a to ma v roku 1999 viedlo k spoluautorstvu na knihe Hlasy kameňov: Vedecké pohľady na katastrofy a staroveké civilizácie s Robertom Aquinasom McNallym.

Rukopis pre Hlasy kameňov bol dokončený v auguste 1998. Od tej doby som sa dozvedel o dvoch nezávislých geologických štúdiách Veľkej Sfingy a jej veku.

Smerujú k podpore mojej analýzy a záverov a vyvracajú nedostatočné protiargumenty kritikov.

Robert M. Schoch. Ph.D.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zostavil: J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

O mýtoch v egyptológii
http://www.cez-okno.net/rubrika/o-mytoch-v-egyptologii


Sekcie: 
február 06, 2015 22:22 popoludní

 

 

Top