Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zakladacie rituály Starovekého Egypta: Prepracované rituály ochrany veľkolepých monumentov

Obr.: Zapustený reliéf personifikovaných provincií Egypta nesúcich obety pre Boží chrám. Chrám Ramzesa II v Abydose Obr. zdroj «

V súčasnosti je bežné zahájiť stavbu novej budovy položením základného kameňa. V mnohých kultúrach, táto tradícia symbolicky označuje začiatok nového projektu a často sa jej zúčastňujú hodnostári a významné osobnosti. Starovekí Egypťania mali podobnú tradíciu známu ako „Zakladací rituál“. Počas tohto rituálu, boli bohovia žiadaní o ochranu nad prebiehajúcimi stavebnými prácami a dokončenými budovami. Takmer všetky významné egyptské pamiatky boli zviazané s náboženstvom a výstavba týchto budov začínala obradmi starovekého pôvodu.


Zakladacie obrady pre chrámy sa skladali z ôsmich rituálov (jedenástich počas Gréckej éry vlády Ptolemaiovcov). Tieto rituály mal viesť faraón, ale vo väčšine prípadov boli vykonávané v jeho mene. Avšak pri stavbe najdôležitejších objektov, sa v ceremónii ujal svojej úlohy.

Rituály sa skladali z niekoľkých fáz:

■ Faraón opúšťa svoj palác spolu s kráľovskými vlajkonosičmi a putuje k miestu výstavby chrámu (Grécka éra)
■ Faraón prichádza na stavenisko, kde je privítaný kňazom reprezentujúcim boha, ktorému bude chrám zasvätený (Grécka éra)
■ „Napínanie povrazu“ (nastavenie astronomickej orientácie budovy)
■ Okopávanie zeme a vykopanie prvých základov
■ Vymodelovanie prvého kvádra
■ Sypanie piesku
■ Zakopanie základových depozitov
■ Začiatok výstavby
■ Očistenie dokončenej stavby
■ Zasvätenie chrámu bohom
■ Faraón navštívi dokončenú stavbu (Grécka éra)

Prvý z týchto rituálov, „Napínanie povrazu“ sa v priebehu času stal najdôležitejším. Dôvodom bolo, že slúžil na starostlivé usporiadanie celej budovy chrámu podľa astronomických meraní a pozorovaní. „Povraz“ slúžil ako murárska línia, na základe ktorej sa merali rozmery budovy a umiestnila sa podľa hviezd alebo svetových strán. Obrat sa uskutočňoval v troch samostatných krokoch: určenie štyroch rohov budovy počas noci, „napínanie povrazu“ – do štyroch rohov boli zapichnuté koly, medzi ktorými bol uviazaný povraz a jeho následné uvoľnenie, ktoré vyznačilo vonkajšie hranice budovy. Tento obrad bol úzko spojený s bohyňou písania a merania Sešat.

Je známe, že starovekí Egypťania boli veľmi presní v pokladaní základov a astronomickej orientácii budov. Predpokladá sa, že používali nástroj - palicu so zárezmi, prostredníctvom ktorej pozorovali súhvezdie Veľkého Medveďa, čo umožnilo stavbárom vypočítať polohu skutočného severu a podľa toho naplánovať polohu objektu.


Obr.: Súhvezdie Veľkej medvedice Obr. zdroj «

Okopávanie zeme najviac pripomína dnešné položenie základného kameňa. Počas tohto rituálu faraón (alebo zastupujúci kňaz) bol považovaný za dediča boha zeme. Drevenou motykou začal základný zákop chrámu, čo rituálne predstavovalo rez medzi zemou a hladinou spodnej vody - znázorňujúcou Nun, prvotnú bohyňu vody. Faraón (alebo zastupujúci kňaz) potom vymodeloval nepálenú tehlu pomocou drevenej formy, ktorá symbolicky predstavovala tehly, ktoré boli pôvodne použité na výstavbu všetkých budov. Táto samostatná tehla bola často signovaná menom panovníka, ktorý zasvätil budovu a bola vložená do jedného z depozitov uschovaných v základoch. Faraón potom nasypal tenkú vrstvu piesku z brehov Nílu do základných zákopov, ktoré neskôr robotníci celé vyplnili pieskom aby vytvorili hladký podklad pre stavbu.


Obr.: Staroegyptský kňaz páliaci kadidlo Obr. zdroj «

V ďalšom kroku faraón umiestnil veľký kamenný blok do jedného rohu chrámu použitím drevenej páky, čím sa iniciovala výstavba. Po dokončení stavebných prác sa budova musela najskôr očistiť predtým, ako bola zasvätená bohom. Tento obrad bol známy ako „Roztrúsenie Besenu“ - buď sadrovca (dihydrát síranu vápenatého známy aj ako pálená sadra) alebo uhličitanu sodného (prirodzene sa vyskytujúca zmes solí).

Zasvätenie hotového chrámu bohu, pre ktorého bol postavený, predstavovalo finálny rituál. Faraón stál pred oltárom s podobizňou boha, vzdával obety a prednášal modlitby. Tento obrad s názvom „Otváranie Úst Trónu-Ochrancu-môjho-Otca“ mal umožniť bohu usídliť sa vo svojej soche (ktorá doposiaľ nebola božská, pretože bola vytvorená človekom). Následne boli obetované zvieratá. Rituál sa opakoval pre celú budovu, čím sa stala oficiálne chrámom božím.

Počiatky zakladacích rituálov siahajú do Éry dynastií a ich praktizovanie končí v období kresťanstva. Počas Starej ríše depozitné jamy na uloženie obiet boli menšie a obsahovali jedlo, keramiku a brúsne kamene. V období Strednej ríše sa zväčšili a pribudli v nich signatárske nástroje a tehly. Tieto praktiky dosiahli svoj vrchol počas Novej ríše (cca. 1550-1070 pred Kristom) kedy boli používané predmety často masovo vyrábané, značne signované a ich celkový počet sa zvýšil. Mimo Strednej a Novej ríše boli depozity zriedka popísané a ak aj, tak veľmi stručne, len menom faraóna, budovy a menami bohov, ktorým bol chrám zasvätený.

Datované do dvanástej dynastie, boli nájdené figuríny a keramika popísané osočujúcimi textami so zoznamom nepriateľov Egypta. Pochované boli pod stavbu, čo znamenalo symbolické potlačenie a výhru nad nepriateľmi.

Depozity boli pochovávané na kľúčové miesta záujmových oblastí, ktoré sa rôznili od druhu stavby. Pri chrámoch boli umiestnené v každom rohu, zatiaľ čo v hrobkách sa nachádzali pri vchode. Vyskytovali sa tiež pod obeliskami, stĺpmi, halami, svätyňami a pozdĺž centrálnych osí budov. Väčšinou boli uložené v jamách s obkladom z nepálených tehál rôznych veľkostí. Jamy boli zväčša kruhového alebo polkruhového tvaru, občasne štvorcového alebo trojuholníkového. Obsah sa podstatne líšil, ale často zahŕňal modely vybavenia budovy a obety, tehly a tehlové formy, ďakovné plakety (často z fajansy, mramoru alebo dreva), keramické tanieriky a misy.


Obr.: Rekonštrukcia základových depozitov, Egypt, 18. dynastia, vláda Hatšepsut a Thutmosa III, cca. 1473–1458 pred Kristom Obr. zdroj «


Obr.: Základový depozit (rituálny kolík), Babylon (Irak), 2500 pred naším letopočtom, terracotta Obr. zdroj «

Chrám Hatšepsut v Deir el-Bahrí obsahuje pozoruhodnú ukážku egyptských základových depozitov. Chrám má štrnásť jám vyložených kameňom o priemere jedného metra (3,2 stopy) a hĺbke 1,5–1,8 metra (5-6 stôp). Každá z jám bola umiestnená v kľúčových bodoch chrámového plánu. Základové depozity boli naplnené materiálmi použitými pri výstavbe ako aj obetami jedla. Taktiež boli nájdené amulety, modely nástrojov, skarabeovia a travertínové nádoby.


Obr.: Chrám Hatšepsut v Deir el-Bahrí Obr. zdroj «

Tak isto ako v Egypte, základové depozity boli vykopané pod kráľovskými pyramídami v Sudáne.

Starostlivo zostavené rituály a predmety uložené v depozitoch, ktoré v súčasnosti nachádzame, odhaľujú fascinujúce náboženstvo a kultúru starovekých Egypťanov. Okrem toho z depozitov získavame neoceniteľné informácie o miestnej strave, poľnohospodárstve, priemysle, obchode a v neposlednom rade o chronológii a poradí kráľovských rodov.


Obr.: Základový depozit – Nectanebo I. Zdroj: Správna rada Britského múzea Obr. zdroj «

Bryan Hill

Referencie

Winston, Alan. "The Foundation Ceremony For Ancient Egyptian Religious Buildings." Touregypt. June 13, 2011. http://www.touregypt.net/featurestories/foundation.htm
Manchester, Campbell. "Foundation Deposits in Ancient Egypt & Sudan." Egypt at the Manchester Museum. September 2, 2013. Available here
Hill, J. "Foundation Rituals." Ancient Egypt. 2010. http://www.ancientegyptonline.co.uk/foundationritual.html
Hypostyle Project: “About the Reliefs and Inscriptions." Hypostyle Project: University of Memphis. http://web0.memphis.edu/hypostyle/aboutreliefsinscriptions.htm
"Rituals." Ancient Egyptian Facts. http://www.ancientegyptianfacts.com/ancient-egyptian-rituals.html
"Egypt Foundation." Egypt Cairo. http://www.egypt-cairo.com/valley_of_the_kings/foundation.html
Eichhorn, Günther. "Seshat - The Goddess of Astronomy and Writing." Aerobaticsweb. http://gei.aerobaticsweb.org/egypt_seshat.html
Bogucki, Peter I. “Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World”. New York: Facts On File, 2008

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/foundation-rituals-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Chrámy Egypta
http://www.cez-okno.net/rubrika/chramy-egypta


Sekcie: 
júl 02, 2015 21:11 popoludní

 

 

Top