Obrázok používateľa CEZ OKNO
Základné pokyny pre skúmanie UVG mriežky s Google Earth

Pozn. red.: NAŠLI STE NA GOOGLE EARTH ZVLÁŠTNE ÚTVARY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, ČIECH ČI INDE? NAPÍŠTE NÁM, NEZABUDNEME NA VAŠE AUTORSTVO A NAJZAUJÍMAVEJŠIE DOSTUPNÉ MIESTA NAVŠTÍVIME S REPORTÁŽNYM TEAMOM! (posielať môžete i kmz súbory priamo z Google Earth na redakcia@cez-okno.net) | Základný program Google Earth je dostupný pre PC a Mac — zadarmo! ►http://www.google.com/earth/


NASTAVENIE UVG „UVG-mriežka-zostavená-prostredníctvom-B-Hagens.kmz” SÚBORU

V hornom ľavom rohu obrazovky Google Earth kliknite na "Súbor". Potom kliknite na "Otvoriť". Budete môcť prehliadať, kde ste stiahli „UVG-mriežka-zostavená-prostredníctvom-B-Hagens.kmz” Kliknite na to, a objaví sa menu „Miesta” na ľavej strane.


LÍNIE POZERANIA A UKRÝVANIA

Mriežku UVG si môžete prezerať mnohými spôsobmi. Ak kliknete na malý trojuholník vedľa súboru alebo názvu súboru, a objaví sa roletové menu. Kliknite na znak skontrolovania prostredníctvom názvu akéhokoľvek priečinka alebo súboru, a všetko v ňom zmizne z obrazovky. Kliknite na to isté miesto, a znovu sa objaví.  

Ak pôjdete do priečinka s názvom "Pravidelné geometrické Solidy," uvidíte podpriečinky a môžete sa pozrieť na (alebo skryť) všetky z rôznych geometrických tvarov a veľkých kruhov, ktoré vytvárajú UVG mriežku. Kraje mnohých z tvarov sa navzájom presahujú, a niekedy sa stretávajú, aby vytvorili „veľké kruhy“.

Každá línia UVG je súčasťou veľkého kruhu (rovník), ktorý rozdeľuje zemeguľu na polovice. Toto je hlavná zmena, ktorú sme učinili, Bill Becker a ja, na modeli „planetárnej mriežky“ (tu ukázané), ktorý navrhli v 70. rokoch traja Rusi, Makarov (inžinier), Morozov (lingvista) a Gončarov (historik). Navštívil som Makarova v Moskve v roku 1994, a povedal mi, že veria, že dvanásťsten (dodekaéder) bol fundamentálnym. Spájal sa veľmi blízko so stredo-Atlantickým hrebeňom. To bola ich začiatočná orientácia. Archeologické spojenia (ako Bod 1, ktorý je tak blízko k Veľkej Pyramíde), sa neskôr stal viditeľným.

Bill Becker, s ktorým som blízko spolupracovala na tomto projekte počas 12 rokov, od 1981 až do 1993, bol kolegom Buckminstera Fullera. Billov prvý dojem z ruskej mriežky bol taký, že je to neúplná synergetická štruktúra. Uvedomil si, že červené šípky „sily“ zhodujúcej sa s číslom relatívne neznámym v tom čase — rombickým štvorstenom. Toto číslo je teraz základom nových uhlíkových 3 geometrií a akoby kryštálovým výskumom. Pridaním týchto líniových segmentov sme objavili, že celá mriežka bola zložená z 15 veľkých kruhov (obručí) — ktoré ju pripojili k Lakotskej mytológii stvorenia. 15 obručí tvorilo 120 identických pravých trojuholníkov — ktoré ju viazali presne k Platónovmu popisu božskej ženskej schránky v Timaeovi.  Základná UVG Mriežka — chápaná ako „kryštál“, každý z trojuholníkov majúc rovný povrch — sa nazývala hexakický dvadsaťsten. Veríme, že synergetické štrukturálne princípy tejto geometrie sú systémovou charakteristikou Zeme.  

FAREBNÉ KÓDOVANIE

Vertikály (rohy) všetkých piatich Platónskych Solidov — a dvoch ďalších pravidelných obrazov s podobou diamantu, rombický triakontánsten a rombický dvanásťsten — sa spájajú so 62 bodmi mriežky („rohmi’) základnej "Basic UVG Mriežky" („sférický’ hexakický dvadsaťsten). Niektoré z obrazov sa môžu polohovať v rámci 62 bodov Mriežky vo viac než v jednom smere. Štvorsten, napríklad, sa spája v 10 rôznych pozíciách. UVG Mriežka mapuje všetky z týchto rôznych možností. V zozname dolu indikuje číslo v zátvorke po názve obrazu počet umiestnení, ktoré sú možné.

Farba línie Geometrická asociácia Ezoterický význam
Kraje červeného štvorstena (10) Oheň
Kraje žltej kocky (5) Zem
Kraje bieleho osemstena (5) Biely
Kraje čierneho dvadsaťstena (1) Voda
Kraje zeleného dvanásťstena (1) Éter
Tmavomodrý rombický dvanásťsten (5) -
Fialový rombický triakontánsten (1) -

Sada dvadsaťstenného veľkého kruhu Buckminstera Fullera

Oranžové veľké kruhy „Yang’ Každý kruh spája antipodálne kolmice dvanásťstena prostredníctvom dvoch kolmíc osemstena
Bledomodré veľké kruhy „Yin’ Každý kruh spája antipodálne kolmice dvadsaťstena prostredníctvom dvoch kolmíc osemstena
Limetkové zelené veľké kruhy „Rovnováhy’ Každý kruh spája kolmice antipodálneho osemstena prostredníctvom ôsmych kolmíc osemstena

PRIDANIE INÝCH LÍNIÍ A MRIEŽOK

V dolnom pravom rohu kliknite na ikonu posúvací špendlík (push-pin), potom kliknite na "Cesta" v roletovom menu. Potom bude potrebné, aby ste si zakúpili a stiahli Google Earth Plus, ak ho ešte nemáte. Toto vás bude stáť len $20/rok. Potom môžete ťahať línie a pridávať vrstvy. (Google Earth Pro vám umožní robiť i animácie, ale stojí $400/rok.)

Kliknutie na Cesta v Google Earth Plus vám umožní nazvať a zvoliť si umiestnenie pre uloženie vašej cesty (línie). The "Advanced" tab v dialógovom okne vám dovolí zvoliť si farbu, šírku atď. línie. Tiež si môžete zvoliť nadmorskú výšku, v ktorej chcete nakresliť vaše línie. Musíte ponechať dialógové okno Cesta otvorené, zatiaľ čo tvoríte vašu líniu. (Len shrink okienko a posuňte ho do strany.) Ak kliknete na „OK," dialógové okno sa zatvorí a objaví sa niekde v roletovom menu na ľavej strane obrazovky. Pre jeho opätovné otvorenie kliknite ľavým tlačidlom myši na názov, ktorým ste pomenovali cestu, pravým tlačidlom kliknite na názov, aby ste videli roletové menu a zvoľte "Editovať" ľavým tlačidlom myši. Potom môžete vytvoriť vašu líniu a/alebo pridať toľko segmentov línie, koľko chcete.

Editovanie a uloženie je veľmi neobratné, a musíte byť trpezliví. Keď je dialógové okno "Cesta" otvorené, označíte začiatočný bod a/alebo segment línie v akomkoľvek bode na obrazovke, na ktorý kliknete ľavým tlačidlom myši. Použite "navigation dial" na spodu v strede obrazovky pre pohyb k miestu, ktoré chcete. Segmenty línie môžete vymazať pohybovaním sa naspäť odtiaľ, kde ste, a to kliknutím pravým tlačidlom myši. Každým kliknutím pravým tlačidlom myši odstránite predchádzajúci segment, takže je potrebné, aby ste udržiavali vašu pozornosť sústredenú :-)

Kliknutie na príkaz „Fly To“ (Letieť k) v hornej ľavej časti obrazovky môže byť veľmi užitočné. Ak zadáte umiestnenie (názov alebo súradnice dĺžky/šírky) do okienka hneď pod „Fly To“ (Letieť k) a kliknete na Go (Ísť), prenesie vás to do toho miesta a potom sa to uloží do priestoru dolu. Môžete použiť buď desatinné čísla alebo súradnice stupeň-minúta-sekunda (+ a -, alebo NSEW). Ľavým kliknutím na vstup do priestoru „Fly To“ (Letieť k), potom pravým kliknutím na otvorenie roletového menu, môžete editovať a premenovať, a tak ďalej. Ak dvakrát kliknete ľavým tlačidlom na vstup, poletíte na to miesto.  Keď je otvorené dialógové okno Cesty, jediný spôsob, akým sa môžete dostať rýchlo na miesto je napísať súradnice do okienka „Fly To“ (Letieť k).  DAJTE POZOR!! Ak zatvoríte Google Earth, všetky umiestnenia v priestore pod „Fly To“ (Letieť k) zmiznú. Nenašla som spôsob, ako ich tam uložiť.

Výhodou práce pri veľmi nízkom nastavení nadmorskej výšky je to, že môžete byť presní a môžete spraviť slučku (loop). Nemôžete kliknúť presne na vrch bodu, ktorý ste už spravili, takže nízka nadmorská výška vám dovolí eliminovať príliš veľa chýb. Program je veľmi intuitívny, a rýchlo si ho osvojíte.

Bethe Hagens, http://missionignition.net/bethe/
bethehagens@adelphia.net
Dodatočný softvér mapujúci Platónske Solidy na: http://montalk.net/science/115/earth-grid-research

Zdroj: http://www.vortexmaps.com/hagens-grid-google.php

Preklad: PH

exkluzívne.cez.okno

Pozn. red.: NAŠLI STE NA GOOGLE EARTH ZVLÁŠTNE ÚTVARY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, ČIECH ČI INDE? NAPÍŠTE NÁM, NEZABUDNEME NA VAŠE AUTORSTVO A NAJZAUJÍMAVEJŠIE DOSTUPNÉ MIESTA NAVŠTÍVIME S REPORTÁŽNYM TEAMOM! (posielať môžete i kmz súbory priamo z Google Earth na redakcia@cez-okno.net) | Základný program Google Earth je dostupný pre PC a Mac — zadarmo! ►http://www.google.com/earth/

Článok môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo vrátane celej tejto poznámky.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Súvisiace:

OČKO: Planetárna mriežka - Posvätné chrámy
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko-planetarna-mriezka-posvatne-chramy

Leyove línie
http://www.cez-okno.net/leyove-linie


Autori: 
máj 16, 2014 22:02 popoludní

 

 

Top