Obrázok používateľa CEZ OKNO
Základy hologramu

Všichni sme už slyšeli o hologramu. Ale jak to všechno funguje? Budou zde vysvětleny dvě teorie kolem hologramu: 1. vzorec vlnové interference, a 2. koherentní světlo. A pak popsány jak hologram informace ukládá a vyvolává.


1.Interferenční vzorec

Hologram je založen na teorii nositele nobelovy ceny Denise Gabora, týkající se vzorců interference. Gabor objevil v roce 1947, že každý vrchol vlnového vzorce obsahuje celou informaci o jeho původním zdroji, a tato informace muže být uložena na film a reprodukována. To je důvod proč se nazývá hologram (celý záznam).

Rozvlnění, vzniklé po té co hodíme oblázek na nehybnou hladinu rybníka, je nejzákladnější příklad užívaný k popisu procesu vlnové interference. Jestliže vhodíte kamínek do rybníka, vytvoří to nekonečně rozšiřující se kruhové vlny. Jestliže vhodíte dva kamínky do rybníka, hřebeny vln se nakonec setkají. Prusečík těchto hřebenů vln je nazýván bod interference. Interference dvou nebo více vln, ponese celou informaci o všech vlnách.

2. Koherentní světlo

Gabor zaznamenal několik obrazu holograficky, ale nebyl úspěšný v produkci čistého obrazu, protože mohl používat jen nekoherentní světlo, bílé světlo.
Nekoherentní světla je jako, kdyby jste se dívali na auta vyjíždějící z tunelu, viděli byste pravděpodobně mnoho různých modelů a typů aut, jedoucí různou rychlostí a v různých odstupech. Teď předpokládejme, že byste najednou viděli vyjíždět stejný model i typ auta, jedoucí stejnou rychlostí a stejnými rozestupy. To by byl příklad koherentního světla. Holagram potřebuje koherentní světlo, aby zaznamenal a reprodukoval obraz čistě.

L.A.S.E.R (světlo zesílené stimulací emisí radiace) byl vynalezen, aby produkoval koherentní světlo. Nekoherentní světlo se pohybuje v různých frekvencích a různých fázích. Koherentní světlo se pohybuje stejnou rychlostí a ve stejné fázi (100% koherentní světlo je vzácné). Je důležité používat koherentní světlo, protože informace je nesena na hřebenu každé vlny. Více průsečíků tedy znamená více informací.

3. Ukládání informací

Narozdíl od kamery, která má jenom jeden bod světelné reference, hologram má dva nebo více bodu světelných referencí. Křížící body dvou světelných vln obsahují celou informaci od obou referenčních bodů. Laser je užíván jako světelný zdroj tak, aby vlny byli koherentní.

obr. Holografické ukládání informací.

Laser je vyslán na zčásti stříbrné zrcadlo, zvané beam splitter. Toto zrcadlo rozdělí původní paprsek do dvou paprsků. Jeden paprsek cestuje skrz čočku, která rozptýlí světlo na objekt, který je zaznamenáván. Toto světlo, nazývané objektový paprsek, je odražen od objektu na filmovou desku. Druhý paprsek je odražen od zrcadla a pak skrz čočku rozptýlí světlo přímo na film. Tento paprsek je nazýván jako referenční paprsek. Stejný světelný zdroj je použit pro oba paprsky, aby vlny měli dokonalé průsečíky.

obr. Zaznamenávání pohybu

Chceme-li přidat pohyb (čas) to k našemu hologramu, otočíme objekt, anebo pohneme zrcadlem a čočkou, a záznamenáváme znovu na ten samý film. Původní vlny zaznamenané na film, budou pronikat s vlnami z nové perspektivy.

Celek v každé části

Jedna z nejzajímavějších kvalit hologramu je, že celek obsahuje vědění každé části, a každá část obsahuje vědění celku. Jestliže rozlomíte hologram do mnoha kousků, každý kousek bude stále obsahovat celý obraz, ale s omezenou perspektivou. Obraz zůstává stejně veliký, ale ztrácí se jasnost. Hologram je jako okno. Jestliže uděláte okno menší, objekt se nestane menším, ale ztratíte něco ze svého výhledu.

obr. Universální hologram

Teorie celistvého vesmíru - Bohm

Bohmova teorie svinujícího a rozvinujícího - svinutého implicitního řádu vesmíru, hlásá, že naše mozky jsou malé kousky velkého hologramu. Že náš mozek obsahuje celé vědění vesmíru. Jestliže se podíváme na mřížku, můžeme vidět, jak každá mysl má omezenou perspektivu vesmírného hologramu. Naše mozky jsou okna vnímání. Každá mysl vždy obsahuje celý obraz, ale s omezenou a nejasnou perspektivou. My každý máme různé zkušenosti v našich životech, ale každá perspektiva je vlastně platná.

Holografická teorie mozku

Dr Karl Pribram teorie mozku tvrdí, že uložené informace jsou všude v mozku. Není zde žádná určitá lokalita pro specifickou pamět. Jeho kniha "jazyk mozku" popisuje neurologické holografické procesy.

Meziosobní hologramy

Paul Chivington popisuje psychologický hologram v jeho knize "vidějí skrz tvojí iluzi". Můj komunikační model je založen na Chivingtonově psychologickém modelu. Komunikace se uskutečňuje, když odpovídáme na stimuli. My ukládáme nové informace založené na naší minulé zkušenosti a co zažíváme v přítomnosti. Naše nové podvědomé záznamy se budou promítat do budoucnosti. Oba Pribram a Chevington říkají, že my ukládáme a promítané informace skrz naše podvědomé mysli holograficky.

obr. Meziosobní komunikační model

Objektový paprsek reprezentuje našich 5 smyslů. Věřím, že čočky reprezentují jak ostré naše smysli jsou. Čočka se stává "zataženější" když ztrácíme naší citlivost k podnětům. Když věnujeme pozornost naším objektum jenž odrážejí naše smysly, zaznamenáváme vlny jako odraz naší smyslové interakce.

Referenčí paprsek je odraz zrcadla našich minulích zkušeností, víra, postoje, a naše očekávání výsledku v budoucnosti. Je to projekce naší minulosti. Rozptylující čočka potřebuje být jasná, aby k promítání jasné podoby minulosti.

Dva paprsky způsobují interferenční vzorec, vytvořený v naších mozcích. Promítáme staré obrazy do budoucích událostí. Chivington tvrdí, že můžeme změnit naše reakce na přítomné dění, změnou našich postojů a víry k naším minulým zkušenostem.

Vyvolání informací

Jeden referenční paprsek je užíván k projekci hologramu. Bílé světlo může být užito k pohledu nebo projekci, u většiny hologramů. Ale aby, jsme získali co nejčistší obraz a nejlepší perspektivu, světelný zdroj užívaný k projekci obrazu měl by mít soudržnost (koherenci) podobně jako původní světelný zdroj. Vlny referenčního paprsku se budou křížit s těmi na filmu a budou reprodukovat informaci obrazu. Čím více průniku vln, tím jasnější bude obraz reprodukován.

Hologramická projekce má inverzí vztah s hologramickým záznamem. Všimněte si, že černá strana objektu je nejblíže desce, v obou případech- realném  i virtuálním obraze.

Dodatek

Rychlost komunikace

Otázka:

Může být komunikace aplikovaná na Einsteinovu  teorii energie?

Hypotéza:

Mysl obsahuje potenciální energii. E=MC², kdy síla (v=komunikaci) urychlí hmotu (m=mysl) směrem k rychlosti světla (c=vědomí), síla je uvolněná.

E = energie \ evoluce

M = mysl \ hmota

C = vědomí \ soudržnost

V = rychlost komunikace

Čtyři funkce rychlosti komunikace

V = rychlost + porozumení + přijetí + důležitost

rychlost - bytí v přítomnosti

porozumění - jednota mysli

přijetí - nepodmíněná láska

důležitost - ne-souzení

Bibliography

1. A Guide To Practical Holography - pg 27
Christopher Outwater & Eric Van Hamersveld
Pentangle Press, Beverly Hills, CA, 1974

2. A Guide To Practical Holography - pg 2
Christopher Outwater & Eric Van Hamersveld
Pentangle Press, Beverly Hills, CA, 1974

3. The Holographic Paradigm - pg 30
Edited by Ken Wilder
"What The Fuss Is All About"
Karl Pribram
Shambhala Press, Boulder, CO, 1985

Languages of the Brain Karl Pribram
Brooks/Cole Publishing, Monterey, CA, 1977

5. Seeing Through Your Illusions - pg 65

Paul Chivington \ Laurel Elizabeth Keys
G-l Publications, Denver, CO, 1983

6. Human Communication Theory: Original Essays - pg 297

Edited by F.E.X. Dance

"Toward a Theory of Human Communication"
F.E.X. Dance
Holt, Rinehart, and Winston, New York, 1967

7. Star Wave - pg 51
Fred Allen Wolf
MacMillian Publishing, New York, 1984

8. The Holographic Paradigm - pg 44
Edited by Ken Wilder
"The Enfolding-Unfolding Universe:A conversation with David Bohm"
Renee Weber
Shambala Press, Boulder, CO, 1985

Star Wave - pg 196
Fred Allen Wolf
MacMillian Publishing, New York, 1984

Additional References:

A Wholeness and the Implicit Order
David Bohm - Routledge & Kegan Paul, London, Boston Henly, UK, 1980
The Holographic Universe
Michael Talbot - HarperCollins, NY, 1991
The Holotropic Mind

Stanislav Grof, MD - HarperCollonc, NY, 1993
Vibrational Medicine
Richard Gerber,M.D. - Bear & Company, Sante Fe, NM 1988

The Tao of Physics
Fritojf Capra - Bantum Books, NY, 1975
Einstein For Beginners

Joseph Schwartz & Michael McGuinness, Pantheon Books, Random House, NY, 1974

Z angličtiny přeložil: Habib

Zdroj: Osviceni.unas.cz


Sekcie: 
Rubriky: 
apríl 28, 2008 02:32 dopoludnia

 

 

Top