Obrázok používateľa CEZ OKNO
I. Astromedicína versus vedecká medicína 6. časť

Motto: "Onkológia je biznis a podvod na ľuďoch vo všetkých krajinách sveta! Tento podvod prebieha bez štipky ľudskosti celkom otvorene nielen v medicíne, ekonomike, ale aj školstve, vo vede, politike a fungovaní spoločnosti ako celku v globalizačnom a kozmopolitickom trende - už pod hlavičkou NEW WORLD SECLORUM."
Mali by sme si pamätať, že títo „lekári“ vôbec nemajú záujem chorobám predchádzať ani choroby liečiť a vyliečiť. Tento jednoduchý fakt dokazuje sen farmaceutického priemyslu a podvodníkov v bielych plástoch: Rakovinu nechcú liečiť, ale „strážiť“ (pre svoj gigantický biznis).

Motto: Onkológia je biznis a podvod na ľuďoch vo všetkých krajinách sveta! Tento podvod prebieha bez štipky ľudskosti celkom otvorene nielen v medicíne, ekonomike, ale aj školstve, vo vede, politike a fungovaní spoločnosti ako celku v globalizačnom a kozmopolitickom trende - už pod hlavičkou NEW WORLD SECLORUM.

Mali by sme si pamätať, že títo „lekári“ vôbec nemajú záujem chorobám predchádzať ani choroby liečiť a vyliečiť. Tento jednoduchý fakt dokazuje sen farmaceutického priemyslu a podvodníkov v bielych plástoch: Rakovinu nechcú liečiť, ale „strážiť“ (pre svoj gigantický biznis).

Ako to všetko začalo...

Nasledujúce fakty pomôžu čitateľovi pochopiť obludnosť súčasnej svetovej politiky s vývesným štítom Démo(n)kracia... Johannes Rockefeller založil v USA na prelome 19. a 20. stor. kapitálové impérium a financoval „Nacistickú revolúciu“ v Nemecku. Jeho rodinný podnik neskôr inicioval fúziu svojej firmy „Standart Oil Company“ (dnes Exxon) s nacistickou IG-Farben, chemickou spoločnosťou. Od roku 1934 obe firmy finančne zaisťovali nielen Hitlerovu kampaň k moci, ale intenzívne Nemcov podnecovali aj k rasovej nadradenosti a eugenike.

Tiež financovali výstavbu koncentračných táborov a IG-Farben dodávala do táborov sérologicko-bakteriologické lieky pre výskum týfu, vírusových ochorení a na experimenty s novými hormonálnymi prípravkami a vakcínami. Otto Armbrust - člen rady IG-Farben (14. 04. 1941) oznámil svojim kolegom: „Naše nové priateľstvo s „SS“ je požehnaním. Zistili sme všetky možnosti a spôsoby spojenia koncentračných táborov pre obohatenie našej spoločnosti“

Testované preparáty neboli podávané iba chorým väzňom, ale aj zdravým jedincom. Týmito pokusmi sa „preslávil“ Dr. Joseph Mengele, ktorý úmyselne infikoval ľudí tabletkami, látkami vo forme práškov, injekciami a novými neznámymi vakcínami. Farmaceutická časť IG-Farben používala obete koncentračných táborov k svojim vlastným účelom; tisíce z nich zomreli pri pokusoch s neznámymi vakcínami. A napokon začala IG-Farben dodávať do koncentrákov kyanidový plyn Cyklon „B“ na likvidáciu väzňov.

Väčšina ľudí nevie, že II. svetová vojna bola plánovaná, spustená a vedená práve od plánovacích stolov IG-Farben. Ich spoločným cieľom bolo dobytie Európy a sveta. IG-Farben bola materskou firmou IC-Auschwitz, najväčšieho priemyslového závodu tohto chemického kartelu za hranicami Nemecka. Veľká časť majetku tohto kartelu pochádza z práce, krvi a utrpenia otrokov - vrátane tých z koncentračného tábora Auschwitz.

Tesne pred ukončením 2. svetovej vojny (21. marca 1945) prevzal od Marsu (symbol vojny) nad svetom vládu Jupiter (symbol veľkého šťastia) a zastavil expanziu fašizmu...

Novými „pánmi“ sveta po vojne sa stali víťazné mocnosti (ZSSR, USA, Anglicko). Svet bol rozdelený na demokratický a pokrokový Západ a na komunistický a zaostalý Východ... Len málokto si uvedomoval, že obe polarity svetovej moci sú v rukách „vyvolenej rasy“ - temných síl, ktoré si s ľuďmi začali robiť, čo uznali za vhodné v zmysle vyznávaných doktrín.

Norimberský vojnový tribunál v roku 1947 uznal 24 úradníkov a manažérov kartelu IG-Farben vinnými z masového zotročovania, plienenia, vraždenia a ďalších zločinov proti ľudskosti. Telf ord Tailor, hlavný žalobca USA prehlásil: „Tieto spoločnosti - nie šialení nacistickí fanatici, sú hlavni vojnoví zločinci. Pokiaľ ich vina nevyjde najavo a nebudú potrestaní, stanú sa oveľa väčším nebezpečenstvom svetového mieru, než ktorým by bol Hitler, pokiaľ by zostal nažive.“ Postupne však už v rokoch 1951/1952 boli všetci prepustení...

Kartel IG-Farben bol demontovaný na dcérske spoločnosti Hoechst (dnes Aventis), Bayer a Basf. V súčasnosti je každá z nich 20-krát väčšia, než bola pôvodná IG-Farben v roku 1944.

IG-Farben bola najväčším akcionárom Rockefellerovej Standard Oil s ambíciami stať sa hlavným farmaceutickým a petrochemickým konglomerátom na svete, avšak jej plány ukončilo víťazstvo spojeneckých vojsk nad nacistickým Nemeckom. Odvtedy sa stal riadiacou finančnou skupinou tohto priemyslu Standard Oil a ďalšie farmaceuticko-petrochemické korporácie Rockefellerovho konzorcia, a tak to zostalo dodnes.

Potomkovia IG-Farben - (Basf, Bayer a Hoechst) pokračovali v podpore politikov reprezentujúcich ich záujmy. Investovali do politickej kariéry mladého Helmuta Kohla... V rokoch 1957/1967 bol plateným lobistom (Verband Chemischer Industrie) organizácie nemeckého chemicko-farmaceutického kartelu, ktorý si vychoval svojho vlastného politického zástupcu. Helmut Kohl bol 16 rokov nemeckým kancelárom a nemecký farmaceutický a chemický priemysel sa stal hlavným svetovým vývozcom chemických produktov, s pobočkami vo viac ako 150 štátoch sveta, čo je oveľa viac, než mala IG-Farben.

Astromedicína vypovedá: Medzi rokmi 1957 až 1972 tranzitovalo retrográdne Pluto znamením Panny. Bolo to významné obdobie, lebo práve vtedy sa začínala „posvätnej medicíne“ ovplyvnenej L. Pasteurom kývať pôda pod nohami. Francúz Pasteur a Nemec Koch vo svojej dobe hlásali teóriu, že každý zdravý organizmus je bez mikroorganizmov, a že keď sa tento infikuje - ak sa do tela dostanú choroboplodné zárodky, telo ochorie a zomrie. Oba národy to vtedy brali ako politickú prestížnu záležitosť. Obaja ctižiadostiví vedci sa veľmi snažili, aby v prestížnom zápase o vedecký pokrok to bol práve On a jeho štát, kto získa prvenstvo. Napríklad vedci - Pettenkoffer a Virchow sa týchto dostihov nezúčastnili. Nešlo im o prvenstvo, ale o dôkladné vedecké preskúmanie všetkých faktorov a možných príčin. Dospeli k názoru, že mikroorganizmy nie sú hlavnou príčinou ochorenia - dokazovali, že hlavnú úlohu hrá spôsob života, hygienické podmienky a kvalita výživy. Vo vedeckých kruhoch však prevládalo nadšenie pre teóriu mikróbov, lebo sľubovala vedeckú prestíž, ekonomické využitie. Rátalo sa s tým, že až sa nájde zlý mikrób - nájde sa aj príslušný prostriedok na jeho zničenie, a ten sa dá predávať, a na tom zarábať...

A vedec Max Pettenkoffer zašiel vo výskume tak ďaleko, že si u Kocha objednal čistú kultúru s cholerou, ktorú 7. októbra 1892 (mal vtedy 74 rokov) pred svojimi zhrozenými kolegami vypil. Chcel tým všetkým ukázať, že baktérie nie sú jedinou príčinou ochorenia - ale jeho prejavom či jednou z viac príčin - a to aj dokázal. Nezomrel, ako mnohí očakávali, ale mal iba štyri dni hnačky.

Napokon z rôznych osobných, finančných a mocenských dôvodov bola presadená nepravdivá hypotéza pána Pasteura a Kocha s výsledným zameraním sa na školskú medicínu, ktorá sa tak stala veľmi výnosnou pre vznikajúci chemický a farmaceutický priemysel, ktorý čoskoro zaznamenal priam raketový vzostup. Žiaľ, účinok antibiotík, umelých vitamínov, hormónov a vakcín začal byť spochybňovaný a nie bezdôvodne! Na Západ prišli, resp. boli importované nové formy medicíny - Auriculoterapia, hudobná terapia, skupinová terapia, rastlinné preparáty, atď. Tisícročia stará akupunktúra, akupresúra dovtedy obmedzovaná len na územie Číny, sa rozšírila do celého sveta a starodávna homeopatia tiež zažila svoju novú renesanciu...

Farmaceutické korporácie Rotschilda a Rockefellera sa cítili ohrozené a začali konať.

To nie je náhoda, že práve počas prechodu Pluta znamením Panny sa výrazne začali u ľudí prejavovať depresie a zároveň používanie upokojujúcich prostriedkov (liekov) začalo enormne narastať. Ľudia, ktorí sa narodili pod týmto tranzitom (1957 -1972), sú karmicky predurčení k tomu, aby boli uvedomelí v medicínskej oblasti tým, že budú bojovať proti chorobe v sebe (viď Chiron v horoskope) a chápať vzťah medzi telom, dušou a duchom, alebo budú hľadať nové formy, ako sa obrátiť proti školskej medicíne! Táto konštelácia tiež poukazuje, že títo zrodenci boli v minulých životoch doktori, alchimisti, lekárnici, olejkári alebo bylinkári. Preto môžu často splácať svoju karmu v súvislosti s vlastným telom. Kľúčovým slovom tejto periódy je terapia a hlavne psychoterapia, na ktorú sú títo ľudia veľmi citliví.

Od vojny uplynulo 63 rokov a Saturn začal svoj tretí cyklus (je vládcom času, smrti, a karmy. Symbolizuje viditeľný materiálny svet, ľudí obmedzuje formou sebauvedomenia, správania, kultúry a tradícií, i formou tela).

Dnes farmaceutické koncerny financujú väčšinu všetkého výskumu, ktorý sa na Zemi robí, vrátane dotácií vysokých škôl. Kvôli ich silnému finančnému vplyvu sa skúma a učí len to, čo vyhovuje ich ekonomickým a mocenským plánom. Slepo sme sa dostali do situácie, keď lekári sú vychovávaní a vzdelávaní tak, že sa stávajú zástupcami farmaceutických koncernov, ktoré sú po zbrojárskom priemysle najmocnejším priemyslom na svete.

Chemicko-farmaceutický kartel, ktorý pomáhal nacistom k moci, si už podmanil aj EÚ

V súčasnosti vedú svetový export farmaceutických produktov USA a Veľká Británia. Ich snaha na medzinárodnej úrovni viedla k preniknutiu do Európskeho parlamentu a zneužívaniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších inštitúcií OSN. Keďže bol farmaceutický priemysel na Zemi odhalený ako organizovaný podvod „obchodu s chorobami“ - tak „biela mafia“ nasadila všetky páky k presadzovaniu globálnych zákonov na ochranu tohto priemyslu a zaistenie si celosvetovej trvalej kontroly nad ľudským zdravím!

Tieto ďalekosiahle ochranárske zákony v prospech organizovaného zločinu a podvodu vedú k okliešteniu občianskych práv a ďalším drastickým opatreniam, ktoré nemôžu byť realizované v dobe mieru - avšak zavedenie týchto opatrení vyžaduje vystupňovanie medzinárodnej krízy, a vojenské konflikty s možnosťou použitia zbraní hromadného ničenia a spustenie 3. svetovej vojny...

História sa opakuje - farmaceutický priemysel sa stal najväčším prispievateľom na voľby George W. Busha, aby mohol uplatniť priamy vplyv na najmocnejšie vojensko-politické centrum sveta. Bushovým zvolením získala Rockefellerova investičná skupina priamy prístup do Bieleho domu, Pentagónu, a tým aj k politickým rozhodnutiam. Rovnaké ovplyvňovanie uplatnila aj Rothschildova skupina v Blairovej vláde vo Veľkej Británii.

Došiel som k poznaniu, že slová, ako humanita, láska k blížnemu, vyšší princíp sú dnes prázdne slová a používajú sa len na oklamanie más obyčajných ľudí a následne pre zabezpečenie ich poslušnosti a viery v túto „úžasnú“, tzv. démo(n)kraticko-liberálno-trhovú spoločnosť. Na rakovine profitujú nielen farmaceutické firmy a korporácie, ale zároveň aj rôzne Ligy proti rakovine a Nadácie zaoberajúce sa vraj poskytovaním pomoci pacientom a ich rodinám... Hoci to môže pre mnohých čitateľov znieť šokujúco, ale ani tieto „humanitné“ subjekty nemajú skutočný záujem na odstránení rakoviny - pretože Ony z nej totiž žijú, a to veľmi slušne...! Dostávajú miliónové dotácie od vlád, firiem a aj priamo od naivných občanov (viď každoročné vyberanie „desiatku“ po uliciach).

Preto je potrebné bližšie sa pozrieť, čo také „Ligy a Nadácie proti rakovine“ v skutočnosti robia! Jedna z ich významných činností je propagácia chemoterapií, povzbudzovanie žien podrobovať sa preventívnym vyšetreniam na nebezpečných mamografoch a strašenie ľudí, aby dali svoje deti očkovať proti rôznym chorobám, ktoré však „biela mafia“ - práve tými vyrobenými vakcínami rozširuje po svete v zmysle intencií RÍMSKEHO KLUBU - na redukciu svetovej populácie!

Aaron Russo (Hollywoodsky režisér a dokumentarista) vyšiel na verejnosť s prekvapujúcim odhalením, že Nick Rockefeller pred ním osobne priznal, že elity hodlajú v konečnom dôsledku každého vybaviť mikročipom, a že vojna proti terorizmu je falošný podvod. Jedenásť mesiacov pred 9/11 „predvídal“, že dôjde k „udalosti“, ktorá bude mať za následok inváziu do Iraku a Afganistanu. Ďalej prezradil, že nadácia ich rodiny vytvorila a financuje hnutie za práva žien, aby tak zničili rodinu a „že fundamentálnym cieľom globálnej elity je zredukovať počet obyvateľov tejto planéty a zvyšok ľudí očipovať...!“ Russo bol známym producentom relácie Trading Places a upútal na seba pozornosť dokumentom pod názvom Amerika: od slobody k fašizmu, kde odhaľuje zločinné praktiky federálneho bankovníckeho systému kvôli ziskom. Rockefeller ho vraj do týchto vecí zasvätil v snahe získať ho k spolupráci...

Očkovanie je zločin - hoci je propagované ako záchrana ľudstva. Vo Veľkej Británii dostávajú podľa rozhodnutia ministerstva zdravotníctva batoľatá v veku 2, 3, a 4 mesiacov opakovanú trojvakcínu - proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašlú, ktorá obsahuje ako konzervačný prostriedok ortuť. Za posledných 20 rokov však v Británii vážne stúpol počet prípadov autizmu a porúch nervového vývoja mozgu. Forma tohto ochorenia sa vyskytuje u každého päťstého dieťaťa. Londýnsky lekár Dr. Richard Halvorsen vyrátal, že po troch injekciách majú batoľatá v tele mnohonásobok minimálnej dávky ortuti odporúčanej britskou vládou pre tehotné matky. Dr. Halvorsen zistil, že prvá injekčná dávka obsahuje 43-krát viac ortuti, než je odporúčané minimum pre tehotné matky, druhá 38-krát viac a tretia 34-krát viac ortuti. K podobnému výsledku sa dopracovali aj vládne úrady v USA a vznikol o tejto veci spor. Zároveň sa objavila aj správa, že výrobca ortuťového konzervačného prostriedku pre injekcie varoval ešte v roku 1935 (!), že substancia nebola dostatočne preskúšaná a je nebezpečná aj v injekciách pre psov! Výbor amerického kongresu teda odporučil, že žiadne injekcie pre deti by nemali obsahovať ortuť.

Britské ministerstvo zdravotníctva naďalej zastáva názor, že neexistuje kauzálna príčina medzi ortuťovým konzervačným prostriedkom a radikálne zvýšeným výskytom autizmu! Že malé deti po očkovaní umierajú, a že sa často ich správanie a schopnosti menia k horšiemu, je už menej známe. A už vôbec nie je známe, že boj proti mikróbom sa vedie v medicíne na základe dogiem, ktoré nemajú žiadne skutočné vedecké podklady. Keďže tieto dogmy sú na fakultách vštepované budúcim lekárom už niekoľko generácií, slepo im verí a akceptuje ich aj laická verejnosť- na vlastnú škodu a ohrozenie svojho zdravia! Len preto môžu farmaceutické firmy predávať neúčinné, smrtiace lieky a vymýšľať choroby, ktoré sú napojené do cielených marketingových kampaní...

Kto neverí, nech si pozorne prečíta nasledujúce riadky až do konca a vážne sa nad nimi zamyslí: práve prebieha „veľké záchranné bu bu búú“ pod názvom:

EUROPEAN IMMUNIZATION WEEK-EIW (EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ)

ako kampaň Euroregiónu SZO - Slovenská republika sa rovnako ako iné krajiny EÚ zapája do aktivít EIW. Hlavné posolstvo kampane znie: „Očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu životov!“

Táto kampaň straší, že rakovina krčku maternice je závažným zdravotným, sociálnym, spoločenským a ekonomickým problémom. Vraj je 3. najčastejším onkologickým ochorením u žien, postihujúcim hlavne mladšie vekové kategórie medzi 35. - 50. rokom. Prvýkrát vôbec bude v roku 2007 registrovaná vakcína kauzálne ovplyvňujúca onkologické ochorenie. Tento prelomový objav vakcinácie proti HPV vírusom pre ženy vo veku medzi 9-55 rokov dokáže spolu so skríningom výrazne znížiť výskyt a mortalitu u rakoviny krčku maternice. Preto sa zavádza do plošného očkovania vakcína pre dievčatá pred prvým sexuálnym stykom (optimálne teda ide o 12. rok života). Pod tlakom atmosféry strachu, ktorú u nás rozsiahlymi kampaňami vytvárajú farmaceutické firmy a poplatní lekári, dnes mnohí rodičia zaplatia tisíce korún, aby svoje deti zaočkovali aj nepovinnými vakcínami.

K tejto kampani sa vehementne hlási tiež náš „odborník skrývajúci sa za reči „kapacít“ a nie za svoju habilitáciu“ MUDr. Peter Lipták, ktorý opätovne tvrdí, že očkovanie je v kruhoch medicínskych autorít na celom svete považované za vynikajúci spôsob ochrany - prevencie pred infekčnými ochoreniami, a že v poslednej dobe sa vyrobili aj vakcíny proti rakovine krčku maternice. Tomuto doktorovi však neslúži ku cti, že nevie o základných faktoch tejto očkovacej vakcíny nič vierohodné. Táto vakcína bola totiž testovaná len 3,5 roka a hneď bola vyhlásená za veľký...! Tejto „ilúzie“ sa zmocnili aktivistky ženskej organizácie Women in Gouvernement, ktoré organizovali a usilovali sa v 39 štátoch USA o štátny sponzoring všeobecného očkovania. Problém je ale v tom, že počet úmrtí a komplikácií v praxi nezodpovedá deklarovanej štatistike počas testov. Preto sa do toho vložila organizácia verejno-právnej služby Judícial Watch, ktorá žiada o možnosť prešetrenia komunikácie medzi FDA (úrad pre schvaľovanie liekov) firmou Merck a Sanofi Pasteur.

Aj v Českej republike prebehla médiami silná kampaň za očkovanie proti rakovine krčku maternice herpes vírusmi. Aká je však pravda o tejto vakcíne skutočne?! U žien a dievčat, ktoré využili ponuku očkovania proti rakovine krčku maternice, sa objavujú silné vedľajšie účinky a choroby! Neetické a zarážajúce je, že profesor MUDr. Koza DrSc. „pozabudol“ upozorniť na dôležité zdravotné a životu nebezpečné riziká spojené s touto vakcínou. Avšak ten istý profesor Koza nezabudol vyzdvihnúť pokrok istej (viď Merck a Sanofi Pasteur) multimiliardovej farmaceutickej spoločnosti, ktorej v roku 2006 Federálna agentúra pre lieky v USA (FDA) schválila prvú vakcínu na prevenciu infekcie ľudským papiloma vírusom, ktorý sa vraj zúčastňuje na vzniku karcinómov krčka maternice, čo je ochorením žien v strednom a vyššom veku a predstavuje výrazný zdravotnícky problém.

Prečo profesor Koza nepovedal, že ochorenie krčku maternice je až na 9. mieste rakovinových ochorení. Nie je toto jeho vyjadrenie výsledkom agresívneho marketingu istých korporácií?! Je skutočným cieľom tejto geneticky upravenej vakcíny (proti HPV) zachrániť naše dievčatá pred zhubnou pliagou, alebo ide skôr o záchranu a udržanie si zisku a postavenie farmaceutického gigantu na obchodnom trhu?!

TEXT POD REKLAMOU ZNIE:

Každých 44 hodín zomrie na Slovensku jedna žena na rakovinu krčku maternice. Rakovinu spôsobujú určité typy vírusu - ľudského papilomavíru (HPV). Iné typy HPV spôsobujú genitálne bradavice. Dobrou správou je, že teraz už môžete urobiť niečo, čo vám pomôže ochrániť sa - dať sa zaočkovať vakcínou SILGARD (chce niekto oponovať, že to nie je strašenie a naštartovanie psychiky žien pre vznik skutočnej choroby?! - pozn. F.Š.).

Očkovanie proti rakovine krčku maternice:

Vakcína SILGARD je jedinou vakcínou zabraňujúcou rozvoju rakoviny krčku maternice a ďalších ochorení vyvolávaných štyrmi typmi ľudského papilomavíru (HPV).

Viac informácií o vakcíne SILGARD:

Cena kompletného očkovania: 9.900 Kč (t.j. 3.300 Kč za jeden očkovací cyklus). Chcete znížiť riziko vzniku rakoviny krčku maternice? Nechajte sa zaočkovať! Pokiaľ budete mať o očkovanie záujem, objednajte sa ešte dnes na očkovanie proti rakovine krčku maternice vakcínou Silgard on-line cez náš objednávkový systém alebo telefonicky na čísle: 800 123 321.

Po zaočkovaní proti hepatitíde „B“ je hlásených najviac komplikácií:

Cukrovka, roztrúsená skleróza (MS), ťažké depresie, podobné ochorenie ako žltačka, bolesti hlavy, ľahké aj vysoké horúčky, bolesti, začervenanie kože, opuchy, zatvrdnutia a bolesti brucha, únava, nechutenstvo, chrípke podobné symptómy, nevoľnosť, zvracanie, hnačky, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, ochrnutia až po ochrnutie dýchania, myelitída, zápaly nervov, lymfadenopatia, atď.

Fakty zo sveta:

Fínsko: Má celosvetovo najväčšiu preočkovanosť a napriek tomu sa nikde inde nevyskytuje toľko chorých detí ako práve v tomto štáte!

Francúzsko: Od 1. 10. 1998 nariadilo školské deti očkovať proti hepatitíde „B“ a následok? V období 2 rokov sa vyskytlo viac než 600 prípadov roztrúsenej sklerózy (MS)!

Nositeľ Nobelovej ceny, prof. Rolf Zinkemagel so svojou výskumnou skupinou zistil u myší, že geneticky vyrobené očkovacie látky oproti očkovacím vakcínam vyrobeným obvyklým spôsobom ovplyvňujú rovnováhu medzi vírusom a imunitnou ochranou tak nepriaznivo, že sa choroba po očkovaní ešte zosilní - namiesto toho, aby bola oslabená!

Geneticky vyrobené očkovacie látky (sú tiež vo vakcíne proti HPV) - predstavujú „biologickú katastrofu“, kedy už dôsledky pre budúce generácie sú nezvratné! Vakcíny sú „obohacované“ ťažkými kovmi, formaldehydom (používa sa na impregnáciu nábytku, textilu a mŕtvol - je rakovinotvorný), antibiotikami, geneticky upravenými vírusmi a ktovie čím ešte v „záujme verejného zdravia“. Geneticky upravené vakcíny obsahujú vírusy vypestované na obličkách opíc a psov, ľudských rakovinových bunkách a potratových embryách. Týmito vakcínami sa očkuje aj niekoľko (6 i viac) chorôb spolu.
Pokusy na krysách ukázali, že za niekoľko generácií sa objavili abnormálne poruchy správania a znetvorenia a tieto generácie boli neplodné (generácie krýs sa dajú sledovať v priebehu jedného roku, ale čo ľudia?). To vedie len k jednému záveru - a to k tomu, že geneticky vyrobené očkovacie látky sú nielen neužitočné, ale nebezpečné (viď tiež aktuálne správy o očkovaní HPV) a sú ohrozením pre našich potomkov!

Profesor Pierre Lépine (1901 -1989), šéf odd. bakteriológie pri Pasteurovom inštitúte povedal: „Všetci sme učni „čarodejníka“, najmä na vedeckom poli. Chválime sa objavmi, ktoré sú v skutočnosti pre pacienta jedovaté. Myslím, že budúce generácie budú potrebovať veľa času a odvahy, aby sa zbavili strašných následkov nášho výskumu.“

Dr. Kenneth Starr, člen Rady proti rakovine v Novom Walese (napísané pre Sydney Morning Herald): „Nie je možné aplikovať ľudskému druhu informácie o rakovine získané pokusmi na zvieratách, ktorým bola rakovina spôsobená!“

90 až 95 percent testovaných produktov, ktoré sa na zvieratách ukázali ako účinné a bezpečné, sa pri klinickom testovaní na ľuďoch prejavilo ako látky neúčinné a dokonca veľmi nebezpečné. Napríklad: Contergan mal pomáhať tehotným ženám proti rannej nevoľnosti. Úspešne prešiel testami na zvieratách - u človeka však fatálne zlyhal a spôsobil asi 10 tisíc defektných pôrodov (obsahoval talidomid a spôsoboval genetickú vadu známu ako fokomélia - vrodené nevyvinutie paže a predlaktia...). Mexaform, prostriedok na prečistenie organizmu a dezinfekciu čriev, zapríčinil ochrnutie dolných končatín u viac než 200 tisíc ľudí. Eraldin, liek proti chorobám srdca, zabil desiatky ľudí a ďalšie stovky oslepil. Clioquinol - liek užívaný proti hnačkám, je zodpovedný za oslepnutie a obrnu tisícov ľudí...

„Konšpiračné teórie“ mali bohužiaľ zase pravdu - všetci mladí, aj batoľatá budú v New Yorku podľa nového zákona č. 10942 povinne zaočkovaní proti chrípke a ďalším „chorobám“... Kšeft s chorobami a program depopulácie začal naberať celosvetové obrátky... Zákony o povinnom očkovaní proti všetkému sa rozrastajú ako metastázy rakoviny, ktorú nám vládne elity pod egidou vyvolenej rasy silou moci vnucujú a sami očkujú!

Je pravdepodobné, že sa štáty na nátlak EÚ v krátkej budúcnosti pokúsia zákonmi regulovať a prihrať „bielemu bratstvu“ (farmaceutickej mafii) ešte viac pacientov a peňazí...

Preto v mene ochrany života a ľudskosti sa pýtam všetkých doktorov a kapacít lekárskej vedy, ktorí ste zložili Hippokratovu prísahu: „Vy, konvenční lekári a onkológovia - odpovedzte aspoň svojmu svedomiu, keď už nie trpiacim pacientom - či ste ešte lekári, šarlatáni alebo už za služby v prospech bielej mafie platení zločinci...?!“

Denno-denne bývajú pacienti šikanovaní, zastrašovaní, manipulovaní a inak vystavení „medicínskemu terorizmu“ len preto, aby bezpodmienečne a neodkladne súhlasili so všetkými rozhodnutiami, nebezpečnými chemickými a operačnými zásahmi či ožarovaním, ktorých priamym následkom je ťažké poškodenie zdravia a nezriedka aj smrť. Je nutné, aby pacienti boli viac informovaní a vzdelaní o svojej chorobe, ako ju liečiť a aké možnosti využiť. A hlavne musia nabrať odvahu a povedať rázne „NIE“, ak doktori tvrdohlavo propagujú pre nich toxické drogy alebo životu nebezpečné zákroky.

Do zdravotníctva plynú veľké peniaze, na oplátku by teda malo poskytovať to, o čom hovorí jeho názov - zdravie! Súčasná klasická medicína človeku ubližuje, namiesto toho, aby mu pomáhala. Žiaľ, mnohí ľudia žijú v klamnej viere, že dnešná „moderná medicína“ dosahuje „úžasné pokroky“. Ak by to však bola pravda, museli by všetci ľudia prestať užívať lieky - až vtedy by sa odkryl skutočný zdravotný stav ľudstva.

Všetkými dostupnými médiami šíriace sa správy o pokroku v medicíne sú veľmi zavádzajúce. Úmyselne sa tu miešajú dohromady dve rôzne veci: 1) pokrok v chirurgii a diagnostike. 2) s pokrokom v medicíne ako takej. To, čo sa označuje za úspechy medicíny, je v skutočnosti len napredovanie v technológiách, ktoré až druhotne našli svoje uplatnenie v medicíne... Základný princíp pritom zostáva stále rovnaký - pacientovi sa predpisujú rôzne chemické drogy, ktoré v konečnom dôsledku jeho celkový stav nielenže nezlepšia, ale ho naopak zhoršia!

„Objektívne“ (z neznalosti) možno niekto namietne, že hoci lieky nie vždy zaberú, niekedy predsa len pomôžu... Avšak táto údajná pomoc je často iba ilúziou, lebo ide takmer vždy o potlačenie príznakov choroby, nie o jej vyliečenie!

Choroba tela je predovšetkým dôsledkom nevhodného a chybného myslenia. Veľa somatických problémov má svoju prapríčinu v mysli. Autodeštruktívne myšlienkové procesy (vzory či kódy) pôsobia na telo, pretože sa nedá oddeliť soma od psyché, ktoré tvoria nedeliteľný celok. Tradičná medicína lieči telo, preto lekár nie je schopný vyhľadať skutočné príčiny problémov a predpisuje lieky (ponúka tovar - nie svoje schopnosti liečiteľa, ale obchodníka). V mnohých starovekých kultúrach - v čínskej či indickej, je choroba chápaná ako porucha energetického obehu v neviditeľných éterických či astrálnych systémoch. Doktor z týchto regiónov nelieči chorobu, ale človeka! To vytvára zásadný rozdiel medzi konvenčnou medicínou a alternatívnymi spôsobmi liečby. Pre veľa osobností, ktoré sa zaoberajú metafyzickou liečbou, je nedostatok široko ponímanej lásky príčinou takmer všetkých telesných chorôb.

Všetko, čo sa v živote človeka prihodí, má dočinenia jedine s ním samotným! Povedané všeobecne - utrpenie, ktoré nás postihne „náhodou“, existuje iba v bezbožnom svete chaosu... V súčasnom živote nie je okrem jednania človeka nič chaotické. Príroda je Stvoriteľom dokonale usporiadaná - a tak možno aj u každej choroby zistiť súvislosť so životom každého postihnutého, keď sa úprimne liečiteľovi „vyspovedá“ (nie farárovi v kostole) z vytesnených - v šoku vzniknutých životných konfliktov. Ak by ľudia spolu zaobchádzali s rešpektom a láskou, nemusel by byť nikto chorý, resp. bolo by možné s dôverou nechať prebehnúť biologicky zmysluplné procesy. Avšak zhltnúť „liečivé“ tabletky je pre väčšinu ľudí oveľa jednoduchšie, než sa postaviť vytesneným problémom zoči-voči. Aj na počítačový tomograf si môže každý chorý siahnuť a za vyšetrenie zaplatiť - to má pre laika hlavu a pätu. Ale „veci“ (stresy, emócie, šikanovanie, boj o holú existenciu...), ktoré vyvolávajú choroby a prebiehajú iba v duchu - nie sú viditeľné, ani hmatateľné. Preto si väčšinu utrpenia spôsobujeme sami a každá situácia, pred ktorú sme postavení, je tu na to, aby sme sa niečo naučili!

Uvedené fakty potvrdzuje tiež objav Dr. Hammera, že rakovina vzniká z psychických príčin. Pri rozhovore s rakovinovými pacientmi sa vždy jasne ukáže, že počas dlhého časového obdobia pred vypuknutím choroby boli vystavení masívnej psychickej (duševnej) záťaži rôzneho druhu (nezdravé stravovanie, starosti na pracovisku, v rodine, partnerstve atd.) Napríklad rakovina krčku maternice, cysty, býva príčinou konkrétneho obsahu (spomienok na predchádzajúce bolestivé zážitky a sexuálne konflikty...), rakovina prsníkov vzniká vždy pre silné všeobecné konflikty, väčšinou medzi matkou a dieťaťom, tiež manželom (napr. prehnaná starostlivosť, panovačnosť, obmedzujú osobnostný rast) a to sa týka aj nedorozumení s partnerom. Rakovina vaječníkov, semenníkov má genitálno-análny obsah alebo pramení z konfliktných zážitkov, z rozchodu či straty partnera/ky, niekoho blízkeho a hlavne manželských problémov. Ochorenia srdca s infarktami, angína pectoris býva zapríčinené konfliktami na pracovisku, stresom v oblasti pôsobenia, problémami, ktoré si človek vytvára sám, pričom stráca radosť a zabúda vnímať krásy života. Ochorenie pľúc vyvolávajú depresie, smútok, bezvýchodiskové situácie, strach zo smrti. Ochorenie obličiek, zhubný nádor (hypernefróm) zapríčiňujú konflikty, sklamania, neúspechy, ochorenie kostí poukazuje na mentálny tlak, krvné choroby prezrádzajú málo radosti, stratu zmyslu života.

Tieto zistenia Dr. Hammera neboli len v rozpore so školskou medicínou, ale stavali celú medicínu na hlavu - pretože to znamená, že vlastne naše psyché určuje, kde rakovina vznikne...! Zároveň mu svitlo ohromujúce poznanie: V prípadoch, keď pacienti prežili, bol ich konflikt vždy vyriešený. Na druhej strane, v prípadoch, kde konflikt vyriešený nebol, pacienti zomreli, alebo ich priebeh choroby bol progresívny - postupne sa šíril...

P. S.

Srdce rakoviny je súčasne srdcom, podstatou a hybnou silou súčasnej civilizácie... Choroba je úzko a bezprostredne spojená s karmou človeka s jeho celkovým duševným a duchovným vývojom. Tvorí jeden celok. Kľúč k nášmu zdraviu teda spočíva v našej mysli, v našom vnútornom živote a správne nasmerovanom k všeľudským hodnotám. Väčšina ľudí slúži komercii a nahovára si, že manipulovaní boli len v minulom režime...

Dr. Ryke Ceerd Hammer: Vo svojej knihe Krebs - Krankheit der Seele (Rakovina ochorenie duše) píše: „Rakovina vzniká prostredníctvom mozgu - vyvolaná je prudkým konfliktom.“ Poznatky a objavy Dr. Hammera sú lekárskou obcou ignorované. Boli mu ponúknuté veľké sumy peňazí, aby mlčal a svoje rukopisy nezverejňoval, vyhrážali sa mu, zbavili ho zamestnania, odobrali mu licenciu, zakázali liečiť, bol finančne zruinovaný, boli podniknuté útoky na jeho život, napokon ho krivo obvinili a odsúdili do väzenia a pokúšali sa ho umlčať tým, že ho zatvoria na psychiatrii... Už 15 rokov sa lekárska fakulta univerzity v Tubingene zdráha i napriek súdnym príkazom preskúmať čo i len jediný prípad podlá zákonitostí „novej medicíny“, hoci Dr. Hammer vyliečil aj pacientov, ktorí boli odpísaní ako beznádejné prípady...! (Preskúšanie - s naprosto kladným výsledkom však zrealizovali iné univerzity, napr. aj Trnavská univerzita v roku 1998.)

Na záver tohto pokračovania o Astro-medicíne uvádzam dôležité fakty, ktoré som zistil v súvislosti s lekárskou fakultou v Tubingene, pretože si uvedomuje, že preskúšanie „novej medicíny Dr. Hammera“ a jeho poznatkov by znamenalo koniec celej onkológie - pripomeňme si preto ešte raz, že:

Norimberský tribunál pre vojnové zločiny usvedčil 24 členov výkonného výboru IG-Farben z masových vrážd, zotročovania a iných zločinov proti ľudskosti. Jeden z nich bol aj Carl Wurster (1900- 1974). Napriek tomu, že v priebehu vojny bol člen výkonného výboru IG-Farben (1938 - 1945), ktorá produkovala a dodávala do koncentračných táborov Cyklon-B, riaditeľ BC horný Rýn, člen výboru DEGESCH, vodca vojenského priemyslu a Ríšskej ekonomickej komory a v roku 1945 vyznamenaný Kráľovským rádom za zásluhy - bol uznaný ako nevinný vo všetkých bodoch obžaloby...!

Carl Wurster bol od roku 1952 -1974 predsedom výboru „novej“ firmy BASF, predsedom výboru Duiburger Kupferhútte a Rober Bosh AG, členom výboru Augusts Viktória, Buna - Werke Huels GmbH, Suddeutschen Bank, Deutschen Bank, Vereinigten Glanzstoff, BBC, Allianz, Degussa.

1952 sa zároveň stal aj čestným profesorom na univerzite v Heidelbergu, Dr. rer. RK h. c. (čestný doktorát) na univerzite v Tubingene (paradoxne - práve táto sa neustále zdráha preskúmať „novú medicínu“ Dr. Hammera...)!

1953 sa stáva tiež Dr. Ing. h.c. TH Mníchov

1955 je vyznamenaný krížom NSR za zásluhy a súčasne vyznamenaný za služby od firmy Bayer...!

1956 odišiel do dôchodku ako člen výboru BASF

1960 sa menovaný Dr. rer. h. c. na univerzite v Mannheime, čestným senátorom na univerzite v Mainze, Karlsruhe a Tubingene, čestným občanom na univerzite v Stuttgarte, čestným občanom mesta Ludwigshafen

1967 mu bola udelená Schillerova cena mesta Mannheimu, stal sa prezidentom federácie chemického priemyslu, viceprezidentom Max-Planckovej spoločnosti a Spoločnosti nemeckých chemikov!

EPILÓG:

Osobne nepoznám žiadneho človeka z encyklopedických prameňov, ktorý by dosiahol takú „galaktickú kariéru“ počas života, pretože to nebol žiaden génius, ale praobyčajný zločinec! Vynára sa otázka - za čo bol teda tento muž tak vehementne odmeňovaný - za milióny mŕtvych vo vojne, alebo za novú prípravu genocídy ľudstva, keďže sa má zredukovať cca na 1 miliardu...?! Z uvedených faktov jasne vyplýva, že nadvláda temných síl fašizmu pokračuje v spolupráci ruka v ruke a obchádza celú planétu.

- pokračovanie -

František Šteffek

Zdroj: Astro-tabu.sk

Uverejnené s dovolením autora


Hoci pri narodení dostal do vienka nadanie a schopnosti pre štúdium, nakoniec rozhodol o jeho osude fakt, že pochádza z chudobnej rodiny, z deviatich detí. Vyučil sa teda remeslu krajčíra a zo zárobkov pomáhal rodičom živiť aj svojich mladších súrodencov. Popri zamestnaní neskôr vyštudoval odevnú priemyslovku. V živote prešiel celým radom technických a hospodársko-ekonomických funkcií. Jeho posledným zamestnávateľom bolo Ministerstvo priemyslu SR.

Ako 15-16 ročnému učňovi sa mu dostali do rúk prvé útržky z náuk ezoteriky, okultizmu, hypnózy, astrológie. Priam s predurčením sa dostával do kontaktu s ľuďmi, od ktorých vždy niečo z týchto náuk získal na samoštúdium. Všetky nové poznatky do seba absorboval ako suchá špongia vodu.

František Šteffek je medzinárodne uznávaný slovenský astrológ. Vo svojom rozsiahlom diele osvetľuje zákutia ľudských osudov ale i rôznych udalostí u nás a vo svete. Postupne sa s jeho dielom oboznámime v tejto rubrike.


Sekcie: 
marec 31, 2010 15:43 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Zuzana D.
  Zuzana D.september 08, 2010 16:33 popoludní

  Komentár: 

  Plne súhlasím, že očkovanie je nebezpečné a je to čisto len biznis a obrovský podvod!!!!
  Môj syn je toho dôkazom. Po zaočkovaní v druhom roku jeho života sa z normálne vyvíjajúceho dieťaťa stal autista!!!!

  STOP OČKOVANIU!!!

 

 

Top