Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zep Tepi a mystérium Džedu II. – Kniha mŕtvych a padlé civilizácie

Kapitola XVII Egyptskej knihy mŕtvych zvýrazňuje nepopierateľný fakt: rituálne formulky skrývali dôkazy prehistorických udalostí. Tie prechádzali z generácie na generáciu ústne a po tisícky rokov inšpirovali starobylé civilizácie, až boli zredukované na stav vypovedajúci o planetárnych nešťastiach, ktoré nastali približne pred 25000 až 8000 rokmi p.n.l. Tento starobylý príbeh bol rozširovaný s mimoriadnym úsilím, využívajúc veľmi jednoduché, ale mimoriadne efektívne koncepty.

“Sú to kvapky krvi, (61)
ktoré padali od Ra, keď odchádzal, aby (62) sa porezal.
(66) v deň boja Dvoch Bojovníkov.
Je to deň, v ktorom Hor bojoval so (68) Sutechom,
Thovt to vykonal vlastnoručne.”
Egyptská kniha mŕtvych


Časť Knihy mŕtvych za Pinodžema II., 21. dynastia, asi 990-969 p.n.l. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Starobylá kniha

Starobylá kniha hovorí o Sebau, nasledovníkoch Ra-Osirisa a následne o nasledovníkoch Sutecha. Ich povstanie dosahuje vrcholu v čase, keď je Osirisov stĺp “preseknutý”.

Stĺp Džed – starobylý egyptský symbol, znamenajúci „stabilitu“, je symbolickým stĺpom alebo chrbticou boha Osirisa. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Odkazujú tieto vodítka na historickú udalosť, končiacu politickým a spoločenským poriadkom, ktorý nastal v priebehu Stratenej civilizácie vlády pyramíd? Analýzou starobylej knihy to vyzerá tak, že obe udalosti sa skutočne stali: zničenie džedovského systému ako aj povstanie proti Ra-Osirisovi.

“Ó, vy páni spravodlivosti a pravdy,
a vy svätí [ktorí stojíte] za Osirisom,
ktorí sa úplne zbavujete (84) hriechov a zlých činov”

Po smrti Osirisa, páni v Džedu požiadali Thovta — poloboha, ľudskú bytosť, ktorej boli odkryté znalosti Bohov — aby ustanovil nový spoločenský a politický poriadok s využitím jeho výnimočnej schopnosti. Požiadali ho, aby obnovil džedovskú moc, ktorá bola stratená po povstaní Sebau. To je dôvodom, prečo “títo páni spravodlivosti a pravdy sú Thovt.”


Thovt, naľavo, na reliéfe vyobrazujúcom rituál so srdcom v posmrtnom živote, s Osirisom sediacim napravo. Deir el-Medína. Zdroj ›› CC BY-2.0

Kniha píše o katastrofe a deštrukcii. Rozvinutá civilizácia bol zničená, ako aj majstrovský kúsok inžinierstva. Ale ako to bolo možné? Takmer vo všetkých pozemských kultúrach, ako aj v starobylých tradíciách, môžeme nájsť príbehy, vypovedajúce o hrozných udalostiach.

Môžu byť tieto udalosti spojené s Veľkou povodňou, obohacujúcou mytológiu historickými faktami? Navyše, kedy k nej došlo? Okolo roku 10500 p.n.l., alebo dokonca ešte v dávnejších dobách?

Globálna katastrofa

Medzi rokmi 50000 a 45000 p.n.l. došlo, ako potvrdzuje geológia, k hrôzostrašným udalostiam po celej planéte. Dokonca i medzi rokmi 30000 a 26500 p.n.l. určili katastrofické udalosti rozmiestnenie kontinentov, spôsobiac ničivé zemetrasenia a tsunami. To bolo najpravdepodobnejšie dôvodom potopenia zemí medzi africkým a americkým kontinentom.

Odkazujú tieto vodítka na vyhynutie stratenej civilizácie pyramíd? Mohli byť tieto udalosti výsledkom neobratného zaobchádzania s prastarými technológiami?

Mohli byť tieto planetárne katastrofy spojené s Džedom a mýtom „Padlej veže“? Všade po celom svete sa môžme dopočuť o tom istom príbehu, napríklad zo sumerských tabuliek preložených Sitchinom, alebo v mezoamerických kultúrach.

Bola to naplánovaná tragédia? Všetko je možné. V starobylej mytológii sa dočítame, že moc bohov bola použitá na potrestanie tých, ktorí ich nepočúvali.

„Keď veža padla, všetky prepojenia s Tuatom boli prerušené”


Toto je ukážka článku z Ancient Origins PREMIUM.


Všetky časti nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Sarkofág starobylého egyptského hlavného kňaza Harchebita IV. Text na veku pochádza z Knihy mŕtvych. Zdroj ›› CC BY-SA 2.0

Armando Mei

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/history/zep-tepi-and-djed-mystery-book-de...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

THOTH ATLANTSKÝ
http://www.cez-okno.net/thoth-atlantsky

EGYPTSKÁ KNIHA MŔTVYCH
http://www.cez-okno.net/rubrika/egyptska-kniha-mrtvych

Džed
http://www.cez-okno.net/stitok/dzed

Zep Tepi - Nová doba
http://www.cez-okno.net/stitok/zep-tepi-nova-doba


august 26, 2016 20:56 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top