Obrázok používateľa CEZ OKNO
ŽIVOT ZE SRDCE Sekce 3: Záměr srdce-mysl

Sekce 3: Záměr srdce-mysl

Část tohoto cvičení se prolíná s tím, co se někdy nazývá Zákon Přitažlivosti, síla myšlenky, či otisk záměru. Tyto koncepty souvisejí s tím, jak soustředěné myšlenky mysli – ve spolupráci s očekáváními víry – můžou ovlivnit naše prožívání reality. V těchto konceptech je něco pravdy, ale nejsou tím, co by řídilo realitu. Realita je mnohem více komplikovaná záležitost, než pouhý výsledek soustředění záměru nebo mentální vizualizace či modlitby. Část reality je výsledkem tvého osobního programu; část tvých prožitků souvisí s tvým vyšším jástvím, které ti sestavuje prožitky; část je následkem tvých předchozích činů; část je odrazem tvých myšlenek a emocí a jejich energetické přitažlivosti; a část je touhou tvého vyššího jáství po prožitcích nových energetických polí. Jen jedna z těchto složek je ovlivněna záměrem či Zákonem Přitažlivosti – a samozřejmě také základním programem Tvůrčí Síly, coby spolu-tvůrcem tvého vyššího jáství a Prvotního Zdroje3), který není věcí k záměru či modlitebním peticím tvé ego-osobnosti, nehledě na to, jak výřečné či srdečné jsou.

Je klamné věřit, že celá realitní matrice se přizpůsobuje Zákonu Přitažlivosti nebo že mysl může řídit hmotu s přesností a důsledností. Nicméně existují oblasti reality, kde tvůj záměr, či síla myšlenky-víry může působit a realita vyhoví tvé myšlence-víře, někdy dokonce se značnou přesností. Praxe kdy-kterou-jak je jednou z těchto oblastí či „kapes“ reality, kterou můžeš vyřezat z realitní matrice a působit na ni záměrem svého srdce-mysli. To je samozřejmě součástí širší praxe.

Záměr srdce-mysli otiskuje jemné energie z prostředí, poté je filtruje přes osobní vnitřní úrovně či kvantové úrovně a otiskuje – s rychlostí světla – do vyššího jáství. Toto otiskování je silnější v jedinci, ačkoliv také „prosakuje“ do širšího prostředí a dokonce k těm, se kterými je prostředí sdíleno. „Prostředí“ v této definici není fyzickým prostorem, ale spíše emoční ekologií na kvantové úrovni, která spojuje lidi nezávisle na časoprostorových podmínkách.

Specifický typ emoční ekologie je generován ze srdce-mysli, která pracuje v synchronii a sjednocení; tato ekologie je zaměřena na velmi specifický záměr pracovat v praktikování kdy-kterou-jak. Může se rozšířit do nepředstavitelných vzdáleností a časů, protože pracuje mimo čas a prostor. Doména srdce zahrnuje tuto ekologii a může vyzařovat jemné otisky ke komukoliv, kdo je s touto ekologií spojen. V tomto případě je vzdálenost nicotným faktorem, protože mluvíme o fotonové energii a nikoliv o magnetické či elektrické – takže někdo, kdo je k tobě připojen na jiném kontinentě je doslova blíže, než tlukot tvého vlastního srdce.


›› VEĽKÝ OBRÁZOK

Záměr srdce-mysli pracuje obdobně jak je zobrazeno v diagramu nahoře. U{1} časo/prostor je naše normální prostředí, zatímco SU{2} je pole, jež je mnohem více uspořádané a soudržné a které pracuje mimo čas a prostor. Nebudu se do toho teď více nořit, protože se bavíme na mnoha úrovních. Teď se budu soustředit pouze na proces, ve kterém srdce a mysl společně posílají jemný energetický otisk do vnitřních úrovní osobního jáství. Můžeš tento otisk cítit, jak se v tobě filtruje, jako vrstvy usazeniny, které se filtrují skrze vodu do sedliny na dně jezera či řeky.

Tyto otisky jsou výsledkem záměru tvého srdce-mysli – jak vědomého, tak nevědomého. Energie záměru je soutokem vědomého „spisu“ srdce a mysli, spojeného do hlubší směsi, která je skladována v osobním programu. Intuitivní centra osobnosti, která sídlí v energetickém srdci, jsou mnohem více spojena s programem duše a jejím hlubším účelem; zatímco mysl pracuje přes ego-osobnost a je více naladěna na záměry srdce-mysli, které jsou zde tvořeny, a jejichž výsledkem jsou světy časoprostoru.

Můžeš doslova říci, že existují dvě „knihy“, které určují tvůj účel: jedna je napsáno vyšším jástvím ve spolupráci s Prvotním Zdrojem, druhá je napsána tvým srdcem-myslí a je založena na vnímaných potřebách egoosobnosti ve světech časoprostoru. Kniha, kterou většina lidí čte, alespoň částečně, je ta druhá. Existuje matné uvědomění u některých lidí, že existuje i jiná kniha, ale zřídkakdy ji objeví.

V tomto článku poukazuji na to, že první kniha – ta, která je napsána tvým vyšším jástvím – obsahuje šest ctností srdce v akci, a že klíč k objevení a čtení této „knihy“ či vyššího smyslu je obsažen v praktikování kdy-kterou-jak. Proč je to důležité? Jestliže čteš pouze knihu účelu napsanou tvým srdcem-myslí, uvidíš, jak je propletena s realitou egoosobnosti v časoprostoru. Její kmenová linie může být osvícení nebo chamtivost. Ať je to cokoliv, základní zájem toho je jeden život, jedna individualita (ty).

Když jsou tyto jemné energetické otisky akumulovány ve vnitřních rovinách osobnosti, začnou vytvářet otisk, který se pohybuje mezi světy časoprostoru a dimenzemi duše v jedinci. Vyšší jáství či duše zvažuje tyto otisky a stanovuje jejich míru spojení s vlastním programem vyššího jáství a požadavků na učení. Jestliže jsou v souznění, jsou přidány do energetické výstavby, která atom po atomu splývá do manifestace v doméně časoprostoru.

Tato manifestace pracuje nezávisle na lineárním čase. Jinými slovy, záměr srdce-mysli – při vstupu do vyšších dimenzí mimo čas a prostor – se začíná manifestovat v čase a prostoru, ale čas manifestace může být v budoucnosti nebo minulosti. To je téma samo o sobě, a je velmi obtížné o něm hovořit slovy, která by mohla být pochopena myslí, takže se dotýkám tohoto tématu pouze povrchně. Hlubší roviny a zápletky budou popsány v dalším článku, nebo je možná objevíš sám při studiu těchto materiálů.

Někteří z vás objeví překážky manifestace, nezávislé na vašich předpokládaných činech, myšlenkách a slovech, což je do jisté míry pravda. Vyšší programy Prvotního Zdroje a tvého vyššího jáství zastiňují manifestaci tvého ega-osobnosti. Také dochází k vyhořívání staletí starých energií, které byly nakumulovány a pracují jako zásobníky pro manifestaci.

Pochop, jestliže se setkáš s odporem proti svým snům, nadějím a modlitbám, nejedná se vždy o následek tvého chování. Také to není tím, že by Zákon Přitažlivosti nereagoval adekvátně na tvé dovednosti. V energetice třetí dimenze je ohromná akumulace a to omezuje zrození vyšší energetiky ve tvých vyšších praktikách. Ale toto jsou pravé podmínky či katalyzátory, které transformují či spalují staré energie a vytvářejí posun do vyšších dimenzí bytí. To všechno jsou důvody pro tvou inkarnaci: transformovat energetické sítě naakumulované ve třetí dimenzi do sítí vyšších dimenzí, které můžou posunout tyto energie a celou planetu se všemi jejími „návštěvníky“ do jejich další inkarnace ve vyšších oktávách nových energií, objevů, a prioritních účelů, které podporují Velký Portál4).

Stupeň, do jaké míry aplikujeme náš záměr srdce-mysl je obvykle v souladu se stupněm ryzosti přijetí našich božských energií, coby síly spolutvoření nových skutečností. Jestliže se obáváme našeho božství, naše aplikace záměru je typicky zmenšena, dokonce i tehdy, jestliže praktikujeme svědomitě. Prosté praktikování nové disciplíny nezpůsobí přilákání její plné síly. Musí být přítomna také doprovodná víra – ryzost praktikování – že to, co děláš, je součástí většího plánu; že je to spojeno, jako cihly ve zdi, do většího účelu.

Často trvá nějaký čas, než vzroste síla této doprovodné víry. Není to něco, co bys mohl uměle vyrobit. V jistém smyslu je to součást průběhu učení a roste s časem, jak se stáváš v praktikování či technice zběhlejší.

Z mého světa do vašeho

POZNÁMKY

3) Prvotní Zdroj je základní zdroj, ze kterého vyvěrá všechna existence. Někdy je nazýván Tělem Kolektivního Boha. Představuje překlenující vědomí všech sjednocených věcí. V to počítaje bolest, radost, trápení, světlo, lásku, temnotu, strach; všechny vyjádření a podmínky jsou účelně sjednoceny v kontextu Prvotního Zdroje. ON zahrnuje všechny věci a sjednocuje je do všeobsahujícího vědomí, které se vyvíjí a roste podobným způsobem, jako se vyvíjí a roste každý individualizovaný duch.

4) Velký Portál je nevyvratitelný vědecký objev duše a skutečnosti, jak žije a projevuje své funkce v lidském nástroji. Velký Portál je nejdalekosáhlejším objevem lidstva, protože vytváří spojení všech členů druhu.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


júl 24, 2018 20:21 popoludní

 

 

Top