Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zlepšujú domáce úlohy výsledky detí v škole? Zistenia štúdií opäť prekvapili

Oh, domáce úlohy. Postrach to každého žiačika. Väčšina detí sa domácich úloh úplne obáva. A zrejme pre to existuje aj veľmi dobrý dôvod. Vedeli ste, že najviac zavalené domácimi úlohami sú deti v krajinách, ktoré majú najnižšiu životnú úroveň a najnižšie príjmy obyvateľstva?

Domáce úlohy a výsledky v matematike


Napríklad, také Japonsko alebo Hong Kong, ktoré sú známe tým, že dosahujú najlepšie výsledky na matematických olympiádach, majú menej domácich úloh než je svetový priemer.

V takom Holandsku, ktoré sa vyznačuje najnižším stupňom stresu a záťaže študentov, 1 z 5 študentov nerobí žiadne domáce úlohy.

Holandsko tiež patrí do prvej 10-ky krajín s najlepšími výsledkami v matematike.

Odhaduje sa, že celosvetovo 10% žiakov na druhom stupni strávi každý deň nad domácimi úlohami niekoľko hodín. Jedno z päť detí sa venuje matematike 30 minút denne počas 3 až 4 dní v týždni.

Viaceré štúdie však ukázali, že nadmerné množstvo domácich úloh vedie k poruchám spánku a vytvára tiež negatívny postoj detí, keďže domáce úlohy vytvárajú veľa stresu.

Dokonca, neexistujú žiadne dôkazy o tom, že viac domácich úloh prispieva k lepším výsledkom v škole.

Pri porovnaní Európy a USA, Európa má viac škôl, kde deti majú v škole väčšie množstvo slobody, čo potom vedie aj k lepšiemu akademickému výkonu.

Vplyv prestávok počas vyučovania

Na mnohých miestach Európy je žiakom počas vyučovania poskytnutých viac a dlhších prestávok, ktoré pozitívne vplývajú na prácu žiakov.

Ak sa pozrieme na naše školstvo, je ľahké vidieť, že naše deti nadmieru zaťažujeme. Sčasti ide o dedičstvo minulosti, ale tiež na to vplýva aj súčasná rýchla a na ľudí vysoké požiadavky kladúca spoločnosť.

Je od nás neustále požadované, aby sme viac a ťažšie pracovali a aby sme sa presadili v konkurencii s ostatnými.

Sme natoľko zahĺbení našim spôsobom života, že učenie sa v prírode alebo učenie sa predmetov ako záhradkárstvo, meditácia či rôzne iné metódy osobného rozvoja, sa nám javia ako úplne irelevantné a nepodstatné.

Učenie vecí z reálneho sveta

Pre deti je prirodzený pohyb. Sú plné energie a nadšenia, ktoré sa musí z nich vyventilovať.

Dnes však takéto prejavy nadmernej energie sú často označované za symptómy hyperaktivity alebo nedostatku pozornosti (ADHD).

Napríklad v takom Francúzku je ADHD diagnostikovaná len menej ako 0,5% detí, pričom na Slovensku je to okolo 3% a v USA dokonca 9%.

Potrebujeme zmeniť naše nazeranie a objaviť hodnotu skúseností aj z reálneho sveta, nielen kníh.

Väčšina vplyvných podnikateľov ako Elon Musk (zakladateľ PayPal, automobilky Tesla či súkromnej vesmírnej agentúry Space-X) vzali svoje deti preč z bežnej školy, pretože tento systém celkom zjavne zlyháva.

Pre mnohých z nás bola škola počas dospievania neskutočne vyčerpávajúca, z ktorej, keď sme sa vrátili domov, nás čakali ďalšie hodiny práce a učenia. Považovali sme to za neférové.

Nie je žiadnou radikálnou myšlienkou to, že deti sa lepšie učia vonku alebo vtedy, keď sú vo vzájomnej interakcii.

Už dnes sa medzi učiteľmi diskutujú názory, že domáce úlohy by sa mali celkom zrušiť. Riešenie na tento problém však príde až s kompletnou premenou školského systému.

Zrušenie domácich úloh pri zachovaní súčasného systému by síce odstránilo množstvo stresu, no neznamenalo by to vyriešenie zásadného problému súčasného školstva.

Áno, pre deti je dôležité si aj sadnúť, čítať, intelektuálne premýšľať a zameriavať svoju pozornosť na riešenie problémov. Ak však toto je jediné, čo robia, potom sa naučia, že tento svet je veľmi náročný a permanentne pod stresom.

Deti sú zo svojej podstaty múdre, ohľaduplné a predvídavé, ak žijú v prostredí, ktoré ich podporuje.

Dokonca už dnes existujú školy, kde sa deti učia rôzne psychické schopnosti, napríklad ako aktivovať svoje tretie oko či čítať poslepiačky.

Záver

Naša realita je omnoho širšia a rôznorodejšia ako len tá materiálna, ktorú sme si vytvorili a v ktorej neraz obmedzene žijeme.

Keď si toto uvedomíme, začneme jej ostatné aspekty lepšie vnímať a plne si uvedomovať celý ľudský potenciál.

Spracoval: http://www.badatel.net/

Zdroj: thespiritscience.net


Súvisiace:

Deti
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/deti


Autori: 
jún 25, 2016 23:28 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top