Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Zvuk a hlas tvoří na těchto velmi silných místech komunikační medium“

RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar je autorkou kníh o historických záhadách, mystériách, hermetizme a počiatkoch kresťanstva. Vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, výtvarnú kritiku na univerzite v Brne, Technológiu reštaurovania na Vysokej skole chemicko-technologickej, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Spieva, hrá na organ, priečnu flautu a harfu. Vystupuje v ČR i v zahraničí.


Interview s Hanou Sar Blochovou

Práve ste sa vrátila z Bosny, kde sa konala konferencia o pyramídach, čoho sa týkalo Vaše vystúpenie?

V Bosně na mezinárodní konferenci jsem měla prezentaci výzkumů pyramid, podzemních koridorů a labyrintů i dalších zaniklých staveb vyspělých civilizací na území ČR. Představila jsem závěry našich vlastních výzkumů zaniklých civilizací z let 2009-2014, které jsme prováděli společně s Ing. Jaroslavem Růžičkou. Prezentace měla velký mezinárodní ohlas nejen mezi účastníky konference, ale také mezi přednášejícími odborníky.

Účastníci konference z Holandska a SRN

Našiel sa priestor i na praktické experimenty v tak unikátnom prostredí?

S Dr. Osmanagičem jsem byla předběžně dohodnuta na muzikoterapeutickém experimentu v tunelech v Ravne – konkrétně ve „spirituální léčivé komoře“ (Spiritual Healing room), kde byly podmínky pro působení zvuku nejvhodnější, neboť se zde nachází keramický monolit s vnitřním krystalem za zvuk reagujícím. Se skupinou účastníků mezinárodní konference jsem vyzkoušela účinek živého zpěvu posvátných vokálů a vokalíz s doprovodem lyry naladěné na 432 Hz. Účinek byl ohromující – všichni velmi silně pocítili frekvenci energie srdce, vnitřní harmonizaci a sjednocení, kdy se energie společně „slily“ v bílé světlo a to silně zapůsobilo na všechny přítomné. Jedna z účastnic dokonce pocítila absolutní vnitřní sjednocení, jak mi po mém působení sdělila. Byl pořízen i videozáznam, na kterém je možné sledovat toky bílého světla jdoucí skrze mne k ostatním ve skupině shromážděných okolo monolitu s krystalem umístěným uvnitř. Další den jsem prováděla s menší skupinou zájemců ze SRN a Holandska i další „pokusy“ se zvukem a s léčivým účinkem svého hlasu, což mi pomohlo i více objasnit funkci sakrální léčivé komory v podzemí v napojení na pyramidy v údolí. Jedná se zde o silně spirituální léčení vyšších energetických těl člověka, kdy dochází k jejich celkovému energetickému sjednocení a harmonizaci.

Výklad Dr. Osmanagiče v tunelech v Ravne

Budú Vaše návštevy v Údolí bosnianskych pyramíd častejšie? Dohodli ste ďalšiu spoluprácu?

Není vyloučeno, že spolupráce s Bosnou v budoucnu může nastat, ale nic konkrétního nebylo dohodnuto. Jeví se mi spíše, že Dr. Osmanagič o rozšiřování zájmu o další pyramidy v Evropě příliš nestojí. Na spolupráci jsem se na konferenci však dohodla s kolegy z Rakouska a Ruska, kteří mají zájem poznat i pyramidy v ČR. Zájemci z Rakouska mě již kontaktovali – setkali jsme se ve Znojmě a v blízké době je s nálezy seznámím v místě. V. Uvarovovi z Ruska chystám podle naší dohody napsat v brzké době.

›› Klaus Dona, ›› Hana Blochová a ›› Valerij Uvarov

Práve vyšlo 2. vydanie Vašej knihy ›› "Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás", sú podobne liečivé miesta i na území SR a ČR, nájdu ich čitatelia v tejto knihe?

Ve 2. vydání knihy jsme se věnovali více stavebně-historickým průzkumům zaniklých staveb vyspělých civilizací na dalších místech ČR a jejich srovnání s Evropou. U některých z nich se objevuje i zmínka o jejich energetickém vlivu na člověka – např. léčivé jamky na vrcholu zaniklé pyramidy v Heiligersteinu na hranici ČR a Rakouska aj. Ukazuje se, že mnohé ze zaniklých staveb jsou dosud funkční a je možné s nimi „komunikovat“ právě díky zvuku (zpěvu) nebo na mentální úrovni. Této oblasti se však systematicky začínám věnovat až nyní – ráda bych zjistila léčivé spirituální účinky některých vytipovaných lokalit.

Energeticky silné miesta ľudí priťahovali odpradávna, traduje sa ich silný liečivý vplyv na človeka. Aké sú Vaše skúsenosti s hudbou na takýchto miestach?

Z vlastní zkušenosti vím, že zvuk – tedy můj zpěv a určité vokální úryvky („vokalízy“ či mantry), které mi samy přicházejí, umožňují a zesilují spirituální léčení a harmonizaci člověka na energeticky silných místech. Mám i několikaleté zkušenosti se zpěvem duchovních písní ve středověkých "hermetických" katedrálách ve Francii aj., které jsou též za působení zpěvu velmi účinné právě v oblasti harmonizace a léčení vyšších energetických těl člověka. Tyto případy se opravdu dají označit jako „spirituální léčení“.

Zažila ste už mnoho výnimočných miest, sú medzi nimi také, ktoré by ste obzvlášť vedeli odporučiť? Ktoré na Vás najviac zapôsobili?

Na území ČR i SR se nachází velmi mnoho výjimečných míst, která by stála za zmínku. Omezím se pouze na ty, které jsem nejblíže poznala.

Hlavní lokalitu, které se věnuji již mnoho let, představuje hlavně hrad Karlštejn a jeho blízké okolí, který byl císařem Karlem IV. vystavěn v místě prastarého ženského zasvěcujícího kultovního areálu s pyramidálními stavbami. Jsou zde i podzemní koridory a síně aj. Mám snahu zde obnovit jeho původní mysterijní funkci a založit zde „školu mysterií“.

Významné je také údolí pyramid v Podyjí mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí, kde se nalézá mnoho zaniklých pyramidálních staveb, jejichž pláště, chodby aj. jsou dodnes viditelné. Město Znojmo představuje velmi důležité místo, pod nímž se nachází i podzemní město s dálkovými koridory, jdoucími až do Rakouska. Na celém území ČZ se nalézá hustá síť podzemních chodeb a komor, jež byly využívány zřejmě pro přežití po katastrofách na Zemi.

Pozoruhodné jsou i Čertovy stěny a Pulčínské skály – Hradisko na Valašsku nedaleko vlakové stanice Lideč, kde se nalézají zbytky kyklopských staveb a zbytky dálkových kamenných zdí na hřebenech hor. Zbytky těchto sídel gigantických ozměrů naznačují, že musely být vystavěny lidmi-obry.

Zajímavé jsou i zaniklé stavby na Šumavě v okolí Sušice, v Jizerských horách na Frýdlantsku - kde jsou dodnes viditelné ruiny pozoruhodných obřích staveb a jejich zdiva a také pyramidy.

Na celém území ČR i SR se nacházejí desítky pyramidálních staveb, které zanikly při katastrofách na Zemi. V kryptách pyramid pak leží kosterní pozůstatky obřích lidí o výšce 9-11 m, kteří byli zřejmě staviteli nejstarších „prvohorních“ staveb.


Orby – vodopád sv. Nektana v Anglii

Navštívili ste i podobné miesta v Európe či inde vo svete?

Moje poslední cesta vedla do jihozápadní Anglie, do oblasti Cornwalu a Avalonu, kde mě silná energetická místa až překvapila. Lektorovala jsem zde ezoterní zájezd a mohla si osobně ověřit sílu Země i Kosmu v místech spojených s historií krále Artuše a avalonských kněžek. Fascinovala mě hlavně práce se živly – např. v Merlinově jeskyni pod hradem Tintagel, v Avalonu v okrsku opatství Glastonbury, v kamenných kruzích, na umělých pyramidálních kopcíh Torr hill a v dalších místech. Uvědomila jsem si zde, že je to právě zvuk a můj hlas, který tvoří komunikační medium na těchto velmi silných místech. Navštívila jsem již mnoho "silných míst", ale nejnovější zkušenost z Avalonu se mi velmi vryla hluboce do emoční paměti. Stejně zážitky jsem prožívala také v Turecku, Egyptě, Peru, Sýrii, Bretani i ve Skotsku – všude taková místa existují.


Torr Hill, Glastonbury, harmonizační spěv

Kam sa plánujete pozrieť najbližšie? Je možné pripojiť sa a zažiť silné miesta so spevom i hudbou?

V listopadu o víkendech probíhají podzimní semináře na Karlštejně – i tam vždy zpívám a pracuji se zvukem přímo v kaplích hradu a v blízké jeskyni Javorka. Tento mysterijní areál pradávného původu je se zvukem spjat.

Nejbližší akcí je multimediální projekt KRYSTALICKÁ HUDBA DVANÁCTI POSVÁTNÝCH NOCÍ SLUNOVRATU (16. 12. v 19:00, Městská knihovna v Praze 1, Mariánské náměstí 1). Tento projekt se týká spojení hudby se zvukovým vyzařováním krystalů (projekce mandal) a propojením s energií období 21. 12. 2014-1. 1. 2015 (v historii zvaných dvanáct posvátných nocí Slunovratu).

Kde vidíte riešenie? Chýba osveta, či aktivita ľudí, ktorí si význam liečivého spevu a hudby už uvedomujú?

Víte, nacházím se v rozpoložení, kdy jsem již ze všeho velmi unavená a ani se mi nechce hledat kořeny a důvody toho, proč některé "duchovní oblasti" prostě zatím ještě nefungují...

Veci sa zlepšujú niekedy pomalšie ako by sme si želali. Kde je možné stretnúť sa s Vašimi knihami a hudbou? Nájdu tam záujemcovia aktuálne informácie zo sveta liečivej hudby?

Informace o mých knihách, CD a ostatních aktivitách lze nalézt na www.sar-blochova.cz nebo www.pyramidycr.cz

Je tam i sekce „Muzikoterapie“. Pořádám také koncerty léčivé hudby a semináře z praktické muzikoterapie s posvátnými vokály a rituální gestikou.


Abbotsbury (Anglicko) – spev v kaplnke

Nově se zaměřuji též na multimediální spirituální projekty s živým zpěvem a projekcí krystalických mandal.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme ešte veľa úspechov.

CEZ OKNO sa zhováral Sokol

Podnetné rady ako podporiť aktivity, o ktorých sa tu píše, môžete posielať na mail: hana@sar-blochova.cz


Súvisiace:

Úžas nad krásou splynutia
http://www.cez-okno.net/clanok/uzas-nad-krasou-splynutia


október 21, 2014 21:12 popoludní

 

 

Top