10 000 rokov staré ďalekohľady?

Mohli by sa staroveké megalitické chodbové mohylové hroby v Portugalsku datované až do roku 8000 pred Kr. pokladať za astronomické observatórium? Skupinka bádateľov skúmajúca tieto staroveké hrobky si to aspoň myslí a dokonca tvrdí, že megality pomáhali starovekým pozorovateľom vidieť voľným okom rôzne úkazy, čiže prakticky fungovali ako „ďalekohľady“ bez šošoviek.

Erdogan Ercivan: Patenty egyptských faraónov II.

Anglický štátnik, prírodovedec a filozof Francis Bacon (1561-1626) kritizoval stredovekú logiku ako „bezduchú zábavu". V diele Novum Organum, vydanom v Londýne r. 1620, si už pred stáročiami vytýčil cieľ nahradiť Aristotelov Organon. Podľa Bacona ovplyvňujú život ľudstva aj vedecké objavy: „Treba pozorovať silu, účinok a následky vynálezov. Nikde to nie je vidieť lepšie, ako na troch vynálezoch, ktoré boli v stredoveku úplne neznáme: kníhtlač, pušný prach a magnet. Tieto tri vynálezy úplne zmenili tvár sveta: prvý v oblasti šírenia písaného slova, druhý vo vedení vojen a tretí v navigácii. Žiadna ríša, náboženská viera či filozofia nemala na ľudstvo väčší vplyv ako tieto objavy".

Stránky

Top