Edgar Cayce – nejznámější jasnovidec Ameriky

Neobvyklý jasnovidec Edgar Cayce se objevil v USA začátkem 20. století. Mnozí ho považují za největšího jasnovidce vůbec. Slávu mu přinesly jeho pokyny, zvané ridingy. Se stejnou pevností v nich hovořil o léčení rakoviny, reinkarnaci a počátcích života na Zemi. Tvrdil, že informace čerpá z vesmíru. Zásluhy Cayceho o lékařství jsou tak veliké, že i když nebyl lékařem, univerzita v Chicagu mu propůjčila v červnu roku 1954 titul doktora honoris causa.

NIBIRU a spojenie s Atlantídou časť 2.

"A čokoľvek sa stalo buď vo vašej krajine alebo v našej... ak existovali nejaké skutky, ktoré boli vznešené alebo veľké alebo akýmkoľvek iným spôsobom významné, všetky boli zapísané prostredníctvom nás starobylých, a zachovali sa v našich chrámoch."

NIBIRU a spojenie s Atlantídou časť 1.

Bádatelia a autori ezoteriky píšu o Atlantíde, aby pridali k už asi 5000 existujúcim knihám riziko vydávania opakujúcich sa informácií, budem sa preto snažiť prezentovať jedinečný náhľad na prastarú hádanku menom Atlantída. Kto boli Atlanťania? Nazývali ich Hyperborejcami, Árijcami, bohmi (malé b), Titanmi a áno, Obrami.

Stránky

Top