Uměle stvořená astrální kvazibytost

Tento text byl zpracován na základě informací pro zcela konkrétní případ a situaci a delší dobu jsem se rozmýšlel, zda jej uveřejnit. Po poradě s přáteli jsem se jej rozhodl uvolnit, protože mě přátelé přesvědčili, že by informace v něm uveřejněné mohly přispět k větší opatrnosti při zahrávání si s magií či pomoct některým lidem pochopit jejich některé životní problémy a jevy, se kterými se setkávají.

Top