Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma III.

Počas neskorého obdobia Egyptskej histórie získal kult Thotha na dôležitosti kvôli jeho hlavnému centru, Khnum (Hermopolis Magna) v Hornom Egypte, stanúc sa tiež hlavným mestom, a na jeho počesť boli mumifikované a pochované milióny ibisov. Vzostup jeho kultu tiež viedol k snahe o úpravu mytológie, aby dala Thothovi väčšiu úlohu, a to vrátane mýtu kozmogónie Ogdoad (Skupiny Ôsmich, http://www.crystalinks.com/ogdoad.html), takže je to Thoth, ktorý dáva zrod Ra/Atum/Nefertum/Khepri, ako výsledok znesenia vajca, ako ibis, ktoré ho obsahuje.

Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma II.

Egypťania mu pripisovali autorstvo všetkých diel vedy, náboženstva, filozofie a mágie. Gréci ho ďalej prehlásili za vynálezcu astronómie, astrológie, vedy o číslach, matematiky, geometrie, zememeračstva, medicíny, botaniky, teológie, civilizovanej vlády, abecedy, čítania, písania a rečníctva. Ďalej tvrdili, že bol pravým autorom každého diela z každej oblasti vedomostí, ľudských i božských.

Děti moudrých draků

Jsme obklopeni složitým světem záhadných jevů, podivných událostí a tajemných příhod. K jejich pochopení a objasnění naše školské vědomosti většinou nepostačují a příliš úspěšná není ani věda se svými složitými moderními přístroji. Situace se někdy jeví spíše jako obraz malíře stíženého akutní schizofrenií...

Ivo Wiesner: Bohové a apokalypsy

"Starobylé bonnské texty zaznamenávají, že před mnoha věky byl vzhled Země jiný, než dnes. Země obíhala kolem Slunce mnohem blíže a také směr jejího otáčení kolem vlastní osy byl opačný. Proto kdysi Slunce vycházelo a zapadalo na východě. Poměrně blízko Země obíhala další planeta několikanásobně větší než Země a byla obydlená vyspělou civilizací pocházející z oblasti Plejád..."

Stránky

Top