Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma I.

Iné mená Thotha zahŕňajú Džehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu alebo Tetu, Pán Khemenu. Jedno z Thothových mien, „Trikrát veľký" bolo preložené do gréčtiny (Trismegistos), vytvoriac meno Hermes Trismegistos. Thoth bol považovaný za jedno z viacerých dôležitých božstiev egyptského panteónu, často zobrazovaný s hlavou Ibisa. Jeho ženským proťajškom bola Sešat (http://www.cez-okno.net/clanok/egyptsky-pantheon/sesat-pisarka). Jeho hlavná svätyňa bola v Khemenu, kde viedol miestny panteón, neskôr Grékmi premenovaný na Hermopolis (v referencii k nemu prostredníctvom interpretácie Grékov, že bol ten istý ako Hermes) a Ešmunen v Koptštine. Svätyne mal tiež na miestach: Abydos, Hesert, Urit, Per-Ab, Rekhui, Ta-ur, Sep, Hat, Pselket, Talmsis, Antcha-Mutet, Bah, Amen-heri-ab a Ta-kens.

Sešat, Pisárka

Sešat je ženskou družkou/náprotivkom/manželkou/dieťaťom Thotha (http://www.crystalinks.com/thoth.html) Pisára, ktorý napísal príbeh/program cesty ľudstva časom. Ona je mágom, ako sú aj Izis (http://www.crystalinks.com/isis.html), Thoth, Hermes (http://www.crystalinks.com/hermes.html) atď. Sešat bola nositeľkou titulu „Egyptská dobrodinka“. Jej magická čarovná palička, so sedemcípou hviezdou, bola symbolom, ktorý predstavoval zdroj všetkých kreatívnych myšlienok, vedomia. Jej sily príčiny a následku pre akékoľvek pôsobenie boli legendárne pred založením Egypta.

Stránky

Top