Erich von Däniken: ŠOK Z BOHŮ 5-8

V knize z roku 1992 brilantní vypravěč Däniken putuje historií všech kontinentů (počínaje rokem 1492 a konče žhavou současností) a se sugestivní naléhavostí podpořenou úctyhodnou vědeckou akribií dokazuje, že Zemi v minulosti dávné i nejbližší nesčetněkrát navštívila poselstva z cizích hvězdných soustav na záhadných létajících strojích. Na mnoha vzrušujících příbězích dokládá, jak oficiální orgány velkých států bojkotují seriózní výzkum těchto "návštěv" a stop, které po sobě zanechaly, a jak se leckdy i výhružkami snaží smést ze stolu důvěryhodná svědectví lidí, kteří se s UFO setkali.

Erich von Däniken: ŠOK Z BOHŮ 1-4

V knize z roku 1992 brilantní vypravěč Däniken putuje historií všech kontinentů (počínaje rokem 1492 a konče žhavou současností) a se sugestivní naléhavostí podpořenou úctyhodnou vědeckou akribií dokazuje, že Zemi v minulosti dávné i nejbližší nesčetněkrát navštívila poselstva z cizích hvězdných soustav na záhadných létajících strojích. Na mnoha vzrušujících příbězích dokládá, jak oficiální orgány velkých států bojkotují seriózní výzkum těchto "návštěv" a stop, které po sobě zanechaly, a jak se leckdy i výhružkami snaží smést ze stolu důvěryhodná svědectví lidí, kteří se s UFO setkali.

TAJOMSTVO PYRAMÍD 1 a 2

"V máji 1998 počas konferencie, ktorú usporiadal Art Bell ako súčasť aljašskej plavby, Dr. Zahi Hawass urobil vyhlásenie o novom objave v Gíze. Uviedol, že sa našla šachta dlhá okolo 30 yardov (27,5 m, pozn. red.) pod druhou pyramídou a že spolu s tunelmi a obrovskou jaskyňou sa našiel aj nový sarkofág. Tunely boli pod vodou, takže kvôli predbežnej obhliadke bola využitá pomoc potápačov. V budúcnosti, ako povedal Hawass obecenstvu, sa pokúsia o odčerpanie vody, aby mohlo skúmanie pokračovať. Hawass sa zjavne veľmi tešil, keď hovoril o tomto objave. Napriek možnej zámene medzi vyjadreniami „pod druhou pyramídou" a „pod násypom", zdalo sa, že táto správa hovorí o tom istom mieste."

Prečo mal byť umlčaný Däniken

V dobe, ktorá však ešte celkom nepominula, sa svetoznámemu popularizátorovi archeoastronau­tickej teórie, spisovateľovi a súkromnému bádateľovi Erichovi von Dänikenovi dostalo množstva nelichotivých prívlastkov vzťahujúcich sa k jeho osobe i dielu. Nielen v krajinách východného bloku sa do centra pozornosti samozvaných „kritikov“ a obhajcov jedinej možnej „vedeckej pravdy“ dostal okrem autorovej pôvodnej profesie aj fakt, že tvorca kultovej knihy „Spomienky na budúcnosť“ bol ihneď po jej vydaní zatknutý a odsúdený pre údajné podvody.

Stránky

Top