Drsné metódy otcov egyptológie. Ťažké začiatky egyptskej archeológie. Mgr. Martin Odler

Kedy: 
štvrtok, 6. február 2014 - 18:00
Čo: 

Prednáškový cyklus 2014 – Výpravy do starovekého Egypta

Metódy najväčších vykrádačov staroegyptských pamiatok predminulého storočia, ako boli Belzoni alebo Drovetti, boli už v literatúre dostatočne opísané. Zameriam naopak pozornosť na niekoľkých egyptských archeológov 19. a začiatku 20. storočia, svetoznámych vo svojej dobe ako predstaviteľov vážnej vedy. Uplatňovali v jej mene postupy, ktoré sa síce považovali za korektné, ale vývojom metodiky archeologického výskumu začali vyvolávať rozpaky. V závere si priblížime súčasný interdsiciplinárny spôsob archeologického výskumu v Egypte a Sudáne.

Mgr. M. Odler vyštudoval egyptológiu, pravekú a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe, v súčasnosti je doktorandom a vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe, od roku 2009 sa pravidelne zúčastňuje expedícií skúmajúcich staroegyptské pyramídové pole pri Abúsíre, od roku 2011 pracuje i na expedíciách ústavu do Sudánu. Zaoberá sa staroegyptskou materiálnou kultúrou a tematikou Egypta v slovenskej kultúre a literatúre.

Vstupné: 2,- €

Viac info: http://aigyptos.sk/domov/prednaskovy-cyklus-2014-vypravy-do-starovekeho-...

Adresa (súradnice): 

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1
Faustova sieň

Obrázok: 
Odkazy: 
Stav: 
február 06, 2014 18:00 popoludní
Top