Vďaka VAŠIM PRAVIDELNÝM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA

JÚN:
26€


PRAVIDELNÝ DAR
Cesty tam a zase späť

„Nechce sa mi žiť.“
„Nevládzem...“
„Balím to, je mi už všetko jedno!“
„Chcem odísť – aspoň na chvíľku si oddýchnuť.“
„Môj život ma už nezaujíma!“
„Nenávidím sa!!“
„Nechcem žiť svoj život!!!“
„Chcem prestať existovať – proste nula – nič!!!“
„Že sa to nedá?“
„Ach Bože, do čoho som sa to len namočil...“

Okom Boha Hóra 2 - Osiris, pán reinkarnácie

V Egypte existovala uzatvorená a tajomná organizácia kňazov, ktorej symbolom bolo Hórovo oko. Kňazi predstavovali skutočnú moc ukrytú v tieni faraónov. Boli pokračovateľmi kňazov, ktorí prežili koniec predchádzajúceho cyklu ľudstva. Potopu sveta vnímali ako príležitosť obrátiť ľudstvo k vyššiemu cieľu a vytvoriť spoločnosť, ktorá by sa venovala duchovnému rozvoju.

Spisy Květoslava Minaříka (obsah)

Květoslav Minařík na základě vlastního úsilí podle pouček jógy dosáhl zkušeností, které se podle jeho slov shodovaly s vrcholnými výsledky tibetského buddhismu. Díky těmto výsledkům pochopil a přímo na sobě poznal smysl a způsob postupu různých duchovních směrů a náboženství. Na základě povahy tohoto poznání se také rozhodl, že se bude snažit je sdílet s ostatními lidmi. Proto mimo jiné napsal rozsáhlé literární dílo, v němž popisoval různé cesty a způsoby duchovního vývoje. Snažil se přitom brát do úvahy psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století. Hlavní důraz kladl na způsob života, který vede k duchovnímu zdokonalení člověka a harmonicky rozvíjí všechny složky jeho bytosti (fyzickou, duševní i mentální). Květoslav Minařík ve svých knihách přibližoval problematiku duchovního vývoje, nauk a jejich praktického uplatňování z různých hledisek a různých duchovních tradic tak, aby tyto záležitosti byly přístupné co nejširšímu okruhu lidí. Z toho také vycházela šíře rozsahu jeho díla.

Bytosti prírody

Jednou z oblastí, v ktorých sa od nás prírodné bytosti veľmi líšia, je spôsob ich vnímania. Spočiatku som sa divila, ako to, že dévovia stromov a iní elfovia poznajú podrobne moju životnú situáciu, zdravotné problémy, alebo témy, ktoré ma práve zamestnávajú. Na moju otázku mi déva stromu odpovedala, že vraj na mne môže tieto veci vidieť. Tým „na mne“ ale nemienila špičku nosa ani iné výrazné časti tela, ale môj jemnohmotný zjav.

Stránky

Top