Vďaka VAŠIM PRAVIDELNÝM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA

JÚL:
6€


PRAVIDELNÝ DAR
Zakázaná egyptológia 8

Skupiny, ktoré mali prístup k starým znalostiam prvého obdobia, pracovali tajne, ale aktívne. Tiež Kopernik sa behom svojich talianskych štúdií v Padove zoznámil s pytagorejskými spismi a tiež s novoplatonizmom. Rovnako ako Leonardo da Vinci ani Mikuláš Kopernik nebol pôvodcom teórií, ktoré vyslovil. Iba mal dostatok odvahy k tomu, aby zverejnil poznatky, ktoré nadobudol pri čítaní starých prameňov.

Zasvěcení lidská a sluneční 9

Za nějaký delší nebo kratší čas, bude učedník stát před Portálem zasvěcení. Je třeba si pamatovat, že přicházeje k němu a přibližujíce se stále více k Mistru, učedník má „chodidla zalitá krví srdce“, jak říká „Světlo na stezce“. Každý krok nahoru vždy vede skrze obětování všeho, co je srdci drahé na jakékoliv úrovni, a přitom oběť musí být vykonána vždy dobrovolně. Její hodnotu si dobře uvědomuje ten, kdo kráčí Zkušební stezkou a Stezkou svátosti. Přehodnotil řebříček hodnot a neposuzuje již věci tak, jak člověk ze světa. Je jedním z těch, kteří se pokoušejí „vzít si království násilím“ a je připraven na z toho vyplývající utrpení. Je ochoten ztratit vše, jen aby dosáhl cíle. V boji o vládu vyššího já nad nižším je připraven dokonce i na smrt.

ZVOLEN

Mesto Zvolen v stredoslovenskom regióne, kedysi kráľovské mesto, je dnes okresným mestom s pulzujúcim životom a 767-ročnou históriou. Radí sa k trom najstarším mestám na Slovensku. Privilégia, ktoré Zvolenu udelil Belo IV. už v roku 1239, boli zničené pri pustošivom nájazde mongolských Tatárov. Novozískané kráľovské výsady z decembra 1243 ho zaraďujú k popredným historickým mestám horného Uhorska. Každé významné mesto na Slovensku má svoju dominantu, o ktorú sa opiera pri hľadaní svojich počiatkov.

Robotníci nebies

„Písané jazyky, nech už ich nachádzame kdekoľvek, sú takmer vždy výtvorom rozsiahlych spoločností a zložitých kultúr, ktoré majú veľké množstvo informácií, ktoré treba zaznamenať. Povstávajú práve z tejto potreby a ako produkty malých a izolovaných skupín sú naozaj neobvyklé. Žeby písmo potrebovala či vytvorila neveľká komunita Veľkonočného ostrova, je naozaj zarážajúce. Napriek tomu dosiaľ nebol mimo ostrov identifikovaný žiadny zdroj, z ktorého by mohlo byť odvodené.“ Otec Sebastian Englert, bavorský kapucín.

Stránky

Top