Vďaka za VAŠE PRAVIDELNÉ DARY!

Číslo účtu pre dary v EUR:
2401591699/8330
 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

Číslo účtu pre dary v CZK:
2401591699/2010
 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP

PAYPAL: spravy@cez-okno.net

Za OKTÓBER-DECEMBER sa vyzbieralo:

6€


PRAVIDELNÝ DAR
Antelope Canyon - Arizona - USA

Toto je začiatok putovania posvätnými miestami Ameriky i cestami známejších destinácií. Spoločne sa pozrieme na miesta, ktoré vyžarujú kvality s akými sa nestretávame každý deň. Akiste mnohí z nás takéto "posvätné miesta" majú i vo svojom okolí. Alebo boli na zaujímavej ceste a zatiaľ sa takto verejne nepodelili o svoje zážitky. Tá možnosť tu už je. Seriál "Cestou necestou" možno práve vďaka tebe obíde svet. Želám dobrú zábavu a ak sa raz rozhodnete ísť do Ameriky, rozhodne choďte na západné pobrežie. Je tam nádherná príroda a veľmi zaujímavé miesta. S pozdravom Iveta

Rozhovory s Nerudom - Interview II

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

Zasvěcení lidská a sluneční

Buddha řekl, že nemáme věřit něčemu, co bylo řečeno, jedině proto, že:
~ to „někdo řekl“;
~ ani tradicím proto, že nám je odkázali staří národové;
~ ani šířeným zvěstem jako takovým;
~ ani spisům mudrců jenom proto, že je psali mudrci;
~ ani fantaziím, o kterých se domníváme, že nám byly vnuknuty Dévy v domnělé duchovní inspiraci;
~ ani domněnkám odvozeným volně z našich nahodilých předpokladů;
~ ani tomu, co se nám zdá být obvyklou nezbytností;
~ ani pouhé autoritě učitelů či mistrů.
Ale máme uvěřit, jestliže spisy, nauky nebo rčení odpovídají našemu úsudku a vědomí. „Proto“, řekl nakonec, „jsem vás učil, abyste nevěřili něčemu jen proto, že jste to slyšeli.
Ale abyste věřili svému vlastnímu uvědomění a pak jednali v co nejúplnější shodě s ním.“
(Tajná nauka, III. str. 401)

ZASVĚCENÍ LIDSKÁ A SLUNEČNÍ (obsah)

Predkladáme vám exkluzívny materiál, úvodné state prekladu knihy pripravovanej na vydanie, texty dosiaľ na Slovensku a v Čechách nezverejnené. Môžeme sa teda spoločne ponoriť do nasledujúcich riadkov vďaka spolupráci s o.s. Ekoland klub. Na preklade pracovali a pracujú jeho priatelia a priaznivci Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová a Sokol.

Stránky

Top