Vďaka VAŠIM PRAVIDELNÝM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA

MÁJ:
26€


PRAVIDELNÝ DAR
GREGG BRADEN: Nesprávne predpoklady vedy

Hoci revolúcia v spôsobe myslenia o nás samých začala len pred sto rokmi, bežní ľudia žijúci svoj každodenný život to možno vôbec nezachytili. Zmena, ktorá nastáva v našich unáhlených životoch plných diárov, vzťahov na internete a reality show sa deje na tak nepatrnej úrovni, že len málo ľudí si všimlo, že vôbec začala.

GREGG BRADEN: Silná dvojkroková meditácia pre vnútorný mier a pokoj

Táto meditácia je silnou technikou, ktorá vám umožní okamžitý prechod z vystresovanosti k vnútornému mieru a pokoju. Technika rozvíja súdržnosť srdca a mozgu – atléti to volajú „sústredenie sa” – a jej názov je Technika rýchlej súdržnosti® a bola koncentrovaná do dvoch krokov, ktoré môžete precvičovať aj práve teraz, kdekoľvek sa nachádzate.

Je funkce Velké pyramidy v Gíze konečně objasněna? II.

“Aby mohla pyramida produkovat světlo, jsou potřebné volné elektrony. K tomu byl použit vodík. Za účelem získání elektronů z vodíku mohou být elektrony natlakovány, vystaveny vysokému napětí nebo zasaženy elektromagnetickým zářením. Všechny tři procesy v pyramidě proběhly. Jakmile tlak vzduchu v podzemní komnatě vzrostl, byl vodík natlačen do Královniny komory a naplnil jižní a severní šachtu. Tyto šachty jsou zataraseny tzn. Gantenbrinkovými dveřmi, takže tam vodík také zůstal.”

Stránky

Top