Šišinka mozková bez fluoridu je důležitější, než kdy jindy

Záplava fluoridů sodného v pitné vodě a potravinách také vytváří další závažnější zdravotní problémy, které nejsou široce publikované, ba jsou dokonce potlačované. Nicméně mimo fluorózy spojily nezávislé laboratoře a uznávaní výzkumníci s dlouhodobým denním požíváním fluoridu sodného následující zdravotní problémy:

Fluór (fluorid sodný a kyselina hexafluorokremičitá)

Fluoridy, ktoré sa používajú v dodávkach pitnej vody, sú toxické, nepodliehajú rozkladu a sú to enviromentálne polutanty. Úrad na ochranu životného prostredia ich zaradil medzi znečisťujúce látky. Je to priemyselný odpad – vedľajší produkt z výroby fosfátových hnojív, nazhromaždených z priemyselných čističiek ovzdušia, ktorý sa pridáva do verejných zdrojov vody. Kyselina hexafluorokremičitá, najviac používaná fluorizačná prísada, obsahuje toxické látky vrátane olova, berýlia, ortuti, kadmia a arzénu. Brutalita fluoridu bola zhrnutá v tvrdení Dr. Dean-a Burka z Národného inštitútu rakovinových ochorení: „Fluór spôsobuje oveľa častejšie smrť na rakovinu a robí to rýchlejšie než akákoľvek iná chemikália.“

Fluor? Mňamka!

Tento úvodní článek má patřit především zdraví a jak ho ovlivňovat. Hned na začátku musím a nemohu jinak, vás upozorním na skutečnosti, proč v dnešní populaci je tolik nemocí a onemocnění epidemického charakteru, proč je tolik tzv. civilizačních chorob. Proč musí stoupat spotřeba léků a potravinových doplňků, které nás stojí nemalé peníze a pokud nic neuděláme, stát ještě budou. Řesení je jednoduché. Najít příčinu a odstranit pomocí přírody a vynikajících roslin důsledky, které mohou způsobit degeneraci a vymření naší tak slavné civilizace.

Stránky

Top