Objav novej námornej cesty Vikingov (fotogaléria)

LAnse aux Meadows
Vikingská základňa v LAnse aux Meadows bola založená približne pred 1000 rokmi a je jediným doteraz známym vikingským osídlením v Novom svete. Analýzy urobené na jaspisovom kresadlovom kameni, ktorý bol nedávno objavený na tejto lokalite ukázali, že miesto kde bol vyrobený sa nachádza v oblasti zálivu Notre Dame.

Stránky

Top